Norske verdier: Boken "Tyranni" av Hanne Nabintu Herland beskriver hvordan venstresiden ble den nye intolerante herskerklassen

Motpoler ble brevvenner – biskop Tor Jørgensen og Nabintu Herland i Vårt Land om Kirke, dommedag og samliv

 

“Motpolar blir brevvener,” skriver Vårt Land. “Hanne Nabintu Herland langa ut mot feige biskopar. Tor B. Jørgensen slo tilbake.

No skal dei brevveksle, – I Vårt Land.” Jeg skriver første brev til biskop Jørgensen i dagens avis, han svarer like over pinse. Sakset fra artikkelen om brev-serien:

I dag startar debattanten og forfattaren Hanne Nabintu Herland og biskop Tor B. Jørgensen ei brevveksling på debattsidene i Vårt Land. Bak breva ligg ein to månader lang diskusjon mellom dei to på Vårt Lands diskusjonsforum verdidebatt.no.

– Det har vore ei god erfaring å diskutere med biskop Jørgensen. Diskusjonen har vore konstruktiv. Vi har snakka pent til kvarandre, samstundes som vi har vore tøffe i sak der vi er usamde.

Vi har skilt sak og person og ikkje gått i skyttargraver slik mange gjer i den offentlege debatten, seier Hanne Nabintu Herland.

– Nettdebatten gjev oss plass, og eg synest vi har makta å halde ein konstruktiv og velviljug tone, seier Tor B. Jørgensen.

Dei harde orda til Nabintu Herland fall på Oslo Symposium 19. mars. Ho hevda at den europeiske kulturen er blitt anti-kristen og anti-truande, verdiforvirra og intolerant.

I talen tok ho føre seg «feige biskopar» som var meir ute etter å sikre privilegia sine hos ei ateistisk statsmakt, enn å snakke om «Guds dommedag», «grunnleggende dogmer», «Lucifers tilstedeværelse» og «behovet for å gripe Guds frelse».

I innlegga har dei diskutert ytringsfridom, materialisme, sambuarskap, homofilt samliv, kyrkje og politikk. No blir debatten på nettet til brevveksling i Vårt Land.

 

Brevvekslingen mellom biskop Tor B. Jørgensen og Herland har pågått I Vårt Land en periode, med utgangspunkt i Herlands åpningstale ved Oslo Symposium 2015. Les hele debatten her:

  •  Les Hanne Nabintu Herlands foredrag på Oslo Symposium: Europa i drastisk endring
  • Les biskop Jørgensens første innlegg: Ad Oslo Sympositum – Spørsmål til Hanne Nabintu Herland
  • Les Herlands svar: Europas behov for ny åndelighet
  • Biskop Jørgensens andre innlegg: Takk, Herland – og noen nye spørsmål
  • Les Herlands svar: Behovet for radikal reformasjon.
  • Les biskop Jørgensens tredje bidrag: Ingen motsetning mellom frelse og rettferdighet
  • Les Herlands tredje svar: “Kulturell kristen eller Jesus etterfølger?»
  • Les biskop Jørgensens fjerde bidrag: Til Herland – om generøsitet og tydelighet.

 

Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
NY BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

 

Sakset fra dagens i Vårt Land: – Vi er svært samde om å styrke det kristne fundamentet og etikkens plass i kulturen, som motvekt mot egoisme og materialisme.

Mest usamde er vi om strategien for kyrkja.

Eg meiner kyrkja ikkje skal bli ein politisk klubb. Kyrkja skal vere oppteken av det åndelege og vere like open for folk på høgresida som folk på venstresida, seier Nabintu Herland.

– Over tid har eg vore nysgjerrig på Nabintu Herlands måte å skildre røyndommen på, både samfunnsutviklinga og rolla til kyrkja.

Eg har lenge tenkt på å utfordre henne og andre likesinna, seier Jørgensen om kvifor han tok til motmæle etter talen hennar på Oslo Symposium.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×