Herland Report Newsletter
Det vulgære Norge: Herland Report banner

Nettavisen om bestselgeren “Respekt”: Kriminelle innflyttere utnytter Norge

 

 

Herland Report: Kriminelle innflyttere utnytter Norge og er usiviliserte. De voldtar unge jenter og skaper angst hos mange, sier religionshistoriker Hanne Nabintu Herland til Nettavisen. 

Det vi trenger er et oppgjør med de kriminelle elementene, slik at nordmenn ikke sitter igjen med inntrykket av at alle “utlendinger” er lovbrytere.

De aller fleste er ikke det, men fordi de lovløse elementene ikke settes tilstrekkelig på plass, oppstår dermed inntrykket av at innflyttere generelt er noe negativt.

Religionshistorikeren tar i sin bok «Respekt» et oppgjør med «multikulturalismen» som vil sidestille alle kulturer i Norge, – noe som innebærer en diskriminering av det norske.

 

LES OGSÅ:

Kriminelle innflyttere utnytter Norge: The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media. Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. KLIKK på bildet og se programmene.

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk hun seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Respekt. Hanne Nabintu HerlandDet er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Pål Steigan, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og en ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

Kriminelle innflyttere utnytter Norge: – Vi skal være så “snille” at vi ender opp med å diskriminere vår egen kultur og vanlige nordmenn, som ikke våger å si sin mening om det som skjer.

Innvandringen generelt har gått altfor raskt, og de kriminelle elementene tas på med silkehansker av frykt for å virke “rasistisk,” noe som blir feil og nå truer samfunnet vårt på en alvorlig måte.

– Kriminelle utlendinger er usiviliserte. De utnytter det norske samfunnet, voldtar unge jenter og skaper angst hos mange unge menn.

Dette må vi snakke langt mer åpent om. Å ikke behandle alle likeverdig, betyr at kriminelle innvandrere får slippe unna med holdninger og væremåter vi aldri hadde akseptert av nordmenn.

Slik kan vi ikke ha det. På sikt skaper dette en alvorlig rasisme i samfunnet, der det for vanlige nordmenn virker som om kriminelle elementer slipper unna med dårlig adferd, sier Herland til Nettavisen.

Nettavisen intervjuer Herland etter at hun i dagens Aftenposten kommer med sterke uttalelser om innvandring og rasisme.

– Vi har en tendens til automatisk å synes synd på mennesker med mørk hud, og enhver som ikke er født og oppvokst i Norge. Det er en sosialistisk form for rasisme som stakkarsliggjør mennesker fra andre deler av verden, sier hun til avisen.

 

Kriminelle innflyttere utnytter Norge:  I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

 Tør ikke kritisere kriminelle utlendinger

Kriminelle innflyttere utnytter Norge:  Overfor Nettavisen utdyper hun sitt syn slik:

– Vi ser egentlig ned på utlendinger, og tør ikke kritisere av frykt for å bli kalt rasist. Men se på kriminalstatistikken fra politiet:

Nær 100 prosent av overfallsvoldtektene i Oslo begås av ikke-vestlige. Hvorfor snakkes dette ikke om? Det ville hjelpe alle de lovlydige innflytterne i Norge at de kriminelle elementene slås hardt ned på.

Det ville være en oppskrift til å unngå at rasismen, det nedverdigende synet på mennesker kun basert på deres hudfarge, får vokse i Norge.

 

LES OGSÅ:

 

– Hvorfor tar vi ikke et oppgjør med det du påpeker?

– Det er et uttrykk for norsk sosialistisk rasisme å ikke snakke mer om voldtekter blant kriminelle utlendinger. Hvorfor godtar vi dette uten å snakke tydelig nok om hvilke grupper som står bak? Fordi vi synes synd på såkalte utlendinger og behandler dem med silkehansker.

– Jeg slår et slag for et multietnisk Norge, der alle mennesker behandles likeverdig, og der kriminelle personer håndteres langt hardere enn i dag, påpeker hun.

Rasismen vokser

– Hvordan skal dette implementeres i praktisk politikk?

– Vi må ta dette langt mer alvorlig: Vi må skille mellom hvem vi vil ha og hvem vi ikke vil ha. Vi må ha langt strengere straffer, ta norske jenters lidelser (etter voldtekt) langt mer alvorlig – og sørge for et solid lovverk, ikke minst av hensyn til de lovlydige, som gjør at at kriminelle ikke-vestlige kommer langt raskere ut av landet. Da vil flere nordmenn se hvor mange flotte mennesker som kommer fra Afrika og Asia, sier Herland. Og fortsetter:

– Fordi vi ikke tar tak i dette, vokser rasismen og det ulmende hatet mot “utlendinger.” Vi er selv skyld i dette, ettersom vi ikke tør å ta tak i roten til problemet.  Det er de kriminelle utlendingene som er problemet i Norge i dag – ikke de lovlydige, sier hun.

Sosialistisk rasisme

– Det er en strukturell, sosialistisk rasisme som gjennomsyrer hele den offentlige norske tenkemåten, nemlig at vi stakkarsliggjør og umyndiggjør de som kommer utenfra, jeg etterlyser større respekt for likeverd uansett etnisk tilhørighet, sier Herland til Nettavisen.

 

Kriminelle innflyttere utnytter Norge: Bestselgeren RESPEKT av Hanne Nabintu Herland
Kriminelle innflyttere utnytter Norge:  Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år. Herland er en av de få som er en uredd og fri intellektuell som ofte kommer med uventede og sylskarpe synspunkter som bryter med det politisk korrekte. Kjøp den her!

 

Kriminelle innflyttere utnytter Norge:  Herland advarer mot å bruke ordet «utlending»:

– Vi bør ikke si «utlending», men navnet på landet vedkommende kommer fra. I enkelte grupper er det knapt kriminalitet, mens andre grupper, eksempelvis Afrika, Somalia, Irak og Iran er overrepresentert.

Hun er sterkt mot den strukturelle rasismen som ifølge henne har loset generasjoner med innvandrere til en underklasse og «gettolignende» etableringer – og hvor den radikale rasismen spirer.

Ser ned på mørkhudede

– Så lenge vi antar at den hvite mann er høyest på rangsiden, at Vesten er det ypperste av alle kulturer, vil vi se ned på alle med mørk hud, sier Nabintu Herland til Nettavisen.

– Ut i fra den forestillingen, er det synd på enhver som kommer utenfra – vi ser på han/hun som en «stakkar» som får hjelp til stønader, til kommunale leiligheter – og til å leve gratis i landet.

Å behandle dem med respekt ville være å gi folk arbeid og verdighet, sier hun engasjert. Les hele intervjuet her.

 

Kriminelle innflyttere utnytter Norge:  The Herland Report offers Independent Cultural Analysis and believes in freedom of speech. Its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics. The Herland Report is founded by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

The Marxist Left produces Totalitarianism: Getty Herland Report

How the Marxist Left produces Totalitarianism: Fear instead of Freedom

  The rise of totalitarianism in modern societies happens in nations where Marxism first is …

Karl Marx ill.Socialist hatred of Free Speech: Herland Report Painting, c.1920, by P. Nasarov und N. Gereljuk.

The Socialist hatred of Free Speech: Read shocking quotes from Marx, Lenin, Marcuse and other founding fathers

  Many have been shocked to see the Left’s merciless repression of free speech for …