TV intervju Ola Tunander om Libya Ola Tunander

TV intervju Ola Tunander om Libya og venstresidens død

 

TV intervju Ola Tunander om Libya: Herland Report TV programleder, Hanne Nabintu Herland samtaler med tidligere PRIO forsker, Ola Tunander om Libya krigen, Jonas Gahr Støre, norske overgrep og mangel på vilje til å ta ansvar i ettertid.

Vi samtaler også om venstresidens død, hvordan venstrepartier ble krigspartier som glemte sosialdemokratiets kjerne.

TV intervju Ola Tunander om Libya.
TV intervju Ola Tunander om Libya

“Jeg har stemt sosialdemokratisk i 40 år, i Olof Palmes tradisjon med krigsmotstand of sosial rettferdighet,” sier professor emeritus og senior forsker Ola Tunander, som har arbeidet en rekke år ved Institutt ved Fredsforskning i Oslo, PRIO.

“Under Irakkrigen fantes det en del motstand mot krigen, men når det kommer til Libyakrigen var det total enighet – fra SV til FRP.”

Forskeren var blant de ytterst få som stilte seg meget kritisk til norsk deltagelse i Libya krigen. Han har siden skrevet boken Libyakrigen. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat.

Libyakrigen i 2011, der NATO foretok et militærkupp i landet, ledet som kjent til en borgerkrig som raser den dag i dag.

Mange hevder at det var Muammar Gaddafis ønske om å frigjøre Afrika økonomisk og opprettelsen av gulldinaren som var hovedårsak til krigsutbruddet, da for mye sto på spill for blant annet Frankrike.

Tunander sier: “SV var jo fremfor alt et antikrigsparti, fra generasjonen oppvokst med Vietnamkrigen der flere millioner hadde dødd. At man skulle gå inn i Frankrikes og USAs krig fremsto helt absurd.”

“Men fordi man i Libyakrigen fremstilte det som en humanitær krig som “skulle hjelpe mennesker”, så fikk man til at samtlige partier støttet krigen.”

 

 

TV intervju Ola Tunander om Libya: Nå, mange år etter ligger Libya fortsatt i ruiner og herjet av borgerkrig mens ingen norske ledere har blitt stilt til ansvar. Tunanders bok om Libyakrigen kom først ut etter at han gikk av med pensjon, slik vi ser med så mange andre som har noe viktig å si.

Tunander sier: “Til og med Kristelig Folkeparti var det en stor entusiasme for Libya og Irak krigen, noe som står i stor konflikt med verdiene.

“Vi har i Norge en slags misjonærholdning, det å hjelpe de fattige afrikanerne var legitimt å gjøre med militære midler. Det var holdningen.”

“Vi har en misjonærtradisjon at vi hjelper andre land og dette har stått sentralt i forestillingen om fredsnasjonen Norge.”

 

TV intervju Ola Tunander om Libya
TV intervju Ola Tunander om Libya. The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

TV intervju Ola Tunander om Libya: “Man går inn der det er konflikter mellom fraksjoner og få dem til å forstå at de ikke bør krige med hverandre. Slike forestillinger, om den gode nordmann som skal komme inn.”

 

LES OGSÅ:

 

“Samtidig har det andre Norge vært en viktig militær våpenprodusent og amerikansk støttede operasjoner. Man har i Norge hatt en ganske naiv forestilling om at Norge er god og at det gode er å leve opp til amerikanske interesser.”

“Så tror man i neste rekke at man dermed vil få hjelp. Jeg tror derimot at amerikanerne er svært bevisst på egne interesser, og kommer til å håndtere Norge i henhold til egne interesser uansett om Norge er såkalt snille eller ikke.”

Herland Report TV intervju Ola Tunander om Libya
TV intervju Ola Tunander om Libya: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev.

 

Herland Report logo The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

Informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema. Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger.

Mohammed Usman Rana og Hanne Nabintu Herland i Herland Report TV studio
With Dr. Mohammed Usman Rana at The Herland Report.

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

NEW BOOK The Billionaire World: Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

The Marxist mistake of denying the spiritual realm renders the West in spiritual poverty

  Friederich Nietzsche is one of the founding fathers of the atheist revolt against the …

Herbert Marcuse and the New Left' strategy to silence the Majority: Hanne Herland

Marxist icon Herbert Marcuse and the Authoritarian Strategy to silence opposition

  Repression of free speech, tolerance and respect for plurality has become the trademark of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×