Hanne Nabintu Herland Report Helge Lurås intervju

RESETT Helge Lurås vil bryte ned mediesensuren

 

Herland Report: Helge Lurås leder protestprosjektet Resett som ønsker å bryte ned den sterke mediesensuren i Norge.

Herland Report har flere TV samtaler med Lurås, her et kort intervju i forbindelse med opprettelsen av den nye nettavisen.

 

The Hanne Herland Report LogoHanne Herland: – Helge Lurås, gratulerer med nettavisen Resett som kommer på det norske markedet med lansering 28 august.

Vi anbefaler alle å lese alt som kan bidra til å bringe den fulle bredden av informasjon ut til det norske folk, slik at de ikke lenger så lett faller for den ensidige propaganda vi nå fores med i våre ledende medier. Hvorfor er det behov for et slikt nytt tiltak i Norge?

Helge Lurås: – De store mediene går i flokk og er preget av et idealistisk, men litt virkelighetsfjernt menneske- og samfunnssyn.

Motstemmene kommer bare til i utvalgte sammenhenger, og hvor de ofte blir stilt i et dårlig lys.

Resett ønsker å komme med en plattform hvor ulike politiske utgangspunkt i større grad likestilles.

 

Hanne Nabintu Herland Report Helge Lurås intervju

 

The Hanne Herland Report LogoHanne Herland: – Vi lever i dag med et ekstremt ensrettet mediebilde i Norge. Hvordan har det vært mulig å konsolidere medielederne på en slik måte at omtrent alle sier det samme om alt?

Helge Lurås: – Fordi man har en felles ideologi, som prentes inn fra tidlig alder i skolesystemet og i sosialiseringen hjemme i mange familier.

Folk læres opp til å forstå hva som er «riktige» holdninger. Og de plukker raskt opp at det har sosiale konsekvenser å gjøre opprør mot dette.

Man kaller det politisk korrekthet. Mediene er også profittstyrt og det skaper barrierer mot å være de første som bryter ut av massemarkedet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The Hanne Herland Report LogoHanne Herland: – Er du enig i at mediene fungerer som ekkokammer for en ultra-rik elite i USA som er iferd med å «stjele demokratiet ifra oss»?

Lurås: – Ja, til dels. Men jeg er ikke enig i at dette bare kan forstås som en elitekonspirasjon. Det er også bygget inn i den historiske utviklingen i Vesten at man beveger seg mot universalismen og åpne grenser. Men det ser ut til å være en selvdestruktiv utvikling.

 

The Hanne Herland Report LogoHanne Herland: – Europa ser ut til å ha et så svakt politisk lederskap, at man rett og slett ikke makter å løse dagens utfordringer.

Hva skal til for å få andre politiske systemer og politikere på banen slik at de europeiske utfordringene faktisk blir løst, til det beste for folket?

 

Hanne Nabintu Herland Report Helge Lurås intervju

 

Helge Lurås: – Vi kan ikke vente lederskap fra de etablerte politikerne. De kommer først etter når mer vanlige folk har nådd bristepunktet.

Det er nok i ferd med å skje, men det er ingen lett vei ut av uføret.

De siste tiårenes politikk har allerede etablert irreversible endringer og problemer for fremtiden.

 

The Hanne Herland Report LogoHanne Herland: – I hvilken grad blir propagandapregede medier en utenrikspolitisk fare for oss, ettersom befolkningen «farges» så sterkt og nektes innsyn i nyansene som er så viktige for å kunne foreta de riktige utenrikspolitiske avgjørelsene?

Helge Lurås: – Det har mange konsekvenser. En av dem er apati. Folk bryr seg ikke, også fordi problemene tårner seg opp hos dem selv.

Vi vil prøve å vise hvordan Europa forandrer seg og også skyggesidene av det multikulturelle prosjektet.

Men vi vil også gå litt bakenfor og se på hvilke forutsetninger som er for ideologien, og hvordan vi kanskje kan bryte ned noen av de mest skadelige misforståelsene som samfunnet har basert seg på til nå.

Og så vil vi dekke verden for øvrig og få interessante mennesker i tale.

 

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Alexis de Tocqueville Getty

Alexis de Tocqueville and the Totalitarian Abuse of Power in Democracies

  Many famous authors have discussed the dangers of misuse of power in democracy, among …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×