Brutally Ruthless Marxism: A study of Karl Marx: Herland Report

Ny-marxismens 68’er ideolog Herbert Marcuse: Undertrykk majoriteten!

 

Når folket føler at deres perspektiver undertrykkes og at “ingen hører på befolkningen”, så har dette vært den kulturradikale strategien siden 1960-tallet.

Hele poenget var å diskriminere de borgerlige og tradisjonelle verdiene i Europa, slik at minoriteten – hippiebevegelsen – kunne ta makten.

Man har brukt “ytringsfriheten” til å strupe ytringsretten til bestemte grupper, de gruppene i samfunnet som ikke ønsker radikal samfunnsendring, men vil ta vare på de grunnleggende europeiske verdiene.

Slik har 1968’erne, som i USA kalles New Left, gjennomført en radikal, ateistisk sosialrevolusjon i Vesten der tradisjonelle verdier er blitt erstattet med helt nye verdier.

Det Nye Babylon Hanne HErland
Kjøp Herlands nye bok her, “Det Nye Babylon”. KLIKK og KJØP.

En av kulturradikalismens ledende ideologer, Herbert Marcuse, som regnes som filosofen bak studentopprøret på 1960-tallet, beskriver i A critique of pure tolerance om hvor viktig det er å begrense ytringsfriheten for majoriteten å fremme de kulturradikales ideologiske mål.

Vi snakker her om New Left bevegelsen – ikke den opprinnelige venstresidens konstruktive vekt på empati med de svake, respekten for nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet.

De borgerlige majoritetsverdiene, de kristne, konservative av ulike slag, disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes under ny-marxismens inntog i Europa.

Det var disses tanker som skulle diskrimineres, forties, utelates, altså en effektiv illiberal og totalitær holdning som hadde til hensikt å strupe pluralitet og mangfoldighet i samfunnet. Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

Omtrent på samme måte som vi snakker om “den frie presse i Norge”, mens realiteten er at landet vårt er underlagt et kulturradikalt Jernteppe så sterkt at nordmenn nektes informasjon om hva som skjer i verden. Dette kaller ny-marxistene som styrer norske medier for “den frie presse”.

Den ny-marxistiske mediekontrollen er total. Vi lever bak en Sovjetmur. Nordmenn nektes informasjon om hva som skjer i verden. Norge har helt klart Europas mest lukkede medier.

Herland Report TV American PR guru
Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd lenge i Sør Amerika og Midtøsten.

 

1960-talls kulturradikale har aktivt sensurert folkets oppfatning

 

Som Milo Yiannopoulos uttrykker det i et Herland TV (HTV) program, har man brukt den amerikanske konstitusjonens vekt på frihet og ytringsrett til å utvikle et tyranni der poenget er å undertrykke de hvis meninger man ikke liker. Man har det som strategi nettopp å undertrykke befolkningens ønskede verdier.

Marcuse tilhørte Frankfurterskolen, hvis opprinnelige agenda var å etablere et rettferdig samfunn der enkelte minoriteter ikke lenger ble undertrykt.

Tanken var altså meget god, og et ideal vi burde bestreve. De mente at om allmennheten fikk mulighet til kritisk innsyn i samfunnets maktprosesser, ville elite og offentlige myndigheter tvinges inn i en dialog, og makthavernes skjulte motiver bli avdekket.

 

LES OGSÅ:

 

Poenget var i første rekke godt, effekten ble derimot at en ny elite fikk makten som straks satte i verk undertrykkende mekanismer mot dem de selv oppfattet som «utdaterte tilhengere av tradisjonelle verdier.»

En av problemene med venstresiden er at man fullstendig har fjernet seg fra venstresidens opprinnelige verdier som solidaritet, støtte til de svake, til arbeideren og internasjonal solidaritet.

En av problemene med høyresiden er den blinde aksepten for den stadig mer globaliserte, hensynsløse kapitalismen blottet for moralitet og redistribusjon (se Victor Normans NHH foredrag), og neo-konservative tanker uten respekt for nasjonalstatens suverenitet.

Igjen, som jeg stadig påpeker, aksen venstre – og høyreside har i dag mistet sin evne til å beskrive virkeligheten, ettersom de politiske elitene på begge sider av spektrumet i stor grad har felles interesser.

 

De kulturradikales hovedmål: Å knuse europeiske tradisjoner og stolthet

 

Marcuse selv avslører den skjulte, autoritære tendensen i en slik tankegang, og slår fast at det er både nødvendig og forsvarlig å legge bånd på andres rett til fri ytring. Den virkelighetsbeskrivelsen som skulle «vinne debatten», var hans egen og ikke andres.

Herbert Marcuse, en av ideologene bak den selvdestruktive ideologien som har svekket hele Europa gjennom notorisk diskriminering av folkemajoritetens oppfatninger, – en mann som selvsagt omtales som en ideologisk helt ved Universitetet i Oslo og andre kulturradikale institusjoner i samfunnet der det snart ikke er lov å mene noe annet enn summen av det man uansett leser i Aftenposten og VG.

 

LES OGSÅ:

 

Helt fra den intolerante, kulturradikale tenkningen først begynte å sive inn i landet vårt som en ideologi har hovedmålet vært å knuse majoritetens oppfatningen om Europa, lokalkultur og stolthet over sine egne verdier, den som nå ligger på dødsleiet etter at ideologien implementert har gitt oss et Europa på kokepunktet.

Vi har et Sverige som står på randen av sammenbrudd, et EU som ikke håndterer befolkningens problemer og ikke løser utfordringene på kontinentet, et Storbritannia som har fått et Brexit.

Vi har et USA der befolkningen var så inderlig lei av de politisk korrekte kulturradikale, som gjennomkorrupte Hillary Clinton, at de stemte på en realitystjerne og milliardær forretningsmann heller enn vanlige politikere.

Og vi har en medieelite som ikke evner annet på sine nedstøvede kontorer enn å gjøre annet enn å repetere en ideologisk tenkning som utspilte sin rolle omtrent midt på 1980-tallet.

 

Ren brutal, autoritær maktutøvelse i norske medier

Aktiv struping av meningsmangfoldet har lenge kjennetegnet land som Norge, der en regressiv, autoritær holdning blant medieeliter og andre skaper en betydelig frykt i befolkningen for å uttale seg fritt.

Mangelen på frihet er forstemmende sterk i et land der det snakkes mye om ytringsfrihet, mens realiteten står langt fra idealet.

Til syne i denne typen autoritær ideologi som Marcuse definerer, kommer også en grunnleggende mangel på respekt for de demokratiske prosesser. Man snakker følgelig om «demokrati» og «friheten i Vesten», men har i realiteten liten respekt for folkemeningen.

Selve begrepsbruken illustrerer selvsagt poenget: Vi er “de progressive” og “fremoverlente” som ønsker en bedre fremtid, de konservative er de “gammeldagse”, “rasister”, “utdaterte”, “intolerante”, “mannssjåvinister” og hele tiraden av skjellsord som nå i årtier har preget omtalen av majoritetsoppfatninger i våre kulturradikale medier.

Snakk om mangel på frihet.

Vi befinner oss i en forstemmende situasjon, som lett kan utvikle seg til borgerkriger på europeisk jord og da vil de stigmatiserende og kategoriserende holdningene i media som bidrar aktivt til å øke konfliktnivået bære mye av skylden.

At Marcuse så sterkt hevder retten til og behovet for å bringe ideologiske motstandere til taushet, illustrerer hvilken mangel på respekt for den frie tanke som ligger innbakt i den kulturradikale tenkningen helt fra begynnelsen.

Dette er en tendens som senere har fått blomstre i det vi i dag opplever som en regressiv venstreside, for å bruke den liberale talk show host, Dave Rubins betegnelse fra The Rubin Report.

Nettopp forkjemperne for kritisk teori har bidratt til å forsterke ensretting og konsensustyranni i samfunnet, stikk i strid med deres egne uttalte intensjoner om å bekjempe urettferdighet.

Man skulle bidra til avdekking av undertrykkelse, men brukte mediespråk og institusjonalisert språk til å undertrykke nye grupper.

Man ble selv «borgerskapets nye eliter» i neste generasjon. Nå tyranniseres vi alle av deres autoritære maktovergrep.

 

 Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Kjøp den her!

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

What Julian Assange did: Julian Assange Ruptly Catelyn Johnston

What Julian Assange did was make known the immoral, illegal and unconstitutional actions of the government

  Occasionally I note that conservatives are ineffective defenders of liberty. The primary reason is …

Servants to the Billionaire Elites: The foolishness of our leaders: Megathreats, deglobalization and the end of European greatness: Getty Madrid 2022

How Nation State Governments are turned into Servants of the Billionaire Elites

  In history, Western politicians were voted into office in order to protect the interests …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×