Det vulgære Norge: Herland Report banner

NRK om bestselgeren Alarm (2010): Herland raser mot sosialdemokratiet, Herland Report

 

Herland Report logg for bestselgeren “Alarm. Tanker om en kultur i krise” som kom ut i 2010 og skapte mediefurrore i Norge. Her fra NRKs omtale,

“Alarm. Tanker om en kultur i krise” er utstyrt med et utropstegn formet som et kors, og utkommer på det kristne Luther forlag.

I litteraturlisten bak i boken står en oversikt over de mange kronikkene Herland har skrevet de siste par årene med polemiske titler som “Nei til kvinnekamp”, “Hedonismens svakhet”, “Misjonærbarns selvmedlidenhet”. (Foto: Paul Bernard)

I denne boken får vi et den religiøse plattformen som alle disse meningene er tuftet på.

Herland mener i likhet med Søren Kierkegaard at mennesket ikke klarer å handle tilstrekkelig moralsk ut fra rasjonalitet alene. Vi trenger den kristne etikken som en rettesnor i våre liv.

Hun utsteder noen rasende bannbuller til den sosialdemokratiske, sekulære staten som mislykkes i å skape en himmel over folks tilværelse, og til statskirkelige biskoper som ikke tar ansvar for den religiøse oppdragelsen av det norske folk.

 

Hanne Nabintu Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube
The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading and supporting our investigative work. Follow the new trends and subscribe!   

 

Hanne Nabintu Herland er helt klart best når hun går religionshistorisk til verks. Hun argumenterer interessant for at den kristen-hebraiske tradisjonen var først ute med et ideal om nestekjærlighet og empati med alle mennesker – uansett tro, kjønn og hudfarge.

At dette så er blitt misbrukt opp gjennom historien er en annen historie.

I sin form ligner boken på en masteroppgave med flittig bruk av sitater av filosofer, som Herland tar til inntekt for sitt syn.

Den franske forfatteren og kulturpessimisten Michel Houellebecq framstår her overraskende nok som en tilhenger av et samfunn tuftet på religiøs tro. Herland lyttet også nøye til filosofen Jürgen Habermas da han holdt sitt Holberg-foredrag i Bergen i 2005.

Der sa han blant annet at “det er ingen grunn til å nekte for at religionene fremdeles kan romme semantisk potensial til å inspirere også mennesker utenfor det gitte trosfellesskapet”.

Hanne Nabintu Herland bestselger alarm NRK

Med sin religionshistoriske bakgrunn framstår Hanne Nabintu Herland som et friskt pust fra den kristenkonservative fløyen i den offentlige debatten.

Hadde hun vært aktiv for ti år siden ville hun vært selvskreven i verdikommisjonen til Kjell Magne Bondevik.

Hun er kanskje for blond for Dagfinn Høybråten, men burde ha gode muligheter for å bli sjefsideolog hvis lederen av fremtidens KrF heter Inger Lise Hansen.

  • Nett-radio: Under samme himmel – Med Hanne Nabintu Herland og Levi Henriksen (29.11.08)

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Atheism destroys Hope in the Human Soul warned Alexandr Solzhenitsyn

  When Communism reigned with its iron fist in Russia, it was bent on destroying …

Brutally Ruthless Marxism: A study of Karl Marx: Herland Report

Will Marxist hatred for the West Finally Cancel America?

  Did Karl Marx really aim to help the working class or simply to replace …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×