Herland Report Newsletter

Noam Chomsky: USA er ikke et demokrati, men en ettparti stat

USA: Det er en stor forskjell på de amerikanske politiske elitenes holdninger og man finner blant vanlige amerikanske borgere. De fleste amerikanere er klar over at deres egne politiske ledere ikke gjør det som er til det beste for befolkningen, men handler I samsvar med interessene til den korporative økonomiske eliten som styrer de politiske valgene inn mot de kandidatene de selv har plukket ut og som de vet vil videreføre fokuset på deres egne økonomiske interesser.

 

 

Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

TV Interview: Racial awareness weakens America - Woodley Auguste

Censorship exists to prevent intellectuals from challenging existing institutions

  Censorship rears a beastly new head in every era. For “corrupting the minds of …

Mindless policy by the Federal Reserve: The Federal Reserve oligarch owners: Getty

Bank Failure: The mindless policy implemented by the Federal Reserve cures inflation by producing bank runs, failed banks, and unemployment

  The failure of Silicon Valley Bank (16th largest bank in US) last Friday resulted …