IHerland Report: Religion motivates people to love one another in a way that secularism cannot: ben Thranholm New Left TYranny Hanne Herland

Se intervjuet om “New Left Tyranny” med Iben Thranholm – Hanne Nabintu

 

Herland Report: Se intervjuet med “Iben Thranholm Talk” der jeg snakker om min siste bok som er ute i USA og i 60 land internasjonalt, “New Left Tyranny”.

Boken fremlegger analysen av koblingen mellom den nåværende sosialistiske venstresiden i USA og grovkapitalistene som nå styrer så mye av politikken gjør det mulig i Vesten å ta kontrollen over demokratiet.

Med coronakrisen mister nå særlig de lavere klasser i Vesten enda mer, millioner er arbeidsledige, i månedene fremover kommer vi til å se mye tragedie.

New Left Tyranny (kjøp den på Amazon for Europa her) lanseres midt i coronakrisen, og omtaler et USA midt i en politisk borgerkrig med rasisme, etniske stridigheter, korrupsjon og uorden på et historisk høyt nivå.

Globalist Robbery Capitalism is not the Historical Capitalism that built us:New book from bestselling author Hanne Nabintu NEW LEFT TYRANNY:
Kjøp boken her! 

Da 1968er bevegelsen kom til makten utover på 1970-tallet, lanserte de helt nye verdier og idealer som brøt dramatisk med de tradisjonelle, historiske verdiene som Europa var grunnlagt på.

New Left Tyranny hevder at denne ny-marxistisk radikale verdiendringen har bidratt til å destabilisere Vesten på en så alvorlig måte at vi nå kan stå foran vår kulturs fall.

Mens Frankfurter skolen og ny-marxister som studentrevolusjonens far, Herbert Marcuse hevdet at de ønsket å erstatte borgerskapets maktmisbruk, endte de selv med å bli enda verre tyranner.

Og man har gått langt forbi Karl Marx, som hevdet at familien som grunnstruktur var svært viktig for samfunnet.

Marx fremstår som ytterst moderat i forhold til de verdiene som dagens venstreside representerer.

Nå har vi en venstreside som i kompaniskap med Vestens millardærelite gjør alt i deres makt for å smadre siste rest av historiske, europeiske verdier.

 

 

Samfunnets kapitaleliter jobber sammen med venstresiden og eier snart alt

 

Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny”: I USA må man tilbake til 1987 for å finne høydepunktet for den amerikanske middelklassen, siden har det bare gått nedover.

Dette har skjedd i takt med at globaliseringen er innført som økonomisk modell, der den billige asiatiske arbeidskraften har tatt over jobbene til mange amerikanere. Midtvesten, som før hadde millioner av arbeidsplasser i industrien, ligger nå brakk i byer som Detroit og Chicago. 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny”: Globalisteierne av verdens største selskaper ønsker selvsagt å fjerne nasjonalstatens grenser slik at deres varer kan transporteres fritt, uten tollmurer eller grenseoverganger.

Da globalismen først kom, fremstilte kapitaleierne – som jo også eier mediene og aktivt bruker disse til å fremme sine synspunkter – det som om globalismen ville medføre at “alle de fattige i fattige land nå også vil få del i velstandsutviklingen”.

Den som var imot globalismen, ble kalt “egoist” som “bare tenker på å berike oss selv i Vesten”.

Effekten har vært stikk motsatt. Fra globalismen ble innført gradvis som økonomisk modell fra omtrent 1987 og utover, har kapitalansamlingen blant verdens rikeste økt enormt.

Arbeiderklassen og middelklassen har mistet mye av sin økonomiske bærekraft i Vesten, mens rundt 60 individer nå eier over 50 % av verdens verdier.

 

Globalismen utarmer arbeiderklassen

 

Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny”: Globalismen har skapt en superrik elite som eier nesten alt. Disse kreftene kontrollerer nå også mye innen politikken.

Dette har, for vår del, blant annet blitt implementert gjennom Davos systemet der privat millardærkapital blandes med offentlige midler.

Høyres Børge Brende er som kjent leder for World Economic Forum og vår statsminister, Erna Solberg svært aktiv deltager i globalistsystemene.

Vi hadde nylig en debatt rundt at våre ledende politikere, også iberegnet kronprins Haakon, nå bruker globalistpins knyttet til FN heller enn norske flagg på sine jakkeslag.

 

Se YouTube intervjuet om min nye bok "New Left Tyranny": New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Herland
Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny”: “I New Left Tyranny, viser Hanne Nabintu Herland shows at ny-marxistene som ledet hippiebevegelsen og 68-er revolusjonen på 1960 tallet og utover, har angrepet de samholdsskapende, historiske idealene i Europa og skapt et dysfunksjonelt samfunn. Man har forlatt kampen for arbeidernes rettigheter, angrepet tradisjonelle verdier og gått sammen med milliardærglobalistene i angrepet på nasjonalstaten. ” New Left Tyranny anbefales i bokens forord av en av USAs mest kjente politiske økonomer, Dr. Paul Craig Roberts. Er du i USA, kjøp den her. Er du i Europa, kjøp den her eller velg din lokale Amazon nasjonale portal. Boken er også  til salgs hos Barnes and Noble og mange andre bokhandlere i over 60 land.

 

Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny”: Utarmingen av den vestlige middel og arbeiderklassen har beriket USAs aller rikeste enda mer. Det er nettopp disse som tjener på de billige arbeidsplassene i Asia, og kan produsere til lavere priser men selge varene dyrt i Vesten.

Nettopp at venstresiden har avsluttet sin støtte til arbeiderklassen, som nå i stor grad stemmer på Trump fordi han forsøker å få arbeidsplassene tilbake til USA, utgjør et sentralt element i den amerikanske maktkampen vi nå er vitne til.

Den amerikanske venstresiden har derimot gått i kompaniskap med dagens styrtrike grovkapitalistelite, som også betaler for mange av kongressmedlemmenes valgkamper og så videre. Når en politiker blir valgt i USA, er han ofte allerede godt betalt fra en av disse kapitalgruppene, og dermed også i stor grad styrt av dem.

I USA fungerer det politiske systemet slik at et kongressmedlem kan ha fått hele sin valgkamp betalt av, eksempelvis eiere fra USAs største selskaper innen eksempelvis legemiddelindustrien. Når han blir valgt, kan han i Kongressen arbeide åpent for å endre lover som gjør optimaliserer økonomisk gevinst for de samme legemiddelbedriftene.

Dersom disse endringene i lovverket implementeres, kan den samme politikerer på forhånd kjøpe aksjer i den samme bedriften, altså innsidehandel. Dette er lovlig for politikere i USA.

Politikeren vet jo, ettersom han har arbeider med lovendringen, at den vil medføre et aksjehopp og stor gevinst for legemiddelbedriften. Man er i praksis kjøpt og betalt, fra begynnelsen av den politiske karrieren og frem til millioner i gevinst står på politikerens konto.

Dette er bare ett eksempel på hvordan USAs ledende millardærer skaffer seg venner eller “kjøper seg vasaller” i Kongressen. Judicial Watch ledere som Herland Report TV på YouTube har intervjuer med fra USA sier at det antagelig kun er 4-5 kongressmedlemmer som ikke er knyttet med slike bånd til bedrifter som finansierte deres valgkamper og så videre.

 

LES MER:

 

Se YouTube intervjuet om min nye bok “New Left Tyranny”: Når politikere påvirkes slik, bidrar dette til at folkets stemme mister stadig mer makt. Fra “befolkningen” får politikeren bare statlig lønn, og den er ofte ikke høy. Men fra kapitaleierne kan politikeren dermed tjene millioner av dollar hvis han “spiller kortene sine” på riktig måte.

i Vesten og den styrtrike eliten i utlandet styrer politikken mer og mer, slik vi har sett i USA de senere årene. De samme styrtrike milliardærene eier også avisene og TV kanalene, og styrer hva som skrives – publiseres der.

Dette er et betydelig problem, som, hvis ikke stanset, innebærer at vi forlater demokratiet og får en oligarkisk styreform der millardæroligarker i praksis styrer både våre politikere og økonomien.

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×