Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier Hanne Herland

Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier

 

Herland Report: Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier: Medienes makt og den bevisste styringen av offentlig debatt har foregått i årtier, men har neppe vært så avslørt som nå.

I sak etter sak avsløres løgn i media, formidling av ondsinnede rykter og en sjokkerende ensidig fremstilling av virkeligheten.

Og dette har vært en villet utvikling og progressive eliters maktmiddel for å brekke ryggen på det tradisjonelle verdigrunnlaget og folketroen i Vesten, troen på nasjonalstaten, respekten for internasjonal rettferdighet og individets frihet. (Foto: TV2)

Kirsten Powers, som selv tilhører de liberale venstresiden i USA, påpeker i The Silencing. How the Left is Killing Free Speech at den progressive strategien er å terrorisere, demonisere og sverte mennesker som motsier dem, dess færre innvendinger vil de møte på sin vei for å radikalt endre hele Vestens tradisjonelle verdifundament, skriver religionshistoriker og forfatter, Hanne Nabintu Herland.

Poenget er å skremme vettet av majoriteten, tyrannisere, forvrenge budskapet til, feilsitere og mobbe bevisst de som ytrer motstand mot det religionsfientlige og radikalt liberale samfunnsreformene.

Det er ikke måte på hvor mye hets og løgn, ondt snakk og forvrenging av budskap man utsettes for i et land som Norge.

Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier: Fra TV2 opptak om Jordan Peterson. Foto: TV2. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier: En av årsakene til den lave tiltroen til mediene (USA 30 %, Storbritannia 24 %) er at disse sakte har redusert sin egen betydning fra å være mer objektive informasjonskanaler til å bli PR byråer.

Man er godt betalte kommunikasjonsstrateger for den økonomiske eliten.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

For den grovkapitalistiske, globalistiske eliten som blant annet har god kontroll over det amerikanske “demokratiet” er nettopp avhengig av åpne grenser, slik at fri handelsflyt uten ansvar i noe land gjør at man både slipper å betale skatt til landene.

Samtidig – på grunn av illegal innvandring kan man presse lønningene ned og skaffe seg nærmest slavelignende lavtlønnet arbeid.

Elitene skåler i Davos, mens folket har blitt servert Hollywood og fordummende reality TV som gjør at mange ikke får med seg hva som egentlig skjer.

Herbert Marcuse, som ofte betegnes som 1968er studentrevolusjonens far uttrykte åpenlyst I A critique of pure tolerance at den kulturradikale tradisjon der man ønsket å fjerne Europas historiske og borgerlige verdier var avhengig av å undertrykke borgernes frihet.

 

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten.

 

Det var viktig å begrense ytringsfriheten for enkelte grupper i samfunnet for å lykkes, altså en effektiv illiberal holdning. Borgerskapet, de kristne og de såkalt konservative ble «fienden» som skulle angripes.

Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet. Pluraliteten var altså ikke lenger ønskelig, alle skulle påtvinges de progressives samfunnsideer.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier: Denne typen utvikling betegner den kjente filosofen Hannah Arendt som totalitær, ønsket om å kontrollere borgerne i alt, hva de tenker om familien, om sex, penger, barneoppdragelse, utdannelse, – alt.

De progressive snakket om ytringsfrihet, men praktiserte det stikk motsatte – man ga ytringsretten og respekten til kun noen få, ønskede grupper, de man ville skulle overta makten i samfunnet.

Og dette skjedde på bekostning av majoritetens oppfatning.

Avisenes og TV medienes debattfora er et eksempel, man slipper kun til enkelte motstemmer for deretter å overdøve disse med ekstremliberale stemmer, og slik kan man hevde at «vi hadde jo en åpen debatt», men alle vet jo nå at den er omtrent 100 % styrt i en bestemt politisk retning.

Bare se på NRK, som sluker milliarder i stønad fra skattebetalerne årlig for å overleve – stønader som nå er opprettet som en egen skatt som ingen slipper unna enten du ser på NRK eller ikke.

Det er fra denne stemplingsstrategien vi har fått alle former for kulturadikale skjellsord som vi kjenner så godt fra mediene våre:

Hvis man er uenig med globalistene eller de kulturradikale, er man straks «høyreradikal», «rasist», «kristenfundamentalist», «høyreekstrem», «ytre venstre», «venstreekstrem», man er «nazist», man er «facist», «homofob», «kvinnefiendtlig», «islamofob», «intolerant», «sinnsyk», «gammeldags» og så videre.

 

Herland Report banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier: Det er faktisk ganske komisk. I USA samarbeider vi på Herland Report – som du finner på samt på YouTube med TV programmene våre som samlet når millioner årlig nå, her samarbeider vi med ledende afro-amerikanere som anklages for å være «rasister mot svarte», «høyreekstreme som er imot mennesker med mørk hud» og så har de mørk hud selv.

Det samme gjelder homofile konservative som rasende anklages for å være «homofobe» og så videre. En homofil er altså «homofob» hvis han er konservativ, men ikke hvis han politisk sympatiserer med den kulturradikale og superliberale fløyen.

Stemplingen går over alle støvleskaft og det spiller ingen rolle om det som sies er sant eller ei, det gjelder bare å sjikanere på grovest mulig måte.

Og disse elitenes mikrofonstativ er media, med stupende opplagstall vel å merke. Norske medier mottar rundt 8 milliarder årlig i stønad fra dine skattepenger i staten.

Man kan legge dem til NAV budsjettet, det er helt utrolig! 8 milliarder av dine penger går til å finansiere lønningene til disse gutta.

Hele poenget med pressestøtten var å bidra til bredde, og det er jo nettopp det vi ikke har. Pengene brukes til ren maktkonsolidering og autoritær strømlinjeforming.

Tenk hvilket press det utgjør innad i media, trusselen om å miste pressestøtten dersom du ikke er tilstrekkelig politisk korrekt?

Hva gjør det med temavalgene for journalister? Vi lever i et land der det er veldig synd på mange journalister som utdanner seg for gravende journalistikk, og finner ut at jobben handler om å skrive propagandaartikler. Mange er svært fortvilet, og tar blant annet kontakt med oss på Herland Report.

Politisk styring av offentlig debatt foregått i årtier: Befolkningen opplever stadige kutt og sparing i nasjonal økonomi. Norge har blant annet Europas dårligste veinett.

Sykehus og gamlehjem skjærer ned økonomisk uten å restrukturere en særdeles tungrodd offentlig sektor som i seg selv er et pengesluk med massevis av mellomledere og papirflyttere.

Det er færre på vakt der den operative jobben egentlig gjøres, mens milliarder flyter ut av norsk statskasse til den globalistiske elitens organisasjoner slik som Clinton Foundation og andre.

Og fordi vi har så lydige politikere her til lands, – som har skjønt at det lønner seg å logre når de internasjonale elitene sier logre for det får man økonomiske fordeler av siden, så har Norge bemerkelsesverdig mange ex-politikere i topproller, deriblant NATO leder, Jens Stoltenberg.

Det er helt enormt hvilke fordeler man får privat hvis man først bevilger milliarder av skattebetalernes penger til USA styrte internasjonale organisasjoner.

Og vi som liker så godt å svartmale Afrika og snakke om at afrikanere er så korrupte? Det er et stort sprik mellom liv og lære hos oss i Norge.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×