White Helmets bedrageriet

White Helmets bedrageriet “Last Men in Aleppo” – Eva Thomassen

 

Herland Report: White Helmets bedrageriet: Filmen ”Last Men in Aleppo” er vist over hele den vestlige verden, fått priser, fått folk til å gråte, klappe og gi enda flere penger til 3000 ”redningsheltene” i White Helmets.

Men hvem er egentlig White Helmets og hvorfor får vi bare høre bruddstykker om hvem som står bak disse organisasjonene? På Herland Report er det et poeng å belyse andre sider av Syria krigen, fordi vi mener at nyansene mangler i måten mediene våre fremstiller partene i krigen.

Robert McNamara uttalte mot slutten av sitt liv at USAs største feil i Vietnam var å ta parti for den ene parten i en borgerkrig. Når man mister det nyanserte blikket som evner å belyse en sak fra flere sider, skapes ensidighet og mangel på kunnskap.

I Norge er filmen vist en rekke ganger på NRK og ved flere filmfestivaler, skriver Eva Thomassen, først publisert på Steigan.no.

Se også Herland Report TV program med Eva Thomassen her, se et engelsk program her, også to Herland Report program på norsk her og her.

 

Hanne Herland report White Helmets bedrageriet
White Helmets bedrageriet: Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading. More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Follow the trend and subscribe!

 

Vaskeseddelen som går igjen: ”De er utmattede, desillusjonerte og fortvilte, men de gir ikke opp og de nekter å forlate Aleppo-” En tur med barna til lekeplassen kan by på øyeblikk med lek og glede, helt til jagerflyene sirkler på himmelen over dem og barna tigger om å få dra hjem”. ”En utrolig nærværende og sterk dokumentar du aldri noensinne vil glemme”.

Her lages det en film, en ”dokumentarfilm” som ikke bare er et falsum, men også en idyllisering av terrorister i hvite hjelmer.

White Helmets var ikke de siste i Øst Aleppo og de er ikke helter. Terroristene i White Helmets/Al-Nusra forlot Øst Aleppo etter å ha stappet miner i bl.a. leker, gjort hele Øst Aleppo ubeboelig. White Helmets tok den grønne bussen til Idlib.

I den satt også den ”ledende” minerydderorganisasjonen Norsk Folkehjelp.  Begge befinner seg nå i Idlib.

 

Russiske mineryddere var de siste i Øst-Aleppo

 

Russiske mineryddere i Syria.

 

Russiske mineryddere sier lakonisk at Al-Nusra/White Helmets hadde dårlig tid med å komme seg ut av Øst Aleppo, men hadde god nok tid til å minelegge området først.

Russiske mineryddere saumfarte millimeter for millimeter gjennom hele Øst-Aleppo før noen kunne flytte tilbake eller bevege seg i området.

De var sjokkert over omfanget og alle typene av miner og ikke minst hvor utspekulert Al-Nusra/ White Helmets hadde vært for å gjøre mest mulig skade på mennesker.

Da jeg var i Øst Aleppo i april i fjor så jeg ved selvsyn overalt denne påskriften på russisk: ”Minefritt” .

 

Norsk Folkehjelp og minerydding i Syria

 

White Helmets bedrageriet: I henhold til FN i 2018 lever 8.2. millioner kvinner, barn og menn i områder i Syria som er minelagte. Men, hvor var den ”ledende” minerydderorganisasjonen Norsk Folkehjelp?

Som driver med ”humanitær nedrustning”. De er ikke noe sted i Syria. Etter 7 år! Er Norsk Folkehjelp nektet av syriske myndigheter å minerydde i Syria? Har ikke Norsk Folkehjelp søkt om lov? Har ikke Norsk Folkehjelp plan om å bidra?

Norsk Folkehjelp har rett og slett ikke søkt om å få drive med minerydding i Syria. På samme måte som ingen vestlige mineoperatører har.

På Norsk Folkehjelps hjemmeside i 2018 skriver de:

”Norsk Folkehjelp er i dag i ferd med å planlegge humanitært nedrustningsarbeid i Syria, en krevende prosess gitt den svært vanskelige sikkerhetssituasjonen. De umiddelbare planene innebærer risikoreduserende tiltak, kartlegginger og konsekvensanalyser”.

I samtale jeg hadde med Norsk Folkehjelp i oktober i fjor om minerydding i Syria, bekrefter de at de ikke driver minerydding i Syria.

Litt overraskende opplyser de de var i ferd med å legge ut mineryddingen på en slags anbud. Videre opplyser de at de ikke vet hvem om noen driver med minerydding i Syria i dag:

”Syria er et land vi vurderer med tanke på fremtidig minerydding.» ”Etter det vi vet, er det nå svært begrenset aktivitet på minerydding i Syria”.

Klikk på bildet og se dokumentaren om Al Qaida infiserte Idlib, der nordmenn har gode kontakter og samarbeider med lokale råd.

Etter 7 år ingen minerydding, ingen planer, ikke kjennskap til om andre driver med minerydding i Syria det på tross av at Norsk Folkehjelp selv opplyser at det vil ta opp mot 40- 50 år å fjerne miner fra Irak og Syria.

 

UD og minerydding

 

White Helmets bedrageriet: Dette stemmer jo også dårlig med det som er blitt hevdet fra regjeringshold i Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende uttalte 15.6.2016 at Norge skal fjerne miner sammen med USA. ”Det finnes mye norsk kunnskap og erfaring i minerydding, både i Norsk Folkehjelp og i Forsvaret”.

”Norge og USA går sammen om å øke innsatsen for rydding av landminer. Norge gir 81 millioner kroner over årets budsjett til nye tiltak i Irak, Syria og Ukraina”.

Den norske regjeringen er rundhåndet med penger til minerydding i Syria. Alt går til Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp fikk 300 millioner av UD i 2015 til minerydding.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

For 2017 får ikke Norsk Folkehjelp et spesifikk tilskudd til minerydding i Syria utover rammeavtalen. Derimot får et britisk minefirma ”Mines advisory group” (MAG), 30 000 000 i tilskudd fra UD til ”mine risk education and clearance remnants of war.”

Hva er det dette engelske firmaet driver med og hvorfor får de 30 millioner kroner fra den norske stat som ikke Norsk Folkehjelp kan drive med? MAG driver rett og slett med minerydding, de også.

 

White Helmets nå også som mineryddere og nordmenn bare smiler

 

White Helmets nå også som mineryddere.

Her blide nordmenn på konferanse om minerydding i Geneve 4 september 2017 i ett av ”nettverkene” Norsk Folkehjelp er en del av. ”Landmine & Cluster Munitions Monitor” (CMC) Verdt å merke seg at det er White Helmets som er på logoen for konferansen –Verre kan det nesten ikke bli. – Jo, det kan det.

Minerydding fra de store internasjonale mineoperatørene foregår kun i opprørskontrollerte områder, i den grad det foregår i det hele tatt.

Hvem oppholder seg i opprørskontrollerte områder? Nettopp opprørere. I Øst-Aleppo oppholdt Al-Nusra/White Helmets seg. Da byen ble befridd dro disse til Idlib. Hvem driver med minerydding i Idlib? White Helmets.

Altså mineleggerne i Øst Aleppo er blitt internasjonale mineoperatørselskapenes mineryddere…i Idlib, vel og merke uten at disse minerydderorganisasjonene oppholder seg i Idlib.

Det er for farlig. Hvorfor er det for farlig? Fordi det er terrorgrupper der. Hvilke terrorgrupper er der? Al-Nusra/White Helmets. Det er for farlig å oppholde seg sammen minerydderne! Det er det riktignok også god grunn til.

White Helmets som logo.

Men, hvordan er det mulig å drive med minerydding uten kunnskaper? Man kan jo ikke akkurat gå med hvit stokk i åkeren og lete.

De internasjonale mineoperatørene har, ved å ikke ville samarbeide med syriske myndigheter, iverksatt et regime av galskap. Terrorister fra White Helmets kommer seg over til Tyrkia for å lære minerydding.

Disse skal da trene andre inne i Syria. Problemet med å lære bort minerydding er at de som da skal minerydde får også kunnskap i å lage miner.

Det er i tillegg heller ikke mulig å bringe mineryddingsutstyr over grensene til Syria, blant annet eksplosiver nødvendig ved minerydding i frykt for at disse skal ende i ”feil hender”… Litt sånn at hånda takker armen for godt samarbeid.

Det er kanskje ikke tilsiktet, men når store internasjonale mineoperatører med millioner av kroner til disposisjon bruker White Helmets som minerydder, minerapportør, mineteller, mineregistrator, minevitne osv. og taleregistrator så får man det White Helmets er betalt for å gjøre. Kjenningsmelodien ”Det regner miner fra regimet over frigjorte områder.”

Utgangspunktet er at president Bashar Al-Assad skal styrtes, med alle tilgjengelige våpen, også med miner. Det er her oppfinneren av White Helmets Le Mesurier, en tidligere britisk etterretningsoffiser, kommer inn. Han er stuevarm hos regjeringene i Vesten, han skaffer penger og priser til heltene sine.

Han gjentar og gjentar gjennom disse uselviske ”first responders” som har som motto at ”Å redde et liv er å redde hele menneskeheten”, at Assad dreper sitt eget folk med alle midler, også miner…Med det sier han at vi kan ikke samarbeide med Assad om minerydding. Man kan jo ikke samarbeide med pyromanen om brannslukning.

Vestlige mineoperatørselskaper velger å bruke ”mineryddere” fra White Helmets til å etablere team bestående av amatører uten utstyr til å rydde miner i områder hvor folk faktisk ikke kan flytte tilbake til før om 40 år med det tempoet disse amatørene har, for å ”slippe” å samarbeide med landets myndigheter og Russland, det fremste landet på minerydding.

 

Minerydding i samarbeid med syriske myndigheter

 

White Helmets bedrageriet: Gjennom flere år har Russland og Syria tatt opp i FN og i forbindelse med internasjonale forhandlinger at det bør etableres internasjonale mineryddingsoperasjoner under syrisk lederskap, men ikke fått noe respons på disse helt betimelige forespørslene.

Det russiske forsvarsdepartementet ber i august 2017 ”det internasjonale samfunnet” samles om minerydding av Syria og ønsker å etablere en ”international coalition for demining in Syria, ” men altså- i samarbeid med syriske myndigheter. Så langt har Armenia og Serbia sagt seg villige til å bli med.

Minerydding I Syria er så komplisert fordi de ulike lokalsamfunnene og byene, landsbyer etc. er avhengig av at mineryddere er på plass med en gang etter områdene er befridd. Det krever planlegging og det er det russiske forsvaret med ekspertise som står for.

Og, i den manualen står det samarbeid og koordinering med landets myndigheter. Grunnen er åpenbar. Myndighetene må ha kontroll og de må ha standardiserte prosedyrer og opplæring av tung ekspertise. Russland har etablert et mineryddingssenter i Aleppo for trening av spesialsoldater i den syriske hæren.

Russland har sendt de fremste ekspertene på minerydding til Syria for å lære opp syriske spesialsoldater i bruken av disse svært avanserte tekniske minerydderutstyret og maskineriet. Russland redegjør for hva de gjør, antallet ulike miner, funnet hvor, uskadeliggjort, fremlegger planer for videre minerydding.

 

Miner som bistand til norsk utenrikspolitikk

 

Også på minefeltet følger bistandsorganisasjonene de vestlige landenes utenrikspolitikk i Syria. Syria har vunnet krigen og det er mange sure miner å se blant Vestens regjeringer som satset så mye på dette prosjektet.

Men at minerydding var en så til de grader politisk business med så liten moral er sjokkerende.
At Norsk Folkehjelp på spørsmål verken vet om det drives minerydding i Syria eller eventuelt hvem som driver med minerydding der er umoralsk. Det burde vel heller ikke være nødvendig å bruke 7 år på å finne ut at det er risikofylt å rydde miner…i Syria.

Det er skammelig overfor det syriske folket at også mineryddingsoperatørene tar imot tilskudd fra UD tilgriset med politiske føringer. At pengene nærmest er som blodpenger å betrakte. Man kan jo bare spekulere i hvor mange penger som går til White Helmets for innsatsen som ”mineryddere”.

Norge har sagt de ikke vil være med på gjenoppbyggingen av Syria så lenge president Assad sitter ved makten. Gjelder det også minerydding? Gjelder det også bistand til mineofrene? Ofrene som er utsatt for sanksjonene vi støtter? Sanksjonene som gjør at barn ikke får protester.

Se krigsreporter og sosiolog, Eva Thomassens programmer på The Herland Report TV.

 

About the author

Eva Thomassen er sosiolog og krigsreporter med vekt på Syria krigen. Hun har mangeårig erfaring fra Syria, har bodd og arbeidet der, og i en årrekke reist til Syria under den pågående krigen. Hun samarbeider med en rekke av Vestens internasjonalt kjente aktivister og skriver artikler for å belyse den type fakta som skjules i vårt mediebilde. Thomassen har i lang tid påpekt at medienarrativen vi presenteres for i Norge er svært farget av krigspropaganda og ikke i tråd med prinsippet om respekt for nasjonal suverenitet og internasjonal lov.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Billionaires Rule Weak Politicians and turn Governments into Servants of the Elite

  The separation of powers is now a relic from the past. Back in the …

Nouriel Roubini on Megathreats Getty

The Nouriel Roubini warning of staggering amounts of debt that will lead to “the Mother of all Economic Crises”

  Nouriel Roubini, a former advisor to the International Monetary Fund and member of President …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×