Herland Report Newsletter
Påskens budskap, Hanne Herland

Påskens budskap handler om dommen over mennesket og veien ut

 

Herland Report:  Påskens budskap handler om dommen over menneskeheten og Guds vei ut av tragedien. Budskapet er både av fysisk og metafysisk karakter. Det beskriver hendelser i den spirituelle verden såvel som historien om Jesus Kristus og hans lidelse på korset.

Vi eksisterer som en fysisk kropp, men har også en sjel og har ett viktig element til: Menneskets ånd som evner å kommunisere inn i den åndelige dimensjon.

Ateismens århundre, 1900-tallet, har bidratt til å viske ut kunnskapen om denne verdenen for mennesker i Vesten.

De har blitt fortalt at mennesket har tatt Guds plass og at vi nå, uten samhandlingen med den åndelige dimensjon, skal beherske å skape en vidunderlig verden her på denne jorden der alle lever sammen i fred.

Selve hovedkjernen i den marxistiske tanke var nettopp dette.

 

Palmesøndag midt i Norgeshistoriens største finanskrise Hanne Herland John Bunyan
Påskens budskap: Hanne Herland ved John Bunyans grav i London, mannen som skrev En Pilgrims Vandring, en av vår kulturhistories mest leste bøker.

 

Påskens budskap: Jeg skal i påsken fremlegge tanker om de ulike dagenes metafysiske betydning i det kristne budskap.

Bibelen har vært vår kulturs viktigste bok og verdens mest leste samling av bøker i århundrene før ateismen tok oss.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Påskens budskap: Den er full av anekdoter, visdomsfulle dikt, fortellinger som forteller historiske hendelser så vel som underliggende metafysiske poeng.

Bibelen er en oppskriftsbok på veien til indre fred og et liv rettet mot kjærligheten til andre.

Jeg snakker ikke om de kristne organisasjonene eller paven eller hvorledes organisert religion har utviklet seg. Jeg snakker om troens åndelige, indre liv i hvert enkelt menneskes hjerte.

På denne dagen, Palmesøndag, fortelles det at Jesus red inn i Jerusalem på et esel – og alle hyllet ham. De samme som noen dager senere skrek at de ønsket hans død, hyllet ham på denne dagen.

Kontrasten kunne ikke vært større. Også fordi han red inn på eselet, som var regnet for å være slavenes arbeidshjelp. Jesus identifiserte seg hele sitt liv med de fattige, de syke, de hjelpeløse.

Følg gjerne de bibelske fortellingene fra Matteus evangeliet, i dag fra kapittel 21. God påske til alle, troende og ikke-troende!

 

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Atheist Friedrich Nietzsche died of insanity: He is the Hedonist Hero of the Sodom and Gomorrah West: No wonder society crumbles Huff.Post Getty

Nietzsche’s atheist delusion is destroying the West: Nietzsche died of insanity, his path to madness described in his books

  Nietzsche died of insanity: Economic suicide and social downturn now color the depressive cultural …

Biden normalize perversity: Post Covid-19 economic crisis: Joe Biden Admits That Democrats Are Relying on Vote Fraud to Win, Reuters

The end of the Christian West: How Joe Biden opened the gates to normalize perversity

  The Biden Presidency has one chief accomplishment, and it is to the detriment of …