The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier

 

Herland Report: Intervju med Vårt Land som ble nektet publisert – om konservative kristne, media og konspirasjonsteorier: Temaet mediesensur der desken er politisert og kutter bort informasjon som ikke passer inn i den kulturradikale tankemåten, er et problem. 

Særlig fordi det er over 50 år siden den kulturradikale 1960-talls bølgen kom til Norge, der det gjaldt å se ned på tradisjonelle verdier og historiske idealer. Nye tanker som kan forklare verden femti år etter, slipper ikke til. Man insisterer på å kun betrakte verden med 1968-er brillene. Fortsatt.

Siden den gang har vi utviklet et samfunn som river ned de europeisk, historiske idealene og kulturverdiene som en gang gjorde Europa til en stor sivilisasjon.

Avisen Vårt Land nektet nylig å trykke et intervju med Hanne Herland, der avisen selv først tok kontakt. Les intervjuet nedenfor som avisen Vårt Land deretter nektet å trykke.

 

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

Hanne Herland: Avisen ringte og ville høre mine tanker rundt “Hvorfor tror konservative kristne så lett på konspirasjonsteorier?” og jeg åpnet med å problematisere overfor journalisten hva han mente med konspirasjonsteori.

Hvordan har avisen kommet til den konklusjonen at “konservative kristne tror på konspirasjonsteorier”, hva betyr egentlig ordet og hvilke konspirasjonsteorier siktes det til.

Samtalen vi hadde var meget hyggelig og varte nesten en time. Artikkelen skulle stå på trykk kort tid etter. Det som deretter skjedde var at desken fjernet intervjuet og ikke trykket det.

Det vi snakket om var tydeligvis ikke interessant.

Nedenfor kan du lese den sitatsjekkede versjonen, temaet er jo viktig og nettopp at avisen valgte å ikke trykke dette, sier sitt og bekrefter den alvorlige illiberalitet, mangel på toleranse og frihetsinnsnevring som er et økende problem i norsk medielandskap.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 Vårt Land: – Du definerer deg som kristenkonservativ, og du kjenner godt til miljøet og holder mange foredrag. Forskere mener at det blant høyreorienterte, konservative kristne eksisterer en del konspirasjonsteorier. Hva tenker du om dette?

– Jeg har aldri definert meg selv som kristenkonservativ. Jeg definerer meg selv som kulturkonservativ. Jeg er for liberal til å kunne kalles kristenkonservativ.

VL: – En av konspirasjonsteoriene som går igjen er at barnevernet stjeler barn fra konservative kristne, en annen populær teori er at media dekker over de negative sidene med innvandring. Du har tidligere stilt deg kritisk til «media-eliten». Hva legger du i dette? 

– Du definerer konspirasjonsteori som frykt for en udokumentert konspirasjon. Det norske barnevernet begår enorme mengder dokumenterte overgrep, og omtales i sterke ordelag i utenlandske medier. (At media dekker over negative sider ved innvandring, er også et faktum  og ingen teori – se på voldsstatistikken.)

Herland mener at konspirasjonsteorier er en betegnelse som brukes om måter å se verden på som ikke passer inn i det politiske korrekte.

(Om vår aktive krigsdeltagelse i Midtøsten og terror på europeisk jord) – Det største problemet med media er at media ikke viser koblingen mellom terror i Europa og vår egen krigsdeltakelse (i Midtøsten), sier hun.

 

Hanne Herland Report
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Herland sier hun har brukt begrepet «mediaeliten» med henvisning til at medielederne går i hverandres fester og skriver (og ser ut til å mene) det samme politisk korrekte om «alt».

Hun mener medielederne forenkler alt ned i generaliserte kategorier.

En årsak til dette er at media mangler internasjonal kompetanse. Herland viser også til medienes utstrakte bruk av midlertidige ansettelser som en årsak til medias mangelfulle kunnskapsnivå.

-VL:  Du har tidligere beskrevet EU som marxistisk-sosialistisk. Hva mener du med dette?

– Hitler var nasjonalsosialist, han var sosialist, ikke høyreekstrem. Det var storkapitalen i Tyskland som finansierte nasjonalsosialismen.

De samme kapitalkreftene finansierte også Kull- og stålunionen, og gikk sammen med ny-marxismen fra Frankfurterskolen om dette. Slik fikk vi en videreføring av det sosialistiske prosjektet der målet er et samfunn uten grenser, et multikulturelt samfunn.

Hun mener at EU er kontrollert av elitene, og at eliten står for fjernt fra befolkningen i Europa.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×