Almasdamews.news-Issam-Zahreddine-Der-ez-Zoor-Syria

Mediemanipulering av fakta fra Bergens Tidende:om Deir ez Zoor generalen

 

Herland Report: Det vestlige propagandabehovet for å opprettholde narrativen om at “amerikanerne og det allierte – Norge – redder de lokale i Syria fra regjeringens overgrep” når stadig nye høyder.

Bergens Tidendes oppslag om at “Denne generalen vil ikke ha flyktningene hjem”, blir et klassisk eksempel på tidstypisk bruk av mediene til å presentere negativ propaganda.

Utfordringen ved utviklingen der avisene våre i stadig større grad brukes til å fremlegge den ene partens syn på en krig, gjør at kritisk journalistikk mister sin rolle.

Dersom mediene reduseres til å bli mikrofonstativer for makthaverne, og i dette tilfelle de militære strukturene, nektes befolkningen aktivt å få nyanserende informasjon.

I gamle dager var det, kan man anta, et større mål for journalistene å beskrive virkeligheten så objektivt som mulig. Tanken var at folk skulle få bestemme og evaluere selv, etter å ha lest en artikkel. Slik er det i stor grad ikke i dag, og her ligger utfordringen.

At vi ser verden fra ulike synsvinkler er naturlig. Det som ikke er naturlig er at bare en forklaring er tillatt, uten at journalister får belyse flere sider av saken.

 

Paul Craig Roberts quote banner
The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.  Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis. SUBSCRIBE to the NEWSLETTER HERE.

 

Hva gjelder Syria krigen, så er dette vår tids største humanitære katastrofe. Årsakene til krigen er mange. Midtøstens lappeteppe med multietniske fraksjoner, autoritære styreformer, korrupsjon og overgrep bidrar til å gjøre saken uoversiktelig.

Nettopp derfor er det viktig å følge Robert McNamaras råd, mannen som på mange måter ble Vietnam krigens ansikt utad. Han beskrev i dokumentaren The Fog of War at amerikanernes største feil, som bidro til at de også tapte Vietnam krigen, var at de gikk inn og ukritisk støttet den ene parten i en borgerkrig.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Fordi amerikanerne ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hva som egentlig foregikk i Vietnam, og kun støttet den ene part, finansierte militær hjelp til dem, sendte soldater og så videre, ble man fanget i et spill som tilslutt gjorde at amerikanerne tapte krigen.

 

Nå til eksempelet fra Bergens Tidende:

En av Assads mest fremtredende generaler, Issam Zahreddine, oppfordrer flyktningene som har rømt landet om ikke å returnere. Syriske flyktninger må ikke tro at de nødvendigvis er ønsket velkommen hjem igjen om Assad-diktaturet vinner krigen, ifølge en av Assads mest fremtredende generaler.

 

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum.

 

Man fremstiller det som om general Issam Zahreddine fra Den Republikanske Garde,  som har maktet å bekjempe og stå imot ISIS nå i tre år i Deir ez-Zoor – en mann vi burde vært alliert med og hyllet dersom vi faktisk motarbeider ISIS i regionen – denne mannens utsagn fremstilles som om han sier til flyktningene og vanlige syrere at de aldri må komme tilbake til Syria.

Dette skrives i aviser som Bergens Tidende til tross for at Zahreddine for lengst har avkreftet påstanden og en rekke medier bekreftet at utsagnet gjaldt ISIS leiesoldater, de samme som har terrorisert befolkningen i Deir ez-Zoor i flere år.

General Issam Zahreddine forklarte på den nasjonale TV stasjonen at utsagnet ble feiltolket av “slike som bevisst ønsker å feiltolke det som sies”.

Han snakket om ISIS leiesoldatene og andre jihadister, etter å ha sett hvordan de behandlet kroppene til syriske soldater som hadde blitt maltraktert, halshogget og drept på bestialsk vis.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

De jeg snakket til var Daesh (ISIS) folk som har gjort disse tingene mot syriske soldater. Selvsagt er vanlige mennesker som har flyktet til utlandet hjertelig velkommen til å returnere til Syria. Vi følger loven og retningslinjene til vår regjering og president. Vår presidents ord er vår Bibel.”

Det er mer enn fem millioner syriske flyktninger, og 6.5 millioner flyktninger internt i Syria, noe som sammenlagt utgjør halve befolkningen i Syria på flukt, ifølge FN tall. Zahreddine er en bejublet general som har ledet kampen mot ISIS i Syrias Deir ez-Zoor provins.

 

I Bergens Tidende – som pussig nok nå fremstår som forurettede ISIS symatisører, trist over at Deir ez-Zoor ikke lenger er ISIS styrt – ettersom generalens tre årige anliggende nettopp har vært å bekjempe ISIS – hadde riktig overskrift vært:

“Denne generalen advarer ISIS soldater og andre jihadister mot å komme tilbake til Syria og Deir ez Zoor.”

Norge befinner seg, som kjent, illegalt i Syria sammen med amerikanerne, stikk i strid med internasjonal lov og rett, og i brudd med FNs forordninger om respekt for nasjonal suverenitet.

USA har nylig tapt kampen om den strategisk viktige byen, Deir ez-Zoor og Bergens Tidende finner det åpenbart passende å kaste noen fakler på bålet ved å nedsnakke og feilsitere general Issam Zahreddine som har overvunnet ISIS i denne regionen.

 

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Nouriel Roubini on Megathreats Getty

The Nouriel Roubini warning of staggering amounts of debt that will lead to “the Mother of all Economic Crises”

  Nouriel Roubini, a former advisor to the International Monetary Fund and member of President …

The existential light of Christmas

The existential light of Christmas: The humble son of Mary symbolizes the most remarkable revolution of love in world history.

  Christmas is a time of year where billions around the world commemorate the birth …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×