Xi Jinping puts China First: Herland Report, The Independent

Corona Covid-19 Skandalen: Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard

Herland Report: Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Kina overtar nå konkursbo over hele Vesten, i Norge med Norwegian Airlines. Slik vi har skrevet om fra begynnelsen av corona situasjonen som ble preget av en ekstrem mediefrykt for viruset, vil Kina gå styrket ut av Covid-19 krisen.

Kineserne var smarte nok til kun å stenge ned episenteret – en by, Wuhan og Hubei provinsen. Før de stengte ned Wuhan, fikk 6 millioner av byens befolkning lov til å forlate byen og reise til andre steder i Kina.

Det betyr at det kun var omlag 5 millioner i Wuhan da byen ble stengt ned, mens resten av Kina var åpent. Grensene ble stengt, men innenriksmarkedet i Kina er enormt.

Den kinesiske middelklassen utgjør flere enn hele USAs befolkning, skrives det. Helt klart har krisen rammet Kinas internasjonale handel tungt, men kinesiske ledere tenker som kjent i 50-200 års perspektiv.

 

Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Herland Report banner
Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Vesten stengte ned alt, Solberg full tiltro til WHO leder Tedros

 

Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Vesten, derimot, stengte ned absolutt alt, blant annet etter råd fra WHO, Imperial rapporten og en svært så aktiv Bill Gates.

Alle kommuner, fylker, steder som ikke har hatt ett eneste tilfelle med corona, absolutt alt ble hermetisk stengt. Effekten på økonomien blir astronomisk.

Mens vestlig økonomi er totalt lammet, ble Kina relativt ikke tilsvarende rammet. Den kinesiske staten har benyttet anledningen til massiv nasjonalisering og oppkjøp internasjonalt.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Dette har de holdt på med lenge nå, og med Norwegian oppkjøpet i Norge merker vi også dette.

Vi har hele tiden hevdet at Kina kommer til å gå relativt styrket ut av Coronakrisen, mens Vesten og særlig Europa kommer til å få en varig knekk hva gjelder levestandard. EU svekkes ytterligere.

Regjeringen Solberg har jo utmerket seg med særdeles tiltro til WHO og lav tiltro til Norges nasjonale pandemieksperter som Folkehelseinstituttet. Man har fortsatt å donere milliarder til utlandet fra Statens Pensjonsfond, også midt i coronakrisen.

Mens nordmenn får beskjed om å spare og at vi ikke har råd til fødeavdelinger slik som den i Kristiansund, har Solberg derimot god råd til å sende milliarder ut av landet.

I Europa generelt fulgte vi rådene til WHO leder Tedros, som var Kinas valgte kandidat for WHO jobben, en mann med en fortid i Etiopia med fusk med tall og underrapportering av pandemier. Mange mener internasjonalt at han er kjøpt og betalt av Kina, derav også anklagene om politisering av WHO.

På EU møtet 10 mars varslet Tedros at millioner kunne dø av Corona i Europa, rundt 3.5 % dødsrate blant smittede og 60-70 % av befolkningen ville bli smittet.

For Norges del betød dette rundt 150 000 døde, noe NRK Debatten programmet med almennlege Gunnhild Alvik Nyborg som siden ble så kritisert, også fremhevet.

Nyborg sa med andre ord kun det som regjeringen Solberg pr. 17 mars også trodde, som de hadde fått beskjed om fra Dr. Tedros i WHO 10 mars.

 

Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Nye Babylon
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Solberg, som har ledende internasjonale roller i parallell med rollen som statsminister i Norge, stengte straks ned Norges økonomi som respons til virustrusselen, selv om nasjonale eksperter ikke anbefalte dette.

 

Bill Gates ville ha full nedstenging av alt, ledet til århundrets finanskrise 

 

Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Solberg har faktisk omtrent ikke lyttet til noen andre enn Tedros, hvis tette bånd til Bill Gates er godt kjent.

Bill Gates har betalt milliarder inn til WHO og omtales av Tedros i offentlige taler som “min bror”. Mange spør hvorfor en av verdens rikeste menn nå plutselig har blitt “pandemiekspert”, mens man ikke lytter til de nasjonale pandemiekspertene med lang erfaring om tematikken.

Gates er som kjent en ledende investor med betydelige eierinteresser innen vaksineprogrammer, og venn av de som også eier de amerikanske mediene.

En periode i februar-mars var han omtrent på TV hver dag og forklarte ivrig hvor viktig det var at absolutt alt måtte stenges helt ned, noe enhver økonom vet godt vil medføre en betydelig økonomisk nedgang og eierskifte av alt som går konkurs.

En investor med god kapitaltilgang vil dermed øyne muligheten til betydelige oppkjøp. Bill Gates energiske pådriverskap til total nedstenging av økonomier i Vesten, ble dermed mistenkeliggjort for å ha bakenforliggende hensikter.

I samme periode ble Imperial Rapporten svært viktig, og en hovedårsak til hvorfor Storbritannia endret taktikk fra Sverige-modellen som de fulgte frem til da, og implementerte total nedstenging av også deres økonomi. Siden har det vist seg at Imperial Rapporten, som ble skrevet av Neil Ferguson, verken var fagfellevurdert og fremstår nærmest som et notat.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kina går styrket ut av coronakrisen, mens Europa mister levestandard: Den antydet tall som 500 000 døde av corona i Storbritannia. Siden har Ferguson mistet jobben, og det ble kjent at han under både Ebola og Svineinfluensaen kraftig overrapporterte tall. Under Hov og Klovsyken estimerte han at 150 000 kom til å dø i Storbritannia. Kun rundt 200 døde.

Bill Gates har også støtt på utfordringer knyttet til kvaliteten på vaksinene. I India ble rundt 500 000 barn blant annet paralysert etter å ha tatt Gates’ poliovaksine, trefjerdedeler av alle som har polio i verden i dag har fått sykdommen etter at de tok Gates’ vaksine mot polio. Dette omtales blant annet av Robert Kennedy. 

Hvis det er slik at kapitalkreftene også søker å styre styrer helsepolitikk, blir WHO og andre organisasjoner en mulig kilde til Spørsmålet som diskuteres internasjonalt er hvorvidt politiseringen innad i WHO under Tedros kan ha vært slik at man har rapportert tall som tjener Kinas interesser.

På Herland Report har vi en rekke artikler om dette. Les også mitt åpne brev til statsministeren.

Uansett, nå blir Norwegian i stor grad kinesisk. Det er garantert ikke siste norske bedrift som etterhvert vil eies eller ha store eierposter av Kina.

I tiden vi står foran, med katastrofe for norsk økonomi, slik finansminister Jan Tore Sanner uttrykte det i Nettavisen, skal vi få se enorme verdier skifte eiere.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×