Corona skandalen: Hva med nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19? #Solberg

Herland Report: Corona skandalen: Hva med de gamle som ikke har Covid-19? Hvem taler de eldres sak? Absolutt ingen?

Les den skremmende fortellingen nedenfor om de gamle som ikke har corona og dermed står i betydelig fare for feilbehandling og nedprioritering.

På grunn av at kvinneregjeringen Solberg valgte fryktdrevne ekstremtiltak heller enn å foreta en grundig konsekvensanalyse, begynner vi nå å se effektene av regjeringens valg. De er så katastrofale at vi antagelig aldri i Norgeshistorien har sett noe så skadelig.

Solberg var ikke villig til å lytte til Norges nasjonale pandemieksperter, ved Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som ikke anbefalte nedstenging av skoler, vår nasjonale økonomi, men anbefalte tiltak rettet direkte mot sårbare grupper samt sosial distanse, håndvask og så videre. Det eneste man lyttet til var WHO og Bill Gates?

Solberg har derimot foretatt valget å stanse hele norsk økonomi for å redde helsevesenets sengeplasser, slik hun skrev i sin kronikk i Dagens Næringsliv. Les mitt åpne brev til statsministeren her som selvsagt heller ikke ble lyttet til.

Nå kan vi legge til barneombud Inga Bejer Engh, som regjeringen heller ikke lytter til. Dagbladet skriver: “Ekspertutvalget, som består av fagfolk fra Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Folkehelseinstituttet, anbefalte å gjenåpne hele barnetrinnet. Utvalget advarte også mot å bruke skolestengning som et generelt «føre var tiltak» for å forebygge framtidige smitteutbrudd ut fra de negative konsekvensene stengning har for barn og unge.”

Det ville regjeringen heller ikke høre på.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Effektene av nedstenging av nasjonal økonomi ble 1 april omtalt av statsministeren som en pris vi hadde råd til å bære. WHO skisserte tidlig en dødsrate på 3.5 % eller mer, Bill Gates antydet at dette var århundrets epidemi med en mulig dødsrate på opp til 30 %, tilsvarende pest.

Trodde regjeringen at vi “alle skulle dø” og i angst, uten en god leders konsekvensanalyse, innførte ekstremtiltak som via WHO bidro til å gi presedens for resten av Europa?

Det eneste eneste parameteret som tellet er Corona tilfeller, i tråd med skrekkscenarioet “århundrets pandemi” som Bill Gates og WHO presenterte.

Regjeringen måler ikke sin egen håndteringsevne på noe annet enn antall døde med Covid-19? Tallet er 142, ifølge FHI, rundt 70 % dør fra sykehjem, gjennomsnittsalderen for døde med Corona er 85 år.

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19? Andre sykdomsbilder, diagnoser og sosiale parametre, som Folkehelseinstituttet også omtalte i sine konsekvensanalyser ble heller ikke lyttet til av regjeringen.

Fordi det eneste som tellet var Covid-19, har sykehusene lagt ned vanlige avdelinger og omgjort disse til coronaavdelinger. De har stått halvtomme. Det vil si, mennesker med andre sykdomsbilder har ikke fått den vanlige hjelpen.

Denne artikkelen kommer med et eksempel på hva som nå skjer fordi hele apparatet kun er innstilt på å fange opp Covid-19 tilfeller, slik regjeringen ønsket det. Hva med alle de andre gamle som ikke har Covid-19?

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19? Herland Report
Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

Hva med alle de andre gamle som ikke har Covid-19?

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  Hva med avdelingene som vanligvis er fulle av hjertepasienter og andre syke, som nå er omgjort til Covid-19 avdelinger?

Der nesten ingen ligger, forøvrig. A-Hus er et godt eksempel på halvtomme Covid-19 avdelinger. Det vil si, andre pasientgrupper nedprioriteres i landet der politikerne bestemmer, slik helseminister Bent Høie har påpekt.

Fint, for da vet vi hvem som har ansvaret for denne nasjonale tragedien for Norge.

Med vilje til bruk av rå autoritær makt, der Grunnloven tilsidesettes, ble ekstremtiltakene innført som vi nå, i månedene og årene fremover skal se effektene av.

Det innebærer at Solberg på grunn av manglende konsekvensanalyse, har sendt landet ut i tidenes finanskrise med tap av jobbmuligheter for en hel generasjon unge, samt tap av store pensjonspengebeløp. For ikke å nevne de ekstreme psykiske belastningene dette har hatt på befolkningen, Dagens Næringsliv skriver at selvmord ofte femdobles.

Hva med alle kreftsyke som ikke får behandling, hjertepasienter, livslysten til eldre og de med andre sykdommer?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  142 personer har hittil dødd med Covid-19, ifølge FHI tall. Hva med de rundt 250 000 utsatte legekonsultasjonene, de tusenvis av operasjoner som ikke er utført?

Bare Universitetssykehuset i Nord-Norge har alene utsatt over 8000 operasjoner og konsultasjoner, det meldes fra Haukeland i Bergen over 20 000.

Og hva med å sammenligne dødsfall fra vanlig sesonginfluensa og Covid-19?

Herland Report har lenge sammenlignet tall: Rundt 900 dør gjennomsnittlig per år i Norge på grunn av vanlig influensa, noen år mye mer, i 2016 opp mot 1700, ifølge helsemyndighetene. I sesongen 2019-2020 har 61 000 nordmenn hittil blitt smittet av vanlig influensa.

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19? Herland Report subscribe
Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  Hvorfor er de som er syke av Corona i 2020 mye mer verdt enn de som døde av influensa i 2016? For hvert Corona liv, skriver Dagens Næringsliv, kunne man så langt bygget et stort supersykehus.

Bare en kort sammenligning viser at 650 000 dør årlig av vanlig influensa på verdensbasis, ifølge WHO. USA hadde, i 2018 hadde over 80 000 dødsfall på grunn av influensa, ifølge CNN. Italia har årlig rundt 17 000 dødsfall, tall for Covid-19 er rundt 15 000.

 

Tysklands ledende mikrobiolog sier å stenge ned samfunnet er grotesk, absurd og svært farlig

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  Et alarmerende intervju med en av Tysklands ledende mikrobiologer, Dr. Sucharit Bhakdi som representerer mange i det tyske fagmiljøet.

Han hevder at å stenge ned samfunnet er grotesk, absurd og svært farlig reaksjon på Corona Covid-19 viruset.

Det skaper et kollektivt selvmord på grunn av frykt for et virus og mangel på vitenskapelig tilnærming.

Dr. Bhakdi sier at politikernes fryktreaksjon er en ubegripelig tragedie, fordi disse reaksjonene er meningsløse.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

German-microbiologist-Corona-Sucharit-Bhakdi“Livslengden vil forkortes for millioner av mennesker på grunn av valget av å stenge ned.”

“Den grusomme innvirkningen på verdens økonomien truer eksistensen til svært mange.”

“Konsekvensene for Hesevesenet er gjennomgripende.”

“Allerede er tilbudene til vanlige pasienter kraftig redusert, operasjoner kansellert, sykehus og klinner står nesten tomme, helsemedarbeidere fortvilet. Alt dette vil på sikt påvirke på det sterkeste våre samfunn.”

Dr. Sucharit Bhakdi er professor emeritus fra Johannes Gutenberg University i Mainz og ledet Instituttet for Medisinsk Mikrobiologi og Hygiene og en av de mest siterte mikrobiologi forskerne i Tysklands historie.

I likhet med ledende forskere som nå endelig ser ut til å bli være i ferd med å bli hørt i mediene, også professorer fra Imperial College London og Harvard University, advarer fagmiljøer på det aller sterkeste mot byråkratenes valg av økonomisk stenging av land.

 

Fortelling om en far som nær døde fordi han ikke hadde Covid-19

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19? Statsminister Erna Solberg sier ifølge Dagens Næringsliv pr. 1. april at “Norge er et samfunn som ikke ofrer folk,” men den ekstreme forskjellsbehandlingen viser at realiteten er det stikk motsatte.

Det absolutt eneste som prioriteres er Covid-19, samme hvilke konsekvenser det får for andre pasientgrupper, nasjonal økonomi eller folkehelsen?

Her er en historie, gjengitt med tillatelse, som belyser tragedien over at det kun er Corona som gis prioritet hos regjeringen.

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  Dr. Sucharit Bhakdi: “Livslengden vil forkortes for millioner av mennesker på grunn av valget av å stenge ned. Den grusomme innvirkningen på verdens økonomien truer eksistensen til svært mange.”

 

Corona skandalen: Hva med de nedprioriterte gamle som ikke har Covid-19?  “Hei Hanne ???? Takk for alt du opplyser oss om. Nå vil jeg fortelle litt om hvordan corona påvirker syke folk.

Min far på 80 år ble syk og jeg fikk ambulansen til å hente ham. Ambulansen kjørte til legevakt, men han ble ikke undersøkt av legen. Ambulansen kjørte ham derimot til sykehjemmet, hvor det er opprettet corona avdeling.

Da jeg ringte han dagen eter trodde jeg han var på sykehuset. Han hadde nesten ikke krefter å snakke med meg i telefonen og jeg ble veldig bekymret.

Jeg ringte deretter sykepleieren på avdelingen. Jeg sier da at pappa er ikke bra. Hun sier de venter på corona prøven.

Jeg sier at de må få ham på sykehuset fordi han har cols og lite blod. Ja, så har han nyresvikt, sier hun.

Jeg ber henne ringe å høre etter covid-19 testen. Hun ringer tilbake og sier den var negativ.

Det visste jeg på forhånd for mine foreldre hadde isolert seg i over fjorten dager. Da må du få ham til sykehuset, sier jeg. Nei, hun måtte vente til i morgen å høre hva legen sa, sa hun.

Nei, sier jeg, han klarer ikke en natt til. Jeg hørte at han var syk, veldig syk. Jeg måtte si det fem, seks ganger før hun gav etter og ringte legevakten.

Pappa ble lagt inn på sykehuset med en gang. Det viste seg at han hadde lungebetennelse, nyresvikt og veldig lav blodprosent. Nå får han blodoverføring og intravenøs pencilin.

Det jeg vil med å fortelle denne historien er at jeg tror det er flere som nå bøter med livet på grunn av at de skal isoleres, når de egentlig trenger øyeblikkelig hjelp.

Jeg er sikker på min far hadde sovnet inn i natt, dersom han ikke ble lagt inn på sykehuset. Er sikker på at min far hadde dødd, dersom jeg ikke så hardnakket stod på mitt.

Hjertet mitt gråter for alle eldre som blir behandlet på en måte som de ikke fortjener. Mange tror de er i trygge hender. Men å ta alle for å ha corona blir feil.

Vi kan ikke miste grepet og blindt legge ned samfunnet. Alt går under corona i disse tider, de blir ikke undersøkt men sendt direkte til corona avd.

Tror det er mange som gir tapt her. Hjertet mitt gråter for de gamle. Som du sier har de gamle ingen stemme og ingen taler for dem.”

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen som gjennomsyrer media. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur betydelig. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×