Påskens budskap, Hanne Herland

Hanne Nabintu Herland bestselger 2010 Alarm anmeldt av NRK

 

Herland Report: Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm – Tanker om en kultur i krise anmeldes av NRK.

Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm 2010
Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm. Tanker om en kultur i krise kom i 5 opplag allerede første året, 2010.

“Boken er utstyrt med et utropstegn formet som et kors, og utkommer på Luther forlag.

I litteraturlisten bak i boken står en oversikt over de mange kronikkene Herland har skrevet de siste par årene med polemiske titler som “Nei til kvinnekamp”, “Hedonismens svakhet”, “Misjonærbarns selvmedlidenhet”. (Foto: Scanpix)

I denne boken får vi den religiøse plattformen som meningene er tuftet på.

Herland mener i likhet med Søren Kierkegaard at mennesket ikke klarer å handle tilstrekkelig moralsk ut fra rasjonalitet alene.

Vi trenger den kristne etikken som en rettesnor i våre liv.

Hun utsteder noen rasende bannbuller til den sosialdemokratiske, sekulære staten som mislykkes i å skape en himmel over folks tilværelse, og til statskirkelige biskoper som ikke tar ansvar for den religiøse oppdragelsen av det norske folk, skriver NRK om Hanne Nabintu Herland bestselger.

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Hanne Nabintu Herland bestselger.

Religionshistorisk tyngde

 

Hanne Nabintu Herland bestselger: Hanne Nabintu Herland er helt klart best når hun går religionshistorisk til verks.

Hun argumenterer interessant for at den kristen-hebraiske tradisjonen var først ute med et ideal om nestekjærlighet og empati med alle mennesker – uansett tro, kjønn og hudfarge.

Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm
Klikk på bildet og kjøp boken her.

At dette så er blitt misbrukt opp gjennom historien er en annen historie. I sin form ligner boken på en masteroppgave med flittig bruk av sitater av filosofer, som Herland tar til inntekt for sitt syn.

Den franske forfatteren og kulturpessimisten Michel Houellebecq framstår her overraskende nok som en tilhenger av et samfunn tuftet på religiøs tro.

Herland lyttet også nøye til filosofen Jürgen Habermas da han holdt sitt Holberg-foredrag i Bergen i 2005.

Der sa han blant annet at “det er ingen grunn til å nekte for at religionene fremdeles kan romme semantisk potensial til å inspirere også mennesker utenfor det gitte trosfellesskapet”.

 

Et friskt pust

 

Med sin religionshistoriske bakgrunn framstår Hanne Nabintu Herland som et friskt pust fra den kristenkonservative fløyen i den offentlige debatten. Hadde hun vært aktiv for ti år siden ville hun vært selvskreven i verdikommisjonen til Kjell Magne Bondevik.

Hun er kanskje for blond for Dagfinn Høybråten, men burde ha gode muligheter for å bli sjefsideolog hvis lederen av fremtidens KrF heter Inger Lise Hansen.

 

 

Hanne Herland report Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm
Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Hanne Nabintu Herland bestselger Alarm.

 

Boken ble en rask bestselger og ble republisert hele fem ganger i løpet av det første året den var i salg, 2010.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

John Rockefeller and modern medicine: John Rockefeller Getty

John Rockefeller: How he took control over Modern Medicine

  John Rockefeller and modern medicine: The 1910 Flexner Report laid the foundations of the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×