Det vulgære Norge: Herland Report banner

Det raseorienterte Norge

 

I kronikken ”Det raseorienterte Norge” som sto i BT 15. juni, beskriver jeg stakkarsliggjøringen av innflyttere som har pågått i årtier.

For mange av oss som er kommet hit i voksen alder, er det på høy tid å påpeke den norske rasismen som ligger i at man nærmest synes synd på enhver som ikke kommer fra Norge.

Nordmenn har vært velmenende motivert av å bli oppfattet som snille.  Det er det ingen tvil om.

Men hvilken rasisme ligger ikke i antagelsen at mennesker fra andre land automatisk må hjelpes?

Man har etablert en trend der mennesker evalueres utfra etnisk opprinnelse heller enn personlige kvalifikasjoner, utdannelse og kompetanse.

Mitt hovedpoeng er at en av vår kulturs viktigste verdier, likeverdsprinsippet, dermed brytes. Forskjellsbehandling basert på hudfarge danner grunnlaget for fremveksten av et nytt apartheidsystem der mange innflyttere havner i det sosiale bunnsjiktet mens etnisk norske besitter høyprofilerte yrker som krever en god utdannelse.

Hvorfor har man med en slik uutholdelig letthet plassert fremmedkulturelle inn i sosialkøen uten å tilby dem reelle arbeidsmuligheter? Vil man egentlig ikke ha dem i arbeidslivet?

At arbeidsdeltagelsen blant enkelte grupper er lav kan nordmenn altså takke sin egen ”snillhetspolitikk” for, en politikk som slett ikke er så snill når alt kommer til alt.

Hadia Tajik, politisk rådgiver ved Statsministerens kontor, påpeker at uviklingen av parallelle virkeligheter er et økende problem i Norge.

Kløften mellom politikernes og innvandrerorganisasjonenes måte å snakke om integrering på og vanlige nordmenns skepsis og reaksjoner er to påfallende forskjellige verdener.

 

Herland Report YouTube banner
The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading and supporting our investigative work. Follow the new trends and subscribe to The Herland Report news site. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.

 

Hvorvidt mine uttalelser fremstår som ren FrP politikk eller ikke, er meg for øvrig revnende likegyldig. På samme måte som Arbeiderpartiet har gjort mye godt for Norge, har faktisk FrP også et og annet poeng.

Begge leire bør lyttes til. Bungum hyller derimot dagens integrasjonspolitikk og påstår naivt at denne langt på vei har vært svært vellykket.

Faktum er at innvandere aldri før har utgjort en så stor andel av de arbeidsledige ifølge ferske tall fra NAV og Statistisk Sentralbyrå.

Særlig mennesker fra Somalia, Libya, Liberia og Congo Republikken topper statistikken. Mange av disse kunne vært i jobb på et langt tidligere tidspunkt, dersom Norge ikke hadde valgt å profilere seg som et rettighetsorientert stønadssamfunn.

For å sitere forskeren Farukh A. Chaudhry ved bioteknologisenteret ved UiO: ”Etableringen av sosialkontorene er på en måte den feilen man har gjort i Norge.  Slik det er nå, blir alle innvandrere introdusert for sosialkontoret før det har gått et år.”

Den nylig avgåtte arbeids- og integrasjonsministeren Bjarne Håkon Hanssen skal dog ha betydelig ros for godt arbeid de senere årene med å forsøke å tette enkelte av de selvdestruktive hullene i integrasjonspolitikken.

En rekke innflyttere kommer fra land der et sosialdemokratisk velferdsstyre er fullstendig fremmed, og har ikke hatt forutsetninger for å håndtere effekten av pengestrømmen man ble tildelt ved ankomst til Norge.

Stønader er av mange blitt oppfattet som måten man livnærer seg på i dette landet. Dette er velkjent for oss som i årevis har arbeidet mot politi, barnevern eller offentlig etat.

Sverre Bungum bekymrer seg over traumatiserte flyktninger som er ute av likevekt og dermed er i behov av putene nordmenn med klassisk selvgodhet er så dyktige til å sy under fremmedkulturelles armer.

Marianne Skytte, lektor ved Universitetet i Aalborg, som i en årrekke har arbeidet med minoritetsproblematikk, har en ganske annen oppskrift.

Hun sier at den vonde sirkelen kun brytes når innflytterne kommer i arbeid, som igjen medfører økt selvtillit og et positivt syn på det nye landet de befinner seg i.

Mennesker som fratas selvrespekten og reduseres til passive mottakere i det norske stønadssamfunnet, blir i neste rekke bitre.

Å yte er i så måte langt viktigere for selvbildet enn å nyte.

 

Bergens Tidende 2.7.08

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com[/author]
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Bill Gates Warns of the Next Pandemic: Bill Gates and Partners Took Control Over Covid-19: Reuters

The Dark Side of the Digital Revolution

  People love the digital revolution.  It allows them to work from home and avoid stressful …

The Declining West: The search for meaning beyond Materialism. Hanne Nabintu Herland

The Declining West Now Hates the Values that made us Great in History

  Former Pope Benedict XVI often pointed out that the secular focus on scientific and …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×