The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

VG avsløringer rundt Syria hjelpeorganisasjoner: Hvor går pengene egentlig?

 

En lang rekke VG artikler bekrefter at det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor bistandspenger egentlig havner og foreta grundige undersøkelser rundt dette. Det er slett ikke gitt at de ender der hjelpeorganisasjonene “rapporterer” om. Nettopp derfor trenger vi både krigsreportere og kritiske journalister som graver i denne typen stoff.

Vi har sett nærmere på en del VG reportasjer i kjølvannet av at Faktisk.no (som eies av ledende medier og tjener deres politiserte interesser) serverte faktafeil etter faktafeil i sin analyse av sosiolog og krigsreporter Eva Thomassens arbeid.

 

Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

For Faktisk.no ble Thomassen-undersøkelsen høyst pinlig. Man har bestemt seg for å faktasjekke en “bisetning” i et lengre argument hos Thomassen i en engelsk artikkel her på The Herland Report, og kommer til den konklusjon at “bisetningen” var feil, for deretter å fremlegge bevis for at den likevel var riktig.

Vi faktasjekket kun deler av artikkelen og fant så mange feil at det er temmelig spektakulært.

Vi anbefaler Faktisk å bruke dyktigere journalister, gjøre grundigere arbeid og skjult sin politiske agenda bedre og heller ta tak i de virkelige problemene rundt dette.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi skal innrømme at det ikke er ofte vi leser norske aviser, da disse utenrikspolitisk som regel handler om oversatt stoff fra Reuters eller amerikanske aviser som spiller ballen rett inn på neo-con banehalvdelen og oppmuntrer oss alle til å bli livredde for muslimer, hate muslimer, gå til krig i Midtøsten der alle muslimene bor og så videre.

Denne narrativen evner som kjent ikke å beskrive virkeligheten, men kategoriserer skillet mellom “det gode og det onde” basert på etnisitet og religion.  Dette er en forklaringsmodell som skjuler og rettferdiggjør vestlige overgrep i andre land, da særlig illustrert gjennom USAs militære engasjement i Midtøsten. Dette er en av grunnene til at The Herland Report har en annen ideologisk profil på tvers av den utdaterte “venstre-høyre” aksen.

Å stole blindt på og ensidig sitere hva UD ansatte, Røde Kors eller hjelpeorganisasjoner sier, blir altfor naivt i dagens verden.

Det kan neppe fortsatt finnes journalister i Norge – etter de massive avsløringer som har vært de senere årene – som ikke for lengst har fått med seg at nettopp NGO’er og hjelpeorganisasjoner nå aktivt brukes som ledd i krigføringen der man ofte ensidig sender penger kun til en fraksjon – nettopp den fraksjonen som USA ønsker at skal vinne krigen.

 

Herland Report banner
h The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.  Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis. SUBSCRIBE to the NEWSLETTER HERE.

 

Dette har skjedd i Syria – som Thomassens arbeid belyser – og dette så vi også i opptakten til Libya krigen, der NGO’er og bistandsorganisasjoner (og media) ble brutalt brukt i det politiske spillet for å skaffe legitimitet for et NATO angrep.

Det er derfor en utsøkt glede å kunne skryte av norske VG. Fenomenal jobb med å bidra til å avdekke toppen av dette “isfjellet” av uredelighet.

Det handler om pengetransaksjoner som ikke går dit det ble foreskrevet, juks og fanteri, politiske topper som “kjøper” seg toppstillinger i utlandet gjennom villige utbetalinger av norske skattepenger til eksempelvis Clinton Foundation samt det problematiske landskapet rundt bistand, der milliardene flyter og ofte inn i feil lomme.

I Afrika, der jeg er født og oppvokst, har korrupsjonen rundt bistand vært et betydelig problem i årtier, der bistand ofte oppfattes som å gå hånd i hånd med – og oppmuntrer til – ren korrupsjon.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi anbefaler VG å undersøke hva Hillary Clinton og Clinton Foundations arbeid på Haiti og andre steder egentlig førte til, her ligger det også mye grum i henhold til Wikileaks, Judicial Watch og en rekke andre. Norge var som stat sammen med Saudi Arabia og Qatar,  Clinton Foundations største bidragsytere.

 Det kan jo fremstå som et pussig fellesskap, men med Norge som Europas oljerike “Qatar,” er nok Norges milliarder ønsket i “det gode selskap” i elitenes Washington. Hvorfor flyter slike pengestrømmer ut av Norge? Dette ER våre skattepenger.

 

VG skriver:

I safen til den syriske hjelpeorganisasjonen lå 173.901 amerikanske dollar som skulle brukes til å skaffe krigsofre medisinsk hjelp. Pengene var gitt av Norge, men så brøt noen seg inn og stjal pengeskapet. Tyveriet fra kontorene til den norske organisasjonen Norwacs lokale partner skjedde i den libanesiske byen Tripoli i desember 2014. – Pengene var bevilget til et prosjekt som heter «Emergency medical equipment, Syria», opplyser kontrolldirektør Nils Haugstveit i Sentral kontrollenhet i UD til VG.

 

VG skriver også:

Utenriksdepartementet har gjennomført en stikkprøvekontroll av 13 bistandsavtaler. Hovedfunnene beskrives blant annet som «dårlig» og med «gjennomgående svakheter». Det var i desember i fjor at utenriksminister Børge Brende beordret Sentral kontrollenhet i eget departement til å gjøre to granskninger: • En stikkprøvekontroll av såkalte tilskuddsavtaler, hvor mottakeren får bistandspenger uten å måtte konkurrere i en anbudsprosess.

• En gjennomgang av UDs syvårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS (ILPI) fra 2009 til 2016, som resulterte i overføringer på til sammen 193 millioner kroner, ifølge rapporten. – Etter at gjennomgangene nå er sluttført er min foreløpige vurdering at det interne regelverket og de sentrale lovverk som regulerer tilskuddsforvaltningen, er tilstrekkelige. Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

 

Deretter, igjen VG:

Uten anbudsrunder har UD gitt aksjeselskapet til tidligere UD-direktør Gro Nystuen store bistandskontrakter. Nå henter hun og de to andre gründerne av International Law and Policy Institute (ILPI) ut millioner i utbytte. VG kan i dag dokumentere at oppdrag for verdens fattigste har blitt god business for eiertrioen bak International Law and Policy Institute (ILPI).

Enda mer VG:

Norges Røde Kors påstod at innsamlede penger fra Norge bidro til å bygge 25 helsesentre, fire blodbanker og tusen midlertidige boliger etter jordskjelvet på Haiti. Ingenting av dette stemte. En sikkerhetsvakt viser VG rundt på institusjonen Centre de Santè Chapi i et av Port-au-Princes mest beryktede slumområder. Malingen flasser av veggene. I korridorene er det ingen belysning. Et klosett er fylt med søppel. Inntil for få dager siden hevdet Norges Røde Kors at dette og 24 andre helsesentre på Haiti var bygget eller rehabilitert med norske midler.

 

Og så VG kommentaren som gjør oss urovekkende oppmerksomme på at vi her ser toppen av et isfjell, det samme isfjellet som krigsreporter og sosiolog Eva Thomassen belyser når det kommer til Syria. Vi sakser:

 

Røde Kors har ikke råd til å slurve med sannheten om hva innsamlede midler går til.
Denne saken handler om: Haiti. Nordmenns vilje og evne til å stille opp for folk i nød er en av de fineste tingene med samfunnet vårt. Får vi høre om folk som rammes av sult, krig eller katastrofer, så åpner vi lommeboken og gir så det monner….Flere organisasjoner nyter godt av det. Men Røde Kors er i en særstilling….Når bildene av mennesker i nød flimrer over tv-, pc- og mobilskjermer ryster oss, stoler vi på at Røde Kors omsetter vår giverglede i konkret hjelp til de som trenger det.

Nå viser det seg at vi ikke alltid kan det. Da ekstremværet traff Haiti for et års tid siden, og rev ned mye av det som var bygget opp etter den grusomme jordskjelvkatastrofen i 2010, så ba Røde Kors folk om å stille opp igjen….Noen overivrige sjeler med et slumsete forhold til fakta brukte anledningen til å fortelle om en rekke konkrete ting som de innsamlede midlene etter jordskjelvkatastrofen ble brukt til. Det var bare et problem, det man sa var ikke sant….Da gambler man med det grunnleggende, nemlig tilliten til at Røde Kors er en organisasjon som evner å få norske penger frem til de som er i nød. Det har de ikke råd til, en slik mistillit kan dempe viljen til å gi når det trengs.

Kanskje dette er en av grunnene til motstanden mot krigsreporter Eva Thomassens arbeid. For mange vet for mye om hva som egentlig skjer. En opprulling ville lett blitt en stor skandale.

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×