Media Complicit in Mass Murders: George Floyd Killed Himself by drug overdose, read Medical Examiner's report: Police officer Chauvin did not kill him, Herland Report

Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA

 

Herland Report: Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: Politidrapet på George Floyd 25. mai førte kun til at politimennene som deltok mistet jobben. Først da opptøyene tok til, ble Derek Chauvin, som forårsaket Floyds død arrestert.

Den 46 år gamle mannen, George Floyd Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: HErland Reportdøde etter at politimannen, Derek Chauvin i over åtte minutter hadde holdt Floyd nede ved å presse kneet sitt mot halsen hans.

Det hele ble filmet fra en rekke vinkler, også av forbipasserende. Man hører Floyd trygle og be for sitt liv, mens han sier “jeg klarer ikke å puste” gjentatte ganger.

De kraftige reaksjonene i USA, med store opptøyer over hele landet markerer den enorme reaksjonen på både drapet på Floyd, de mange andre politidrapene som har skjedd mot særlig afro amerikanere.

Opptøyene kan også sies å markere desperasjonen i den amerikanske befolkningen over langvarig håpløse forhold for mange, nå betydelig forverret ved politikernes valg av å stenge ned det nasjonale blodomløpet under coronakrisen.

President Trump måtte tas ned i bunkeren på det Hvite Hus ettersom demonstrasjonene ble kraftige i Washington DC, noe som innebærer en alvorlig utvikling.

Som alle vet er det de lavere klassene som vil lide mest av den uvettige shutdown politikken der det nå antas at langt flere kommer til å dø av andre grunner enn de som har forlatt oss med corona.

Se Herland Report TV på YouTube som har en rekke programmer med ledende afro amerikanere som forteller om forholdene i USA, slik de erfarer det. Se Bishop Harry Jackson, Dr. Reginald Davis, DeVon Johnson, Ray Bady, Kirbyjon Caldwell, Keedran Franklin og en rekke andre. 

Videoen nedenfor viser en nøye forklaring av hva som skjedde da George Floyd ble drept.

 

 

Politikeres uvettige valg fører millioner inn i fattigdom

 

Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: Her i Norge erkjenner også statsminister Solberg at avgjørelser ble tatt i frykt, hvilket kjennetegner dårlige ledere. Gode ledere opptrer kaldt og rasjonelt i møte med tragedier eller store farer, man foretar gode konsekvensanalyser, lytter til nasjonale pandemieksperter. Sistnevnte mente at det ikke var riktig å stenge ned landet for å bekjempe viruset. 

Nå står vi foran månedene både i USA og i Europa der så mange kommer til å miste husene sine, allerede har mistet jobbene sine og står uten inntekt, havner på gata og så videre.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: New book from bestselling author Hanne Nabintu NEW LEFT TYRANNY:
Kjøp Herlands siste bok, “New Left Tyranny” her. 

Hvordan dette vil påvirke skilsmisse- og selvmordrater, og hvilken innvirkning det har hatt på de mange med andre sykdomsbilder enn Covid-19, som har fått beskjed om å holde seg hjemme og ikke belaste sykehusene, vil vi få gode tall på.

Alt dette som politikerne ikke tenkte på da de handlet i frykt og stengte ned landenes økonomi som metode for å bekjempe viruset. Igjen, konsekvensanalysen uteble. For Norges del antar vi at det vil koste landet mellom 1000-2000 milliarder. 

I kjølvannet av den dramatisk dårlig økonomiske situasjonen for millioner av mennesker i USA som nå står uten jobb, vil naturlig nok bankene overta hus og eiendommer fra de mange som ikke makter å betale regningene sine.

Mange fra de lavere klasser vil miste alt. Mennesker fra lavere middelklasse vil havne blant de fattige. Tragediene står i kø.

Frustrasjonen som nå uttrykkes i gatene over George Floyd drapet, reflekterer også frustrasjonen over at millioner står uten jobb. Det varsles århundrets nedgang og finansiell krise som følge av den politiske avgjørelsen av å stenge ned landenes økonomiske blodomløp.

 

 

Politikeres uvettige valg fører til nye bølger med rasisme

 

Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: I kjølvannet av at millioner mister sin inntekt og livsgrunnlag, blusser gamle konflikter også ofte opp. Nå ser vi i USA hvordan rasismeproblematikken, som dessverre bare har blitt verre de senere årene i USA, vekkes alvorlig til live i kjølvannet av enda et politimord.

Det kan hevdes at USA har en annen form og forståelse for temaet rasisme enn oss. I Europa kom ikke-vestlige innflyttere for noen ganske få tiår siden, i USA ankom de svarte med slavehandelen på 1700-tallet og tidligere. Integrasjonen for disse gruppene har mildt sagt vært problematisk.

Under Martin Luther King bedret forholdene seg, noe vi på Herland Report TV har samtaler med ledende amerikanere om. Se her. Utfordringene er så kulturelt kompleks at det ikke alltid er lett for europeere å sette seg inn i USA rasismen, etter min mening. Nettopp derfor har vi på Herland Report TV på YouTube flere programmer der afro amerikanere selv forteller om sine erfaringer.

I etterkant har forholdene forverret seg igjen, antagelig etter ønsket mønster fra enkelte politiske grupperinger, sier mange.

Herland Report TV har også et program med en av Black Lives Matter lederne, sosialist lederen som grunnla Memphis Coalition of Concerned Citizens, Keedran Franklin. Hvorfor bruker amerikanerne milliarder på krig i andre land, mens deres egne lever under så forferdelige forhold, spør vi Keedran Franklin.

Han snakker om Black Lives Matter bevegelsens kamp mot urettferdighet, fattigdom og grovkapitalismen slik den utarter seg når kun de rike blir rikere. Se programmet her.

Vi har også programmer med den kjente biskopen, Harry Jackson som har en meget spesiell historie knyttet til rasisme og tilgivelse. Se dette her. 

 

Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: HErland Report #GeorgeFloyd #MichaelBrown #EricGarner: Interview with Keedran Franklin: Herland Report
Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: Hvorfor bruker amerikanerne milliarder på krig i andre land, mens deres egne lever under så forferdelige forhold, spør vi en av Black Lives Matter lederne, Keedran Franklin i et Herland Report TV intervju. #GeorgeFloyd #MichaelBrown #EricGarner: Se programmet her!

 

Opptøyene politiseres og brukes i kampen om makten i USA

 

Politidrapet på George Floyd, corona desperasjon, fattigdom og politiserte opptøyer i USA: Og på toppen av det hele politiseres nå opptøyene, med angivelig hundrevis av agitører-bøller-kriminelle som opptrer mellom de genuine protesterne og benytter anledningen til å gjennomføre kriminelle handlinger som kun ødelegger.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Dette kjenner vi godt fra Gene Sharp oppskriften som vi så under Libya-Syria-Egypt opptøyene under den såkalte “arabiske våren.” Se Herland Report TV samtalen med Joaquin Flores om dette her.

Noen utnytter følgelig situasjonen til å fremme sin egen agenda. USA befinner seg, som kjent, i en politisk borgerkrig mellom grupperinger som ønsker større nasjonal suverenitet, arbeidsplasser tilbake til USA, større vekt på nasjonal tilhørighet og globalisteliter som vil miste mye makt dersom folkets rettigheter styrkes.

Det gjenstår å se hvilken økonomisk modell som vil vinne kampen, og hvem som vil eie USA i årene fremover.

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, kjent fra media som en fryktløs kritiker av den kulturradikale, 1968er tankegangen. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×