Politicized Gene Sharp riots is another attempted coup d'etat: Hanne Herland Report

NATO endret rolle: Nå aggressiv, global krigføring der amerikanske interesser er truet

 

Herland Report: NATOs aggresjonskriger: I historiens løp er det mange eksempler på at politiske ledere fører verden inn i urolige faser, deriblant årene før den andre verdenskrig. Det samme gjelder “den arabiske våren”, eller kanskje heller “den arabiske vinteren”.

Forsøket på å forenkle opprøret til ensidig å handle om muslimske folkegruppers lengsel etter den vestlige kulturens sekulære demokrati, har blant annet gjort mediedekningen påfallende ensidig.

Det er lenge siden bruken av propaganda har gjennomsyret offentligheten så gjennomgående.

Det er foruroligende at USA og NATO de siste årene har engasjert seg i kriger som verken er defensive langs egne grenser eller handler om lokalpolitiske konflikter. Vi bedriver en ny type aggresjonskrig.

 

 

Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon om NATOs aggresjonskriger.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. Kjøp Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com

NATOs aggresjonskriger: Disse krigene fremstilles med stort hell som «demokratisk humanitære» i en sedvanlig lettmanipulert og ukritisk vestlig opinion. Ledende redaktører som burde bedrevet kritisk journalistikk har i prosessen sviktet sitt kall og vært så lite våkne at man snart kun fungerer som myndighetenes forlengede propagandakanal.

 

 

Om dette har ledende intellektuelle som Noam Chomsky mye å si. Den amerikanske statsviteren Samuel Huntington belyser også problemet. Han er kjent for å hevde at fremtidens politiske konflikter vil basere seg på kulturelle forskjeller.

Fordi sivilisasjoner har svært forskjellig virkelighetsoppfatning, forstår de ikke hverandre tilstrekkelig. I et globalt perspektiv skaper dette alvorlige konflikter. Den arabiske våren ser dessverre ut til å gi ham rett.

Huntington påpeker i The clash of civilizations and the remaking of world order at de rike vestlige landenes dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser.

Politiske spørsmål avgjøres raskt i FNs sikkerhetsråd av USA, Storbritannia og Frankrike, der ikke-vestlige lands perspektiver raskt ekskluderes. Avgjørelsene presenteres deretter for resten av verden som om det handler om «verdenssamfunnets» beste.

At USA og NATO land har lyktes så godt i å skaffe seg legitimitet i Sikkerhetsrådet til å gå til krig basert på rykter og udokumenterte påstander er meget urovekkende.

Alle husker Irak og de såkalte masseødeleggelsesvåpnene som viste seg ikke å eksistere. FN spesialutsending Hans Blix forsøkte forgjeves å stogge krigsretorikken. Og USA gikk opprinnelig gikk inn i Afghanistan for å finne Osama bin Laden. Ti blodige år etter, med USAs lengste krig i historien med særlige tapstall de siste fire årene ifølge USA Today, trekker USA seg ut, ikke ulikt Vietnam.

Aggresjonskrigene der Vesten ensidig støtter sunni-muslimske fraksjoner, preges nå av aktiv bruk av anonyme såkalte «aktivister», «menneskerettighetsorganisasjoner» og «demokratiske opposisjonelle» som forteller om massakre og overgrep og etterlyser «handling for å redde sivilbefolkningen».

Slik har man oppnådd den ønskede effekt: opinionen blir krigsvillig. Et klassisk eksempel er Aftenpostens artikkel 23. juli om Obama som advarer Syria mot å bruke kjemiske våpen. I artikkelen siteres en anonym «kvinnelig aktivist» som fritt får uttale seg uten kritiske kommentarer.

 

Hanne-Nabintu-Herland-Stephen-Mansfield NATOs aggresjonskriger
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. NATOs aggresjonskriger.

 

NATOs aggresjonskriger: Og folk er uvitende og enkle, de tror det de leser og trekker konklusjonen om at selvsagt bør vestlige land gripe inn for å redde Midtøsten fra disse «grusomme statslederne».

Med et pennestrøk er det glemt at de lederne man de siste årene har fjernet, har vært de moderate og sekulære som har motarbeidet ekstremisme og sikret religiøse minoriteters rettigheter.

Høyst feilbarlige statsledere som Mubarak og Gaddafi førte tross alt sine land inn i en betydelig økonomisk vekstfase der titalls millioner er løftet ut av fattigdom og inn i middelklassen.

Libya rangerte allerede på 1980-tallet som Afrikas rikeste land med en befolkning som hadde høyere levestandard enn Italia og Australia. Landet gjorde opp for seg hva gjaldt Lockerbie-skandalen, åpnet for vestlige investeringer og moderniserte.

Men det var før NATO under påskudd av å beskytte sivile bombet infrastruktur, byer, vannledninger og veisystemene i månedsvis, – all den velstand som Libya hadde klart å bygge opp utenfor den vestlige kultursfære.

NATO har som kjent gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der vestlige interesser er truet.

En av konsekvensene av den arabiske våren er at stater er destabilisert, levestandarden har gått betraktelig ned, turistindustrien stanset mens religiøse og etniske minoriteter som eksempelvis svarte libyere og koptiske kristne grovt forfølges.

Landene kastes ut i borgerkriger med de betydelige lidelser dette medfører for sivilbefolkningen. Foreign Affairs hadde nylig en artikkel om hvorledes en rekke land i nord Afrika nå opplever alvorlig utfordringer som følge av Libya krigen.

Og nå, Syria. The Guardian kom med en kraftsalve 12. juli med kritikk over at så skremmende få har tatt seg bryet med å se nærmere på hvem disse «demokratiske aktivistene» er, som konstant rapporterer om massakrer og overgrep fra den sittende regjeringen i Syria.

USAs og NATO lyktes som kjent i fjor å smadre Libya gjennom å gi støtte til opprørere som blant annet besto av Al-Qaida tilhengere.  Nå er det åpenbart at USA ønsker å bidra til samme type destabilisering av Syria med sunni-muslimske Saudi Arabi og Qatars hjelp.

Ifølge deriblant The New York Times finansieres sunni-opprørerne i Syria av USA. Allerede i fjor dokumenterte Wikileaks betydelige pengeoverføringer til opposisjonsgrupper og «aktivister» i Syria. Radikale islamistiske sunni-muslimske krefter har fått langt mer spillerom i regionen ifølge en rekke kilder, deriblant Hamza Hendawi iAssociated Press.

Når man etter måneder med tautrekking i FNs sikkerhetsråd ikke maktet å komme forbi Russlands og Kinas veto, – disse som har ødeleggelsen av Libya friskt i minne, blåser USA altså i folkeretten og finansierer angrep uansett.

Antagelig vil historien ende med shia-muslimske Bashar al-Assads fall, der mediene helst ønsker bilder av ham drept av den USA finansierte «sunni-militsen» i gatene i Damaskus. Dermed har USA har fri tilgang til å fortsette til neste land, Iran.

La ett være klart: Vi bidrar til det motsatte av verdensfred gjennom en selvforherligende militær global politikk som er dømt til å fremprovosere alvorlige tilbakeslag. Når det skjer, kan vi skylde oss selv.

Bergens Tidende 8.8.2012

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism Turkish Post

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism

  The most famous political philosopher in Russia, anti-communist, anti-Marxist Aleksandr Dugin, who recently gave …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×