Norge, barbariets hjemland og kampen for det ufødte liv - Ludvig Nessa Herland Report

Norge, barbariets hjemland og kampen for det ufødte liv – Ludvig Nessa

 

Norge fremstår som barbariets hjemland i disse dager. Da helseminister Bent Høye og statsminister Erna Solberg åpnet for å endre abortloven slik at det ikke skal være lov å ta livet av DOWNs syndrom barn eller en av tvillingene når kvinner blir gravide med to, reagerer hele den såkalte venstresidens kvinner med et ufattelig raseriutbrudd.

Ingen har engang antydet at abortloven bør fjernes, det handler kun om å unngå et selekteringssamfunn. For å sitere Bent Høye: “Tenk om det gikk an å fjerne homofile barn”, men det gjør vi altså gjerne med DOWNs syndrom og tvilling nummer to.

Den såkalte venstresiden har organisert seg over hele landet og tusenvis går i tog for retten til å drepe barn med DOWNs syndrom. Og friske barn som er tvilling nummer to i mors mage. For oss andre, fremstår det hele fullstendig barbarisk. Og regjeringen har gjort det klinkende klart at de er for abort, så alle vet at saken ikke handler generelt om for eller imot abort.

Når fikk Norge et så nedverdigende syn på syke barn? Vi samtaler med Ludvig Nessa om abort, en av Norges legendariske prester, som har våget å stå opp for det ufødte barns liv, som abortmotstander.

Det har vært uttalelige TV programmer og avisartikler om Nessa og Børre Knudsen som han stilte seg sammen med fra 1970-tallet og videre utover i det Norge opprettet abortloven. Se programmet her der Nessa forteller om sitt liv. Det er det første av to program i serien om abortpresten Ludvig Nessa.

Norge, barbariets hjemland og kampen for det ufødte liv - Ludvig Nessa, Herland Report.
Norge, barbariets hjemland og kampen for det ufødte liv – Ludvig Nessa, Herland Report.

 

Herland Report TV: “Jeg kan ikke være så feig at jeg ikke står for det jeg tror på,” sier den legendariske presten og forkjemperen for barnets rett til å leve, Ludvig Nessa.

Han ble fratatt sin prestekappe i 1989 og all heder og ære som prest, fordi han ikke føyet seg inn i rekkene av prester som stilltiende godtok norsk abortpraksis uten å protestere.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det fremstår underlig i et land der ytringsfrihet i historien har vært en bærebjelke i samfunnsdebatten at en prest som hevder at abort er drap blir motarbeidet med så totalitære midler. Det er altså ikke lov å ha forskjellige meninger likevel.

Hvorfor ikke tillate ytringsfrihet og respektere at vi har ulike oppfatninger om hvorvidt barnet er en del av kvinnens kropp eller hvorvidt kvinnen kun er bæreren av et nytt og selvstendig liv som befinner seg i hennes kropp?

Norge, barbariets hjemland og kampen for det ufødte liv - Ludvig Nessa Herland Report
Norge, barbariets hjemland og kampen for det ufødte liv – Ludvig Nessa Herland Report.

Er det ikke nettopp retten til å være forskjellige som har kjennetegnet Vesten som en grunnleggende verdi, at vi tåler hverandre selv om vi er uenige?

I dette unike intervjuet forteller Ludvig Nessa historien om sitt liv.

Dette er første del av to programmer der Nessa åpenhjertig forteller om kampen sammen med Børre Knudsen og Per Kørner, de tre som ofret sitt renomme, rykte, stilling som prest i den norske kirke og sto fast på at abort er å drepe et menneske.

Mens de fleste andre prester tiet, sto Nessa, Knudsen og Kørner frem som radikale, uortodokse menn som ble hudflettet og sendt i vanry på en måte som minner mest om mobben i det gamle Roma.

Slik behandlet altså det offentlige Norge dem som fastholdt sin overbevisning og nektet å la seg påvirke av den rungende politisk korrekthet som preget 1980-tallet.

Ludvig Nessa forteller: Ludvig Nessa: “Jeg husker at Børre Knudsen, i en av talene,  sa at abortloven dreper i dobbelt forstand. Den dreper barn i mors liv i bokstavelig forstand, men den dreper også mange mennesker i åndelig forstand fordi den forteller folk at det som er alvorlig veldig galt, er helt okay.” 

“Rett før jeg ble suspendert var det jo slik at loven sa at en embedsmann skulle bli avsatt så har han rett til å fortsatt snakke med en minister og jeg fikk da et møte med kirkeministeren, men i stedet for å bare høre på hva de hadde bestemt å si på forhånd, så hadde jeg lyst til å gjøre noe ekstra ut av det.”

 

 

“Så jeg hadde med Børre og en svart bil, en liten barnekiste som vi hadde med inn til kirkeministeren til dette møtet og da ba jeg om at hvis det er sånn at dere absolutt må drepe alle disse barna, så synes vi at vi burde gi de en verdig begravelse.”

Vi har i mange år gått et sørgetog i fra stortinget den 13 juni når abortloven ble vedtatt. Gått i flere tiår nå, hvert eneste år fra Stortinget opp Akersgata, forbi Høysterett, regjernigsbygget og opp til Vår Frelsers gravlund, til der vi begravet fosteret vi fikk i et norgesglass. Der legger vi på roser og har en liten markering.”

“Så for meg er det sorg og for meg er det ganske håpløst fordi vi har sagd av den greinen vi selv sitter på, og er antakeligvis i fritt fall ned muslimenes lommer og jeg tror ingen av oss trives der.”

 

Herland-Report-lying-down-banner

The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×