TV program med Eva Thomassen

Nytt TV program med Eva Thomassen om ensidig mediedekning Syria

 

Herland Report TV (HTV): TV program med Eva Thomassen: Det er en av vår tids største skandaler at vi støtter Al Qaida affilierte grupper i Syria, mens myndighetene tier, sier Eva Thomassen, sosiolog og Norges eneste krigsreporter i Syria.

Hun har fulgt Syria krigen på bakken under krigen en rekke ganger.

Teaser til TV program med Eva Thomassen her, se et engelsk program her, også to Herland Report program på norsk her og her.

På Herland Report er det et poeng å belyse andre sider av Syria krigen, fordi vi mener at nyansene mangler i måten mediene våre fremstiller partene i krigen.

Robert McNamara uttalte mot slutten av sitt liv at USAs største feil i Vietnam var å ta parti for den ene parten i en borgerkrig. Når man mister det nyanserte blikket som evner å belyse en sak fra flere sider, skapes ensidighet og mangel på kunnskap.

I flere år har Thomassen reist inn og ut av Syria, blitt beskutt, vært ved fronten, samtalt med soldater, leger, ministre, generaler, vanlige folk i gatene.

Hun var i Aleppo like etter at opprørssoldatene tapte kampen om Aleppo der, hun bevitnet med egne øyne hvordan islamister og total-tildekkede kvinner gikk ombord i bussene som tok opprørere og deres familier fra Øst Aleppo til Idlib, nå verdenskjent som et Al Qaida reir.

 

TV program med Eva Thomassen: Herland Report
TV program med Eva Thomassen.

 

TV program med Eva Thomassen: Thomassen er sosiolog, krigsreporter og en av Skandinavias ledende anti-krigsaktivister i sitt arbeid rettet mot Syria.

Hun har mangeårig erfaring fra Syria, har bodd og arbeidet der, og i en årrekke reist til Syria under den pågående krigen. Hun samarbeider med en rekke av Vestens internasjonalt kjente aktivister og skriver artikler for å belyse den type fakta som skjules i vårt mediebilde.

Thomassen har i lang tid påpekt at medienarrativen vi presenteres for i Norge er svært farget av krigspropaganda og ikke i tråd med prinsippet om respekt for nasjonal suverenitet og internasjonal lov.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

TV program med Eva Thomassen: The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene

. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. 

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold. 

 

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

What Julian Assange did: Julian Assange Ruptly Catelyn Johnston

What Julian Assange did was make known the immoral, illegal and unconstitutional actions of the government

  Occasionally I note that conservatives are ineffective defenders of liberty. The primary reason is …

Afghanistan Drug Poppy Getty

The American Hegemony is over due to sweeping technological changes in warfare, business and finance

  American political, economic, and military global hegemony—sustained by America’s past economic productivity, the dollar’s …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×