Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD: Herland Report

TV intervju Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD Ritalin

 

Herland Report  Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD: TV programleder, Hanne Nabintu Herland hadde gleden av å samtale med Øyvind Moe om eksploderende ADHD diagnoser og farene ved Ritalin bruk. 

“Medisinerer vi friske barn ukritisk i dag?” sier sivilingeniør Øyvind Moe som særlig har engasjert seg i feltet. 

“Thalidomid er nok den største legemiddelskandalen vi har hatt i nyere tid. Det er snart 60 år siden hvor gravide ble medisinert for å bli kvitt kvalmen. Men barna som ble født hadde både ytre og indre organskader. De som hadde indre skader døde, halvparten av de som ble rammet døde.” [pullquote]Norge ligger på verdenstoppen i bruken av Ritalin for barn.[/pullquote]

“Nå ser jeg at vi kanskje har under oppseiling en like stor skandale når det gjelder medisinering av friske barn. Diagnosen ADHD ble vedtatt på en psykiaterkonferanse i 1987 ved håndsopprekning. Det var det vitenskapelige arbeidet som lå til grunn for å opprette en slik diagnose.”

Se også Herland Report TV programmet med Øyvind Moe der ADHD og Ritalinbruk diskuteres her.

Hvem er de viktigste finansielle bidragsyterne til medisinsk forskning? Hvem utvikler tester for å diagnostisere sykdom? Hvem tjener milliarder på syke mennesker? Hvem taper milliarder dersom mennesker blir friske? Svaret på alt dette er: Legemiddelindustrien.

 

Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD:

Moe forklarer: “Ritalin har virkestoffet metylfenidat, som er et sentralstimulerendemiddel som påvirker hjernen og i andre sammenhenger betraktes som narkotika.”

“Det har omtrent samme kjemiske sammensetning som amfetamin. Det virker på samme måte og har de samme bivirkningene.”

Når to barn i hver klasse gis disse preparatene, som internasjonalt blir møtt med så stor skepsis, bør ikke varselsbjellene ringe?

 

LES OGSÅ:

 

“Frem til 1982 sto det i Felleskatalogen at Ritalin særlig ikke skulle brukes til ungdom. Fra 1985 til i dag har bruken av Ritalin økt med 200 ganger.”

“Dette er kjente tall. Norge ligger på verdenstoppen i bruken av metylfenidat for barn.” Hva kan vi gjøre for å sette et større fokus på dette?

Se også portrettjournalist fra Kapital, foredragsholder og forfatter, Niels Chr. Geelmuydens programmer på Herland Report TV finner du her: Norge, sykest i verden og Pillebefinnende. Legemiddelindustrien og juks.

 

Herland Report subscribe Milliardfortjeneste på medisinering av friske barn:
Milliardfortjeneste på medisinering av friske barn: The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD.

 

Det er en skandale under oppseiling; medisinering av friske barn med sentralstimulerende medisiner som i andre sammenhenger blir kategorisert som narkotika, skriver Øyvind Moe, sivilingeniør NTH for Herland Report. 

Det er klare tegn som tyder på at en andel av disse barna får hjerneskade som langtidsvirkning ved bruk av disse medikamentene. Og bakenfor det hele: Følg pengestrømmen. Da får du som regel svarene du leter etter.

Forrige århundrets største legemiddelskandale var uten tvil thalidomidskandalen rundt 1960. Gravide kvinner ble gitt et kvalmestillende middel som ga misdannelser på en del barn. Årsakssammenhengen var åpenbar, og medisineringen ble brått avsluttet.

Forskjellen mellom thalidomid og metylfenidat er at skadene fra thalidomid var svært synlige. Barn ble født med for korte armer eller ble født med seks eller tre fingre og tær. Disse ”korte armene” eller ”tre fingre” i hjernen synes ikke, men konsekvensene, i form av psykiske lidelser, er etter alt å dømme langt verre”, sier Moe.

 

Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD: herland report
Øyvind Moe: Legemiddelindustrien tjener milliarder på ADHD.

 

Herland Report LogoThe Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

 

LES OGSÅ:

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely reader-supported, so if you enjoyed this piece please consider sharing it around.

Check Also

American system is failing Ron Paul

The American system is failing, but I think it is good that bad ideas fail – Ron Paul

  Herland Report: Watch an exclusive short for The Herland Report TV (HTV)from an interview with …

Herland Report TV banner subscribe

Welcome to hundreds of new subscribers from all over the world!

  Herland Report: Recently, we have had a boom in subscribers, so thanks to all …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close