Sucharit Bhakdi: Herland Report

Ledende mikrobiolog: Å stenge ned samfunnet er groteskt kollektivt selvmord – Sucharit Bhakdi

 

Herland Report: Å stenge ned samfunnet er groteskt kollektivt selvmord: Et alarmerende intervju med en av Tysklands ledende mikrobiologer, Dr. Sucharit Bhakdi som representerer mange i det tyske fagmiljøet.

Han hevder at å stenge ned samfunnet er grotesk, absurd og svært farlig reaksjon på Corona Covid-19 viruset.

Det skaper et kollektivt selvmord på grunn av frykt for et virus og mangel på vitenskapelig tilnærming.

Dr. Bhakdi sier at politikernes fryktreaksjon er en ubegripelig tragedie, fordi disse reaksjonene er meningsløse.

“Livslengden vil forkortes for millioner av mennesker på grunn av valget av å stenge ned. Den grusomme innvirkningen på verdens økonomien truer eksistensen til svært mange.”

“Konsekvensene for Hesevesenet er gjennomgripende. Allerede er tilbudene til vanlige pasienter kraftig redusert, operasjoner kansellert, sykehus og klinner står nesten tomme, helsemedarbeidere fortvilet. Alt dette vil på sikt påvirke på det sterkeste våre samfunn.”

Dr. Sucharit Bhakdi er professor emeritus fra Johannes Gutenberg University i Mainz og ledet Instituttet for Medisinsk Mikrobiologi og Hygiene og en av de mest siterte mikrobiologi forskerne i Tysklands historie.

I likhet med ledende forskere som nå endelig ser ut til å bli være i ferd med å bli hørt i mediene, også professorer fra Imperial College London og Harvard University, advarer fagmiljøer på det aller sterkeste mot byråkratenes valg av økonomisk stenging av land. Les hele intervjuet nedenfor.

 

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: For Norges del må regjeringens valg av de ekstreme tiltakene få alvorlige konsekvenser for de ansvarlige.

De er ansvarlige for å bruke i første rekke rundt tusen milliarder av folkets penger – våre penger – for å dekke skaden ved sin egen overilede fryktbaserte beslutning. Herland Report har hele tiden skrevet at krisen må sees i sammenheng med USA-Kina handelskrigen.

Analytikere estimerer at ytterligere tusen milliarder sannsynligvis vil utgjøre skaden det kommende året på norsk økonomi, med masse konkurser og store menneskelige tragedier. For eksempel, femdobles sannsynligheten for selvmord i samfunnet, ifølge Dagens Næringsliv.

Har regjeringen tenkt på effektene for psykisk helse, i tillegg til den historiske økonomiske katastrofen før de valgte disse ekstremtiltakene? Les intervjuet nedenfor.

Journalisten spør: – Professor Sucharit Bhakdi, du er virusekspert, en av de mest siterte forskerne i Tysklands historie. Corona viruset sprer frykt over hele verden. Nasjoner reagerer med ekstreme restriksjoner. Hva er et Corona virus?

Dr. Bhakdi: –  Disse Corona virusene sameksisterer med mennesker og dyr over hele verden. De forårsaker meget vanlig, lettere sykdommer knyttet til puste og lungeene.

 

LES FLERE ARTIKLER:

Veldig ofte forblir infeksjonene uten symptomer, og trenger ikke legehjelp.

Alvorlige tilfeller hender omtrent kun med eldre pasienter som også har flere andre underliggende sykdommer, særlig sykdommer knyttet til lunge og hjerte problematikk. 

Nå ser vi en ny type Corona virus spre frykt over hele verden. Hvorfor? Den nye Covid-19 hadde sin opprinnelse i Kina og spredte seg raskt. Den ble angivelig ledsaget av en uvanlig høy dødsrate.

Den ble også ledsaget av alarmerende rapporter fra nord Italia som viste de samme tendensene som de kinesiske utbruddene.

 

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: Corona Erna Solberg krisen NRK
Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: For Norges del må statsminister Erna Solberg og regjeringens valg av de ekstreme tiltakene få de alvorligste konsekvenser for de ansvarlige. De er ansvarlige for å bruke i første rekke rundt tusen milliarder av folkets penger – våre penger – for å dekke skaden ved sin egen overilede fryktbaserte beslutning. Analytikere estimerer at ytterligere tusen milliarder sannsynligvis vil utgjøre skaden det kommende året på norsk økonomi, med masse konkurser og store menneskelige tragedier. For eksempel, femdobles sannsynligheten for selvmord i samfunnet, ifølge Dagens Næringsliv. 

 

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: Dr. Bhakdi: Det må, likevel, nevnes at i majoriteten av slike utbrudd rundt om i verden, kan det virke som om viruset har vist seg å ha lavere dødsrater enn vanlig.

Et høyt antall, slik som 4-6 % opplevde man ikke der. For eksempel, i Sør Korea var dødsraten rundt 1 %.

Journalisten: – Hvorfor sier du “angivelige høye dødsrater”?

Dr. Bhakdi: – Når pasienter har en rekke andre diagnoser, kan man ikke si at Covid-19 var dødsårsaken. Corona var her ikke den eneste årsaken til dødsfallet. Men det har man gjort med Covid-19.

Å trekke konklusjonen av at Covid-19 var ansvarlig for dødsfallet, når pasienten har flere andre alvorlige diagnoser, bidrar til å gi en falsk konklusjon. 

Det leder til at andre viktige faktorer for dødsfallet ikke omtales. 

Dødsfall kan også komme fra ulike lokale faktorer som heller ikke nevnes. For eksempel, hva har nord Italia til felles med Kina?

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: Grusom luftforurensning, for eksempel. Nord Italia er Europas Kina. Lungene til de som bor der har blitt skadet over tiår. Bare av denne enkle grunnen, kan nord Italia dødsraten ikke sammenlignes med forhold andre steder.

Journalisten: – Hva med Tyskland? Viruset har også kommet hit.

Dr. Bhakdi: – Ja, det sprer seg i Tyskland. Vi har nok data nå til å kunne vurdere farlighetsgraden, på mange nivåer.

Journalisten: – Det høyeste nivå av selv isolering av befolkningen har blitt valgt som metode og ekstreme tiltak har vært foretatt i det desperate forsøket på å hindre virusspredning.

Dr. Bhakdi: – Ja. Dette er en ufattelig tragedie, fordi alle disse tiltakene er meningsløse. 

Viktige spørsmål må besvares. Det første: Skaper dette Corona viruset generelt sett flere alvorlige sykdommer også hos unge mennesker og dreper pasienter som ikke har andre diagnoser samtidig?

Dette ville isåfall gjøre dem annerledes enn andre virus, andre hverdags Corona virus som finnes over hele verden.

Svaret er helt klart nei. Vi har ti tusen infeksjoner rapportert i Tyskland. (18.3.2020 in Germany). 99.5 % har ingen eller svært milde symptomer.

 

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord:Roberts
Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders, activists from across the political spectrum. Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis. SUBSCRIBE to the NEWSLETTER HERE, or get in touch.

 

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: Dr. Bhakdi: – Bare her ser vi at det er ikke korrekt og direkte farlig å snakke om “ti tusen pasienter”. For det første er de ikke alvorlig syke. “Infeksjon” er ikke det samme som “sykdom”. Av ti tusen infiserte, var bare 50-60 seriøst syke.

Frem til nå har 30 dødd i løpet av tredve dager. Så, vi har en dødsrate for Covid-19 på en per dag.

Frem til nå, har man antatt av verste tenkelig scenario som må avverges for enhver pris, har ifølge myndighetene, vært at man antok at vi ville ha rundt en million tilfeller og rundt 3000 døde i løpet av hundre døgn. Dette ville utgjøre 30 døde per dag.

Myndighetenes målsetning var å hindre et slikt “verst tenkelig scenario.”

De nåværende alarmerende tiltakene søkte å hindre viruset å spre seg for å redde liv. Men aller verste scenario var 30 døde per dag.

30 døde høres kanskje veldig mye ut, men husk at hver dag har vi rundt 2200 mennesker over 65 år gamle som forlater oss i Tyskland. Husk at mange av disse dør med ulike former for Corona viruser.

Hvor mange vet vi ikke, men la oss anta 1 %, hvilket antagelig er et for lavt tall. Det ville likevel utgjøre 22 døde hver dag.

Den absolutt eneste årsaken er at vi ikke snakker om “Corona virus” om disse andre Corona virusene. Dette fordi vi kjenner til at disse andre Corona virusene normalt sett ikke er hovedårsaken til personens bortgang. 

Så, det vi nå driver med er å hindre at disse gjennomsnittelig 22 døde per dag blir erstattet av de 30 registrerte Covid-19 dødsfallene. Det er dette som nå skjer.

Vi er redde for at den ene millionen med infiserte av det nye viruset vil lede til 30 døde per dag i løpet av de neste hundre dager.

Men vi tenker ikke på at 20, 30, 40 eller 100 pasienter som har Corona viruser dør uansett hver dag.

For å hindre at Covid-19 entrer scenen istedenfor de andre kjente Corona virusene, har man valgt å innføre disse ekstreme tiltakene.

Å stenge ned samfunnet er groteskt farlig, kollektivt selvmord: Journalist: – Så, hva tenker du om disse ekstreme tiltakene?

Dr. Bhakdi: – De ekstreme tiltakene er groteske, absurde og svært farlige. Våre gamle borgere har enhver rett til å leve lengst mulig og unngå å havne i den daglige 2200 døde i Tyskland statistikken for tidlig.

They are grotesque, absurd and very dangerous. Our elderly citizens have every right to make efforts not to belong the 2200 that daily embark on their last journey.

Sosial kontakt, sosiale eventer, å gå på teateret og lytte til musikk, reise på ferie, sport, hobbier og så videre, alt dette gjør at disse eldre blir hos oss lenger før de foretar sin siste reise.

Livslengden for millioner av mennesker blir nå forkortet. Den grusomme effekten på verdensøkonomien truer mengder av mennesker. Bare effekten på helsevesenet er gjennomgripende.

Allerede er tilbudene til vanlige pasienter kraftig redusert, operasjoner kansellert, sykehus og klinner står nesten tomme, helsemedarbeidere fortvilet. Alt dette vil på sikt påvirke på det sterkeste våre samfunn.

Jeg kan bare si: Alle disse tiltakene leder til selvdestruksjon og kollektivt selvmord som kommer på grunn av frykt.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×