The Marxist mistake: A meaningful life: Hanne Nabintu Herland Report

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report i Dagbladet

 

Det er ikke ofte jeg velger å skrive i norske aviser lenger, men ettersom en usedvanlig frekk Sharam Alghasi, Kristiania University College, presenterer ren løgn, ser jeg meg nødt til å imøtegå ham i Dagbladet. Saken gjelder såkalte alternative medier og hva disse står for. 

Saken er et godt eksempel på den type kulturradikal demonisering som har pågått i årtier. Man nærmest dikter opp historier om hva andre står for, helt utenfor sannheten.

Man forvrenger på budskap, demoniserer hva en person står for, holder på med det i årevis, for deretter å repetere løgnene igjen og igjen.

De ledende 1968 ideologene forklarte nøye hvorledes man skulle diskriminere majoritetens oppfatninger.

Alghasis artikkel representerer en slik repetisjon av et forvrengt budskap, og føyer seg inn i rekken av mye på trykk som omtrent hevder det stikk motsatte av hva jeg står for.

Denne typen desinformasjon gjelder svært mange i Norge, i dette tilfellet kun et av mange eksempler på den kulturradikale demoniseringen av de som har andre meninger enn de såkalt New Left, progressive 1968erne har.

1968 er for øvrig over femti år siden. Det er på høy tid at det blir lov i Norge å se verden fra en mer oppdatert vinkel enn den over femti år gamle kulturradikale virkelighetsoppfatningen. Verden har faktisk beveget seg videre, selv om en rekke av mediene i Norge foreløpig ikke ser ut til å ha fått det med seg.

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report: Hanne Nabintu Herland.
Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report. Foto Universitetet i Oslo.

Sharam Alghasi kjenner godt Herland Report nyhetssidens profil og TV kanalen på Youtube og hvem vi intervjuer.

Det er offentlig materiale, som selvsagt en akademiker går igjennom før han uttaler seg om dens innhold, skriver Hanne Herland i en forkortet utgave i Dagbladet 16.4.2019.

Sharam Alghasi hevder likevel løgnaktig at Herland Report påberoper seg å være eksklusiv bærer av sannheten, når vi på nyhetssiden skriver at «informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema.

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre.»

Hvorfor holder folk på slik? I mange år har jeg vært utsatt for nettopp dette i norsk presse, at man skriver en hel rekke ting som jeg overhode ikke har sagt, aldri har uttalt, ikke står for, ikke mener – etter mønster av den klassisk kulturradikale demoniseringsteknikken der det gjelder å hetse, lyve og fremstille andre i et forferdelig lys.

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report i Dagbladet Hanne nabintu
Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report i Dagbladet. The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet. KLIKK på bildet og følg oss. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Er det noen i dette lille landet som har forsvart muslimer, så er det sannelig jeg – og blitt til de grader demonisert for det. Og dette vet Sharam Alghasi meget godt.

Herland Report har dekket Vestens overgrep i Libya og Syria i detalj, i en tid der norske medier stort sett fremmer virkelighetsforståelsen at «muslimer er vår tids terrorister», noe mange vanlige nordmenn nå faktisk tror på.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Sharam Alghasi presenterer ren løgn om Herland Report:

Hvorfor godtas dette tullet, tiår etter tiår? Denne gangen er det en Sharam Alghasi som fremsetter løgner om Herland Report der han omtrent hevder at vi står for det stikk motsatte enn hva vi gjør.

Det insinueres videre at Herland Report – som såkalt «nytt medie» er «imot islam og den muslimske innvandringen». Dette er en svart løgn og grovt injurerende.

Sharam Alghasi vet meget godt at jeg i årevis har publisert kronikker i Norge mot Vestens overgrep i Midtøsten og uretten som begås mot muslimer – før jeg ga opp den forsteinede norske, raseorienterte andedammen og rettet blikket mot den internasjonale scene som er arenaen der vi nå opererer.

Mediene skjuler bevisst, antar jeg, at denne virkelighetsforståelsen er skapt av våre medieeiere for å legitimere en globalistisk, grovkapitalistisk elites overtakelse av det amerikanske demokratiet, og deres geopolitiske strategier for å frarøve nasjoner i Midtøsten deres nasjonale suverenitet og herredømme over egne ressurser.

Fordi over 90 % av amerikanske medier er eid av bare 6 konsern – som også blant annet eier våpenindustrien – er det lett å vri opinionen i favør av krig, slik at kapitaleiere oppnår sine økonomiske mål i regionen. Og norske aviser kopierer ukritisk som kjent stort sett USAs medier.

Her fortjener forøvrig Dagbladet ros, jeg har skrevet mye i denne avisen, de tok også opp korrupsjonsproblematikken rundt Hillary Clinton og Clinton Foundation.

 

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report: Hanne Nabintu.
Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report i Dagbladet. Bishop Harry Jackson er en av USAs ledende stemmer, med betydelig innflytelse på nasjonal debatt. Klikk på bildet og se en av Herland Reports programmer med biskopen.

 

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report: I Norge har man altfor lenge satt etnisk gruppe opp mot etnisk gruppe, som om hudfarge noensinne har evnet å definere hvem som har rett eller galt.

Norsk raseorientering har aktivt skapt en stønadsorientert underklasse av mange innflyttergrupper, man gir jo ikke folk jobb, men sender titusenvis rett på trygd.

Stakkarsliggjøringen av innvandrere er vår tids tragedie, som i neste rekke skaper etniske konflikter og et nytt klassesamfunn.

Det ligger en dyp sosialdarwinistisk rasisme i denne tenkningen. Dette har jeg skrevet om i snart tyve år, og det vet Alghasi meget godt. Likevel velger han å vise grov disrespekt for mitt mangeårige arbeid.

Herland Report TV har programmer med Helge Lurås, selvsagt, han er en mann som forstår godt nordmenns frykt for masseinnvandring samt en rekke andre tema.

 

Hanne Herland, Det Nye Babylon.
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report: Synes Alghasi at vi burde velge et anti-demokratisk og totalitært samfunn der Lurås ikke får lov til å si noe, der Resett skal forbys? Bør vi bli et diktatur der bare en mening er tillatt og resten av oss kastes i fengsel?

Sharam Alghasi vet også meget godt at vi har en rekke respektfulle TV programmer med kjente muslimer; blant annet Dr. Mohammed Usman Rana som jeg anser som en god venn, vi sto skulder ved skulder i kampen mot den sekulære ekstremismen for noen år siden.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi har også samtaler med muslimsk lege Trond Ali Linstad som er en regulær gjest på Herland Report.

Ren løgn om Herland Report i Dagbladet Hanne nabintu
Dr. Usman Rana på Herland Report. Klikk på bildet og se ett av programmene med Dr. Rana.

Samt avdøde Walid al Kubaisi som ba oss lage en serie med programmer før han døde der han overleverte sitt siste budskap til Norge.

Vår linje er å ta inn mennesker som har noe genuint verdifullt å si og ikke bare tygger drøv på gammelt oppgulp.

Og for den som har dilla på hudfarge, samtaler vi også med en rekke kjente afro-amerikanske ledere som Bishop Harry Jackson og sosialisten Dr. Reginald Davis.

Sistnevnte beskriver i hvilken grad «white supremacy» er en ødeleggende kraft i USA.

Snart kommer vi med intervjuer med ledere fra Black Lives Matter, etter en nylig reise i USA.

Ren løgn om Herland Report i Dagbladet Hanne nabintu
Ren løgn om Herland Report i Dagbladet. Den muslimske legen, Dr. Trond Ali Linstad er regulær gjest hos Herland Report. Klikk på bildet og se en av programmene med Dr. Linstad.

Her samtaler vi også med ledende senatorer, politikere, CIA ledere, NSA direktør, varslere, professorer, journalister, redaktør for Wall Street Journal med flere.

Selv har jeg de siste årene bodd i Sør Amerika, Midtøsten og arbeider i en rekke land.

Alghasi legger i tillegg – utrolig nok – opp til den infantile oppfatning at Herland Report står for nøyaktig det samme som våre intervjuobjekter, enda han godt vet at vi presiserer «bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje.

Vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold.»

Som om NRK, TV2 eller andre kun intervjuer personer som de er 100 % enige med? Det er direkte stupid å likestille intervjuobjekters oppfatninger med en TV kanals redaksjonelle linje. 

 

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report i Dagbladet Hanne nabintu
Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report i Dagbladet: Walid al-Kubaisi var blant Europas fremste intellektuelle, med den unike kunnskapsbase og kombinasjon mellom bredt innsyn innad i muslimske kulturer i Midtøsten der han bodde i mange år, samt betydelig innsyn i den norske og europeiske tankegangen. Hans tanker – mellom disse verdener – gjorde ham til en uvurderlig kilde til kunnskap. Klikk på bildet og se en av de siste programmene vi lagde, etter Walids eget ønske, med Herland Report. Totalt syv programmer.

 

Alghasi fortsetter sitt frekke løgntog med å insinuere at Herland Report «underbygger ideen om at masseinnvandring, særlig fra muslimske land, truer med å tilintetgjøre vårt gode liv.»

For å sitere fra min Oslo Symposium 2019 tale, der landets konservative samles, som jeg går ut fra at Alghasi selvsagt hørte før han skrev en hel artikkel om Herland Report:

«Når ble hudfarge et element som definerer et menneske? Mener man virkelig at Norge vil ha fremgang den dagen det bare er mennesker med hvit hudfarge og lyst hår her? Er det ikke nettopp våre egne med hvit hud og lyst hår som har gitt oss den samfunnsdestruktive, religionsfiendtlige 1968er tenkningen?”

“Nasjonal tilhørighet bør være et fokus, ikke etnisk bakgrunn. 7 milliarder mennesker har brun hud. Vi kan da ikke mene at hele verden er inkompetente? Verdens pluralitet og mangfold er noe fantastisk, det er Gud som har gitt oss forskjellige hudfarger.»

Hva er det med den maniske trangen i norsk offentlighet til å vri alt inn i en skyttergravstenkning «for eller imot innvandring», «for eller imot muslimer,» «høyre eller venstreside,» en oppdeling som var utdatert allerede på 1980 tallet?

 

New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Nabintu Herland
“In New Left Tyranny, Hanne Nabintu Herland shows that the neo-Marxist New Left created a dysfunctional society by abandoning the working class and attacking traditional values. As a consequence, social cohesion dissolved into selfishness and a lack of personal responsibility. Western societies have been fragmentized into the hate politics of Identity Politics and are dissolving into towers of Babel as they succumb to massive alien immigration. This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist. In the US, buy it here! In the UK, Europe use this link or browse for the book on the regional Amazon portal in your country.

 

Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report: Det irriterer fryktelig mange om dagen. Det blir barnslige Walt Disney pregede «de onde mot de gode» kategorier, der kartet ikke stemmer med terrenget, for å sitere Michel Houellebecq.

At nyansene og pluraliteten så til de grader har forsvunnet fra de samkjørte og ensrettede mediene der redaktørene ser ut til å være enige i omtrent alt, er en av hovedgrunnene til hvorfor folk ikke orker å lese avisene lenger. De orker ikke å bare høre en side av saken. Det samme perspektivet som sto i Aftenposten på 1980 tallet, da jeg kom til Norge fra Afrika, er jo nøyaktig det samme som fortsatt står der! Tankegangen stoppet i 1968. Hilsen en meget fornærmet Hanne Nabintu Herland, grunnlegger av Herland Report.

 

Ren løgn om Herland Report i Dagbladet Hanne nabintu
Sharam Alghasi med ren løgn om Herland Report: Bildet er tatt på en nylig USA reise der vi samtalte med ledende senatorer, politikere, advokater, whistleblowers eller varslere, CIA og NSA direktører, ledende journalister, professorer og bestselgende forfattere. Programmene kommer utover våren på Herland Report. Klikk på bildet og følg linken til ett av programmene.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

John Rockefeller and modern medicine: John Rockefeller Getty

John Rockefeller: How he took control over Modern Medicine

  John Rockefeller and modern medicine: The 1910 Flexner Report laid the foundations of the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×