TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn, Hanne Nabintu Herland Report

TV intervju om vikingenes verdier med Saga Flatøybok illustratør Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn

 

Herland Report TV på YouTube programleder, Hanne Nabintu Herland samtaler med den banebrytende Viking illustratøren, Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, ledere i Olavs Menn i Telemark.

Dette er en Viking gruppe som følger Olav Haraldsson den Helliges eksempel og vektlegger karakterbygging basert på vikingenes tankegang. Link til programmet her.

TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn, Hanne Nabintu Herland Report
Den banebrytende illustratøren for Flatøybok og andre sagahistoriske skrifter, Anders Kvåle Rue i studio sammen med lederen for Olavs Menn, Øystein Rivrud.

Hvorfor fenges så mange av den moderne vikingkulturen i dag der tusenvis samles og minnes denne særegne epoken i Skandinavias historie?

Over hele Europa er dette en markant trend som fascinerer på mange nivåer.

Herland Report TV presenterer nye intervjuer i forbindelse med den internasjonale lanseringen av VIKING TV serien med Georg Olafr Reydarsson, Halvor Tjønn, Lars Magnar Enoksen og andre.

 

“Vikingetiden står i en særstilling i Norges historie. Det var da grunnmuren ble lagt for vårt folk og vår nasjon i og med at vi ble samlet i ett kongerike under Harald Hårfagre og vi ble kristnet slik at vi fikk en felles etikk og tro,” sier Anders Kvåle Rue til Herland Report.

“Alt dette skjedde og ble definert i vikingetiden.”

“Samtidig så innledet vikingetiden en voldsomt ekspansiv periode for Norge og Norden som endte med at vi faktisk satt med et Nordsjø -imperium i tidlig middelalder. Den kreativiteten som utspant seg i vikingetiden var helt spesiell.”

 

 

Anders Kvåle Rue: “Dersom du går på Vikingskipsmuseet på Bygdøy og ser på utskjæringene på Osebergskipet så vil du se en type kunst som ikke har en pararell til andre land. Det er noe av det mest unike og kunstneriske som skjedde i vårt land.”

“På veldig mange måter lå vi langt foran andre land når det gjaldt skipsbygging. Vi hadde en kultur og en livsinstillinge som et seirende folk og et folk som utførte store bedrifter grunnet en spesiell æres -og oppnåelseskultur som fantes. Derfor har den alltid hatt en sterk appell og vært noe vi har vært stolte av.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn: “Men i dag, etter milleniumskiftet så er vi i en estetisk romantisk periode. Disse TV-seriene som

Viking King of Norway, Harald Hardrada and Orthodox Christianity in Scandinavia, Hanne Nabintu Herland Report.
The Viking age from around 750 to 1050 AD demonstrated an expanding warrior and tradesman culture. They populated Normandy in France and their descendants conquered England in 1066. Watch the VIKING TV series on YouTube here!

spiller på dette; Game of Thrones, Vikings, Ringenes Herre.”

“Alt dette er menneskets søken etter det primære og grunnleggende i vår natur. Der hvor menn er menn og kvinner er kvinner og livet er et fascinerende eventyr.”

“Bjørnson sier at det norrønne folket vil fare og bære kraft til andre. Det oppsummerer noe av det som skjedde i vikingtiden.”

“Nordmenn og Skandinavia hadde en merkelig nasjonsbyggende effekt på de plassene de kom. Enten det var øst i Russland eller Irland, Normandie, England, Island og andre steder. Vi både mottok og gav impulser som ble veldig viktige for de plassene de norrønne folkene kom til.”

 

Øystein Rivrud sier: “På den tiden var det en innvielse for å bli mann. For å bli et ekte mannfolk måtte man reise ut og dyktiggjøre deg.”

“Når du så kom hjem så hadde du lært nok til å ta over eiendommen din og bli et ansvarlig menneske. De hadde et ord som Snorre definnerer; «drengskap». Det å være en god dreng var viktig. Man skulle være en real kar, en god kamerat på skipet og så videre. Men da måtte man ut å lære.”

 

ANDRE ARTIKLER:

 

TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn, Hanne Nabintu Herland Report
TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn: Olavs Menn opererer det fantastisk vakre Åsa vikingskipet, som er en kopi av det originale Osebergskipet. Foto: Olavs Menn.

Rivrud: “Snorre kaller dannelsesreisen en reise for å dyktiggjøre deg i din personlige kvalifikasjon. Du kommer tilbake som et annet menneske. Det er den innvielsen som vi ser at vi mangler i dag.”

“Det er så mange ting du kan hente ut i fra bare en eneste side i Snorre Sturlassons sagaer. Det å stå sammen var svært viktig.”

“Kalv Arnesson sier jo, om slaget på Stiklestad: «Selvom de er tre ganger så mange. Vi klarer ikke å ta dem dersom vi ikke er hugheile og står sammen som en mann

“Det må ha vært noe med vikingene som sjokkerte rundt omkring. Noe av det var den disiplinen som gjorde at de stod sammen som en mann.”

“I begrepet «hugheil» så ligger både tankene, sinnet, lysten, motet og de oppfattningene ligger så mye der. De samlet alt i et skikkelig angrep. De hadde 110 % fokus.”

 

TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn, Hanne Nabintu Herland Report
Øystein Rivrud sier: “På den tiden var det en innvielse for å bli mann. For å bli et ekte mannfolk måtte man reise ut og dyktiggjøre deg. Når du så kom hjem så hadde du lært nok til å ta over eiendommen din og bli et ansvarlig menneske. De hadde et ord som Snorre definnerer; «drengskap». Det å være en god dreng var viktig. Man skulle være en real kar, en god kamerat på skipet og så videre. Men da måtte man ut å lære.” TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn.

 

TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn: The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, kjent fra media som en fryktløs kritiker av den kulturradikale, 1968er ideologien som kjennetegnes av lav respekt for Europas historiske verdier.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Herland Report banner
TV intervju om vikingenes verdier med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, Olavs Menn: The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×