Muslimer og kristne bør stå sammen - sier Mohammad Usman Rana til Hanne Nabintu Herland Report

Muslimer og kristne bør stå sammen – sier Mohammad Usman Rana til Hanne Nabintu

 

Herland Report TV (HTV): Hanne Nabintu Herland samtaler med Mohammad Usman Rana om islam, kristendom, intoleransen mot religionsfrihet i Norge, demoniseringen av troende og hva som skal til for at det kulturradikale samfunnet kan bli mer åpent for pluralisme og mangfold.

Mohammad Usman Rana Herland Report
Muslimer og kristne bør stå sammen – sier Mohammad Usman Rana til Hanne Nabintu.

Dr. Mohammad Usman Rana er lege, forfatter og en ledende norsk kommentator, kjent fra media blant annet for sin glitrende analyse av den sekulære ekstremismen.

Rana deltar jevnlig på Herland Report TV, se noen av hans programmer hos oss her og her, norske programmer her og her.

Hva skjer når sekularisme defineres som ateisme? Og nøytralitet som gudløshet?

Man blir kun en “god nordmann” dersom man sier at man ikke tror på Gud?

Ranas viktige arbeid for ytringsfriheten og respekten for religiøs pluralitet har gjort ham til en viktig skandinavisk stemme å følge i årene som kommer.

Mens den kulturradikale, progressive intoleransen stadig blir større mot de troende, bør kristne og muslimer føre felles sak for å opprettholde retten til religionsfrihet.

 

Muslimer og kristne bør stå sammen - sier Mohammad Usman Rana til Hanne Nabintu, Herland Report
Muslimer og kristne bør stå sammen – sier Mohammad Usman Rana til Hanne Nabintu Herland.

 

Dr. Rana, sitert fra programmet: “Jeg husker også veldig godt hvordan biskop Kvarme ble møtt da han ble utnevnt. Han var en konservativ kristen og da ble det fra politisk hold, særlig fra Arbeidspartiet, lansert en sterk kritikk fordi han var en verdi konservativ biskop.”

“Man har også sett at det har blitt gjort forsøk på å fjerne tidsbetegnelsen «etter Kristus» fordi man mener at dette er altfor religiøst og ikke passer inn i det moderne Norge.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

“Morsomt nok er det mange muslimer som har stått opp og forsvart denne betegnelsen og gått imot ønske om å fjerne den.”

“Når det gjelder den sekulære ekstremismen så mener jeg at vi får et mer ensrettet Norge der sekularisme defineres som ateisme. Ateismen, eller ideologen på en gudløshet.”

“Alt som er gudløst defineres som nøytralt og opphøyet, som det ideelle. Noe som egentlig alle mennesker bør streve etter. Tanken om at man blir en god moderne nordmann dersom man ikke helt tror på Gud. Det er mange eksempler på det.”

 

I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

“En del som har prøvd å si at julen ikke er en kristen høytid men en eller annen gammel høytid som ikke har noe med kristendommen å gjøre.”

“Altså, man har veldig mange forsøk på å ta bort kristendommen fra den norske identiteten. Da går også andre religiøse mennesker inn i dette dragsuget.”

“Hadde jeg valgt å skrive kronikken om sekulær ekstremisme i dag så hadde jeg prøvd å definere sekularisme mer og sagt at problemet ikke er sekulærisme i seg selv. Problemet er når en sier at sekulærisme er det samme som ateisme.”

 

 

“Det som bekymrer meg i dag er nettopp det at brukes så mange ulike argumenter for å mene at religiøsitet ikke skal ha plass i menneskers liv.”

“Nøytralitetsargumentet kjøres jo veldig ofte frem. Kristne elever på ulike skoler i Norge ikke får lov til å samle seg på grunn av dette nøytralitetsargumentet.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

“Samme argumentet har man om søndagsskoler der ulike barneombud har vært og sagt at kristne barn blir tvunget inn i dette.”

“Samme har blitt brukt også om omskjæring av guttebarn som jøder og muslimer ha som en viktig praksis. Det er disse ulike skyggeargumentene som brukes og særlig nøytralitetsargumentet. Det er skremmende fordi at bak dette nøytralitetsargumentet så ligger det et veldig autoritært tankesett.”

 

Subscribe to Herland Report TV with leading intellectuals
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og nå i Midtøsten.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×