The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

Latterlig av Vårt Land å forby publisering av Hanne Nabintu Oslo Symposium tale

 

Herland Report:  Hanne Nabintu Herland kommenterer Alf Gjøsund i Vårt Land som bidrar til å sensurere bort meninger han selv ikke liker? Det er liten vits å hevde at vi har frie medier.

“– Vårt Land har tatt på seg rollen som kristen-ateistisk meningspoliti, mener Hanne Nabintu Herland. Hun reagerer sterkt på at avisen nekter å publisere talen hennes fra Oslo Symposium på nettforumet Verdidebatt,” skriver Norge I dag.

Nå har også jeg, som har arbeidet i norsk offentlighet i mange år og har publisert på Verdidebatt siden 2010, for første gang opplevd at mine innlegg slettes – og ikke et hvilket som helst innlegg.

Det var den offentlige Oslo Symposium 2019 talen jeg holdt på Youngstorget, som ble blokkert, da innholdet ikke “fulgte Vårt Lands retningslinjer”.

Denne type sensurpraksis og avisens jevnlige angrep på bredde i ytringsfriheten burde kvalifisert til bortfall av pressestøtten. Pressestøttens hensikt var ikke at enkelte politiske maktmiljøer skulle bruke pengene som et brekkmiddel til å kue meningsmangfoldet.

 

Klikk på bildet og se den Vårt Land sensurerte talen fra Oslo Symposium.

 

Avisens ansvarlige redaktør for Verdidebatt, Alf Gjøsund valgte personlig å refusere min Oslo Symposium tale, noe som innebærer sensur av en offentlig tale.

Det er nok også et eksempel på hvor viktig Oslo Symposium har blitt, at man såpass aktivt gjør det man kan for å hindre Vårt Lands kristne lesere å bli “påvirket av konservativ tenkning”.

For å repetere Gro Harlem Brundtlands utsagn: “Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folket blir fortalt.” 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 Så sterk er angsten for å tillate meningsmangfold i Vårt Land og desperasjonen etter å beholde den kulturradikale kontrollen at man er villige til å gå til et slikt skritt?

Innholdet i talen burde glede alle krigsmotstandere på venstre og høyresiden, de som ønsker at korrupsjonen rundt Hillary Clinton blir avslørt, de som vil ha norske politikere som stilles til ansvar for sine handlinger. 

 

Vebjørn Selbekk og Herland på Oslo Symposium 2019. Selbekk er blant deltagerne i Herland Report TV serien Fryktløse Nordmenn, om vikingtiden. KLIKK på bildet og se episoden.

 

Morgenbladets journalist, angivelig en tidligere Vårt Land medarbeider, (for øvrig i likhet med Åshind Mathisen som mistet tillit og jobben i Vårt Land og nå er ansatt i Morgenbladet) skrev nylig syrlig nedlatende om Oslo Symposium, og hevdet at det var godt at distansen mellom Løvebakken og Youngstorget var stor.

Det ble litt pussig. Journalisten hadde ikke engang fått med seg at det nettopp var Oslo Symposium kreftene som felte Hareide og besørget at Arbeiderpartiet ikke kom til makten.

Men fordi mediene i årevis har nektet de konservative spalteplass som del av det politiske spillet for å strupe ned ytringsfriheten, har man nå selv sørget for å ha innsyn i de politiske maktkorridorene innad i de konservative miljøene – som for øvrig skyr norsk presse da man er vant til å bli skrevet løgnaktig om.

Hareide ble følgelig buet ut av de samme kreftene som har sørget for at regjeringen Solberg ble sittende.   

Avisen Vårt Land betrakter forståelig nok Oslo Symposium med angst, og oppfatter tydeligvis innholdet i min tale – som forresten har langt flere views på YouTube enn Hareide som fikk drahjelp og støtte av hele MedieNorge – som “superfarlig” materiale. Med drahjelp kun fra befolkningen, har min tale dobbelt så mange views som Hareides.

Vårt Land leder an som diskriminerende avis

Verdidebatt hos Vårt Land var opprinnelig tiltenkt som en nettportal der mennesker kunne diskutere verdispørsmål. Og det gjorde vi i mange år.

Portalen har de senere årene i tiltagende grad, og særlig under redaktør Alf Gjøsunds ledelse, blitt stadig mer sensurert. Mennesker som belyser saker fra flere sider opplever at det er nettopp de som angripes.

Mange opplever dette som en totalitær trend der konservative hetses og demoniseres og avisen Vårt Land fremstår nå som Norges mest sensurerte arena.

Avisen som såkalt skal representere kristne, blir dermed en farse.

Vårt Land har lenge hatt synkende lesertall, hvorfor godtar ledelsen at redaktører som Gjøsund får lov til å åpenlyst diskriminere store deler av den kristne befolkningen?

Jeg vil betegne Vårt Land som langt mer sensurpreget enn Dagbladet og VG, der jeg får inn mine innlegg når nødvendig.

 

Sakset fra Norge I DAG: “Søndag 24. mars mottok hun denne forklaringen på e-post: Vårt Land skriver til Herland at Oslo Symposium talen «oppfyller ikke kriteriene for publisering.

Innlegget inneholder spekulasjoner, karakteristikker, reklame, generaliseringer, ubegrunnede påstander – og ville utløst krav om samtidig imøtegåelse om det ble publisert.

Dersom du bryter retningslinjene tre ganger i løpet av en måned, vil din profil bli lukket i en måned. Ved alvorlige brudd kan profilen stenges uten varsel», lød advarselen i e-posten.”

For det første, talen inneholdt ikke spekulasjoner, ethvert utsagn kan dokumenteres med fotnoter, hvilket man selvsagt ikke gjør i en tale.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Jeg ble ikke på noe tidspunkt forespurt fra Vårt Land om å legge til fotnoter og dokumentasjon. Den var sterkt kritisk til Hareide hvilket er særdeles merkverdig at Vårt Land ikke tåler, da han er en politiker som hele medieNorge enstemmig hyller, greit nok, man går jo i takt og sier det samme; men Hareide burde bli møtt med langt sterkere kritikk.

Jeg refererte dernest til en nylig reise til USA der Herland Report foretok intervjuer med landets ledende stemmer, senator, politikere, varlsere, CIA og NSA direktører, ledende journalister og bestselgende forfattere samt ledere for Black Lives Matter.

Er det forbudt i Vårt Land å fortelle om nylige reiser? Se hvor bredt vi dekker Jens Stoltenbergs reiser. Burde det ikke glede Vårt Land at nordmenn har en slik inngang i ledende amerikanske kretser og heller dekke disse intervjuene i avisen?

Men Vårt Land er overhode ikke interessert i å høre hva ledende amerikanere har å si, i en tid der landet nærmest står på randen av borgerkrig.

Oslo Symposium talen inneholdt heller ikke ubegrunnede påstander, talen kan lett belegges med en lang rekke fotnoter som dokumenterer innholdet, noe jeg gjerne vedlegger.

 

Fra boksignering på Oslo Symposium 2019, der boken “Det Nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin frihet” ble solgt. KLIKK på bildet og kjøp boken hos ARK bokhandel.

Vårt Land ønsker totalitære forhold, ikke åpen debatt?

Det er vanskelig å tolke redaktør Alf Gjøsunds motvillighet til å publisere talen i annen retning enn at Vårt Land ikke ønsker å dekke flere sider av vår tids viktigste saker.

Er dette fordi informasjonen viser at Vårt Lands linje og omtale av temaene de senere årene kun har dekket et ensidig bilde av en kompleks virkelighet, noe man forsøker å skjule for leserne?

Har man i Vårt Land snakket om “russisk innblanding” og Russia Gate, som nå er avslørt som ren løgn i USA? Er det flaut å vise for leserne at redaksjonen i Vårt Land faktisk tok feil i sine analyser av verdenen utenfor Norge?

Er Vårt Land egentlig en PR og propaganda betalt kanal, som har forlatt retningslinjene for nyansert journalistikk for lenge siden?

Norge IDAG: “2. april fikk hun beskjed på e-post fra debattredaktør Alf Gjøsund, som er ansvarlig for slettingen, om at Oslo Symposium talen ikke vil bli publisert hos dem.

«Jeg (Alf Gjøsund) har gjort en redaksjonell vurdering, og opplever at det ikke oppfyller våre kvalitetskriterier. Jeg understreker at Vårt Land ikke har plikt til å ta inn alle innlegg som blir sendt inn til avisen. Du er velkommen til å forsøke igjen med eventuelle nye debattinnlegg», skriver han i en e-post som Norge IDAG har fått tilgang til.”

Gjøsund vet meget godt at det ikke dreiet seg om et innlegg sendt inn til avisen, å sakse inn en slik kommentar demonstrerer ytterligere den manglende seriøsiteten hos Gjøsund. Det var slett ikke et innlegg til avisen, men et blogginnlegg på Verdidebatt.

Nettportalen har aldri før fungert så sensurert som den gjør nå, med Vårt Lands “meningspoliti” som aktivt sensurerer oppfatninger som ikke er tilstrekkelig ekstremliberale.

Jeg oppfatter det slik at Vårt Lands nåværende linje er å fremme det religionsfiendtlige samfunn og anarki, at det grenseløse samfunn er idealet.

Argumentasjonen faller med kun ett eksempel: Hvordan ville det gått i samfunnet dersom trafikkreglene ble fjernet og alle kunne gå på rødt lys?

Hvor raskt ville vi ikke hatt sykehusene oversvømt med skadede? Selvsagt bør et samfunn ha grensesetting som regulerer forholdene mellom mennesker slik at ikke enkelte utsettes for diskriminering eller overgrep fra makthavere.

Maktspillet illustreres ytterligere i email loggen fra Gjøsund, der en ansatt spør ham: “Du svarte henne, riktig? Virker som hun ikke har fått beskjed?”, hvorpå Gjøsund skriver til meg at Verdidebatt har hatt tekniske problemer.

Det kan tolkes som Gjøsund med vilje ikke svarte, et klassisk forsøk på hersketeknikk som en profesjonell redaktør bør holde seg for god for.

En redaktørs jobb er å sørge for at journalistikken i avisen er mest mulig objektiv og faktainformerende, der ulike perspektiver kommer til ordet og virkelighetens kompleksitet beskrives, slik at leseren selv kan gjøre seg opp sin egen mening.

 

 

Norge I dag: “Slik Herland ser det, driver Vårt Land «sovjetisk sensur av landets ledende konservative konferanse, Oslo Symposium» av frykt for at budskapet skal bli tilgjengelig for Vårt Lands lesere.

– Vårt Lands ledelseslinje kommer her skremmende til uttrykk: Man arbeider aktivt for å hindre konservative kristne og mennesker med andre oppfatninger enn det politisk korrekte i å si sin mening. Vårt Land var i gamle dager en avis for kristne.

I dag ledes den av en slags kristen-ateistisk ledelse som åpenbart har som mål å demonisere konservativt troende, i stor grad latterliggjøre tradisjonelt kristne og luke ut de stemmene som mener at vår tradisjonelle kristentro har mye godt for seg, sier hun. Herland mener at Vårt Land er ute av takt med de kristne i Norge.

– Den kristen-ateistiske linjen de har valgt, gjør at de ikke får innsyn lenger i hva som skjer i konservative miljøer – som de sensurerer bort fra sin avis.”

Vi har en situasjon hvor det folk tenker, ikke lenger reflekteres i avisene, fordi de får ikke lov å uttrykke seg der. Nettopp derfor vokser også de nye mediene samt aviser som tillater at ulike perspektiver dekkes.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Atheist Emptiness: Herland Report

Atheism, Emptiness and Suicide: We have lost the Recipe for Inner Peace

  Suicide is an epidemic in the West. Among Americans, the numbers are alarming, with …

Auguste Comte and Modern Science: The denial of the Metaphysical Dimension and Auguste Comte

Auguste Comte and Modern Science: The denial of the Metaphysical Dimension

  Today many views “modern science” and “empiricism” – the practice of basing theories on …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×