The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Kommunisme, mangelsamfunn og ateistisk statskontroll

 

Herland Report: Ateistisk statskontroll: Alle kommunistiske land i historien har vært materielle mangelsamfunn. Torgrim Titlestad (et.al.) sier i boken ”Revolusjonens Barn” (2019) at Bolsjevik regimet i Russland allerede fra starten hadde de elementer som må til for å bygge et totalitært regime.

Dette omfattet blant annet statlig monopol over alle naturressurser og alle produksjonsmidler og over distribusjon av goder, dette som en konsekvens av ødeleggelsen av privat eiendomsrett.

Dette ga statspartiet et nakketak på befolkningen: det fikk makt over proviantering, boliger, medisinsk behahandling med mer.Årsaken til denne kroniske materielle mangeltilstanden kan i det store og det hele forklares ideologisk, skriver cand.polit. og skribent, Øyvind Meen Kittilsen for Herland Report.

 

Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Kommunisme, mangelsamfunn og ateistisk statskontroll
Ateistisk statskontroll: NY BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

Ateistisk statskontroll: At et slikt vanstyre i siste instans fører til sultkatastrofer burde ikke overraske noen. Allerede før de kommunistiske sult-morderne kom til makten var Russland herjet av sultkatastrofer.

På Tsarens tid i blant annet 1891-92 var det en stor tyfus/sultkatastrofe i Russland. Alt ble gjort for å hjelpe de sultende, men Lenin mente hjelp var galt.

Sulten ville skille klinten fra hveten mente han i følge Lenin-biografen Dimitrij Volkogonov. De svake ville dø, og de sterke ville overleve sa Lenin.  På den måten ville samfunnet bli sterkere. Kommunisten Lenin gjorde seg altså til talsmann for en type sosial-darwinisme, den sterkestes rett.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kommunisme, mangelsamfunn og ateistisk statskontroll: Det kommunistiske vanstyret til marxist-leninistene i Russland kjente ingen grenser. Den statlige monopoliseringen av produksjonsmidler og, ødeleggelsen av privat eiendomsrett sendte millioner av mennesker rett inn i en av tidenes store sultkatastrofer, og attpåtil i et område som tradisjonelt er blitt kalt for Europas brødkurv, Ukraina.

I Ukraina hadde Stalin store problemer med å kollektivisere landbruket. Ukraina  hadde vært uavhengig i en periode i 1919, og selvstendighetstrangen var sterk.

Som en del av Sovjet-Unionen etterhvert viste det seg vanskelig for bolsjevikene å få kontroll med territoriet, og få bøndene til å slutte seg til kollektivbrukene. Det Stalin da gjorde i 1932-33 var å gjennomføre en av de største forbrytelsene (ved siden av Holocaust) i Europas historie. Ukraina fikk sine avlinger konfiskert.

I perioden 1932-33 døde anslagsvis 5 mill mennesker i Ukraina av sult. Ann Appelbaum forteller i boken ”Red Famine. Stalins war on Ukaine” om foreldre som drepte sine barn og spiste de. Den ukrainske fotografen Alina Neurotica (psedonym) forteller at noen foreldre under den store sulten i 1932-33 nektet sine barn å gå ut i frykt for at de skulle bli drept, og spist.

Den britiske historikeren Brian Moynahan sier i sin fortelling ”Russlands århundre”: ”Sovjet-Russlands fremvekst ble preget av kannibalisme: i borgerkrigen, under den store hungersnøden ved Volga i 1921, da kollektiviseringen var på sitt høyeste i Ukraina [……. ]”.

Sovjet var ikke i stand til å skaffe sitt folk en jevn tilgang på mat. Korn og andre levnetsmidler måtte av den grunn etter hvert importeres fra Vesten, i første rekke fra USA. Sovjet klarte ikke å nå 1913 nivået for produksjon av korn før på 1960 tallet.

I min artikkel ”Kina 70 år med kommunisme” i Varden har jeg vist til den store sultkatastrofen i landet fra 1959-61. Den kinesiske befolkning opplevde den samme kynismen fra de kommunistiske makthaverne som folket i Ukraina opplevde.

Det fantes mat, mye mat som ble eksportert eller lå på lager og råtnet. Soldater voktet lagrene, og skøyt de utsultede sjelene som prøvde å stjele mat. Det som skjedde i Kina fra 1959-61 kan bare betegnes som en astronomisk forbrytelse mot menneskeheten.

Noe av de mest makabre jeg har lest er det som Jung Chang og Jon Halliday i boken ”Mao – the unknown story” omtaler som ”human flesh banquets”. Mennesker henrettet på stedet ble flådd, noen ganger før de var døde. Kroppsdeler ble kokt, og fortært av andre mennesker der og da (s. 345).

På begynnelsen av 2000 tallet oppfordret Europaparlamentet medlemslandene i EU til å forestå undersøkelser av hva unge mennesker i medlemslandene visste om kommunismens forbrytelser i Europa.

Resultatet var nedslående i Sverige. Ungdommen visste om nazistenes forbrytelser noe som i seg selv er oppløftende. Det var likevel lite ungdommen visste om kommunismens forbrytelser. GULag  var på det nærmeste et ukjent begrep.

I Sverige ble undersøkelsen gjennomført av meningsmålingsbyrået Demoskop. Demoskop henvendte seg til 1004 elever/studenter i aldersgruppen 15 – 22 år.

Jeg gjorde et tilsvarende, men en svært begrenset undersøkelse blant elever ved noen videregående skoler i Grenland  i 2017. Min oppsummering av begge undersøkelsene er at elver i Sverige og i Norge ikke vet noe om omfanget på den tragedien som rammet folkene i det gamle Sovjetimperiet i det 20. århundre.

 

Ateistisk statskontroll: I skrivende stund er det 75 år siden fangene i Auswitch ble frigjort av sovjetiske styrker. Parakoksalt nok hvis det er slik som regisør Edwins Snore sier i filmen ”The Soviet Story” at Sovjet-Unionen lærte Hitler-Tyskland å bygge konsentrasjonsleire som Auswitch.

Med Hitler-Stalin pakten, eller Djevelpakten, fikk nazistene tilgang til blant annet Sovjet-Unionens Lenin-arv med å bygge å drive konsentrasjonsleire som  GULag. Lenin lot de første GULag bygge i 1918. Ikke nok med det. I følge den britiske historikern Simon Sebag Montefiore var Stalins siste store vanvidd å skulle utrydde Sovjet-Unionens jødiske befolkning.

Heldivis døde den røde Tsaren før dette vanviddet tok til.

Skal vi lære noe av historien i det 20-århundre er det maktpåliggende at skolene beynner å omtale kommunismen i så vel tale som i bøker som det den er, en totalitær bevegelse som har forårsaket kanskje så mye som 100 mill. menneskers død om vi skal tro Stephan Courtois (red.) rett i boken ”Le livre noir de Communism” (svartboka om kommunismen). Så vel ytterste venstre som ytterste høyre er på fremmarsj. Demokratiet må ta utfordringen, og stoppe denne fremmarsjen!!

 

Kommunisme, mangelsamfunn og ateistisk statskontroll: Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

The Russian philosopher Alexander Dugin: AP

The Russian philosopher Alexander Dugin: Enemy of Globalism

  The murder of the Russian journalist, Darya Dugina has brought international attention to her …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×