Det vulgære Norge: Herland Report banner

NRK om bestselgeren Alarm (2010): Herland raser mot sosialdemokratiet, Herland Report

Herland Report logg for bestselgeren “Alarm. Tanker om en kultur i krise” som kom ut i 2010 og skapte mediefurrore i Norge. Her fra NRKs omtale,

“Alarm. Tanker om en kultur i krise” er utstyrt med et utropstegn formet som et kors, og utkommer på det kristne Luther forlag.

I litteraturlisten bak i boken står en oversikt over de mange kronikkene Herland har skrevet de siste par årene med polemiske titler som “Nei til kvinnekamp”, “Hedonismens svakhet”, “Misjonærbarns selvmedlidenhet”. (Foto: Paul Bernard)

I denne boken får vi et den religiøse plattformen som alle disse meningene er tuftet på.

Herland mener i likhet med Søren Kierkegaard at mennesket ikke klarer å handle tilstrekkelig moralsk ut fra rasjonalitet alene. Vi trenger den kristne etikken som en rettesnor i våre liv.

Hun utsteder noen rasende bannbuller til den sosialdemokratiske, sekulære staten som mislykkes i å skape en himmel over folks tilværelse, og til statskirkelige biskoper som ikke tar ansvar for den religiøse oppdragelsen av det norske folk.

 

Hanne Nabintu Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube
The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading and supporting our investigative work. Follow the new trends and subscribe!   

 

Hanne Nabintu Herland er helt klart best når hun går religionshistorisk til verks. Hun argumenterer interessant for at den kristen-hebraiske tradisjonen var først ute med et ideal om nestekjærlighet og empati med alle mennesker – uansett tro, kjønn og hudfarge.

At dette så er blitt misbrukt opp gjennom historien er en annen historie.

I sin form ligner boken på en masteroppgave med flittig bruk av sitater av filosofer, som Herland tar til inntekt for sitt syn.

Den franske forfatteren og kulturpessimisten Michel Houellebecq framstår her overraskende nok som en tilhenger av et samfunn tuftet på religiøs tro. Herland lyttet også nøye til filosofen Jürgen Habermas da han holdt sitt Holberg-foredrag i Bergen i 2005.

Der sa han blant annet at “det er ingen grunn til å nekte for at religionene fremdeles kan romme semantisk potensial til å inspirere også mennesker utenfor det gitte trosfellesskapet”.

Hanne Nabintu Herland bestselger alarm NRK

Med sin religionshistoriske bakgrunn framstår Hanne Nabintu Herland som et friskt pust fra den kristenkonservative fløyen i den offentlige debatten.

Hadde hun vært aktiv for ti år siden ville hun vært selvskreven i verdikommisjonen til Kjell Magne Bondevik. Hun er kanskje for blond for Dagfinn Høybråten, men burde ha gode muligheter for å bli sjefsideolog hvis lederen av fremtidens KrF heter Inger Lise Hansen.

  • Nett-radio: Under samme himmel – Med Hanne Nabintu Herland og Levi Henriksen (29.11.08)

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West return to Feudalism – Nabintu, WND

  Herland Report: In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote …

Edmund Burke Conservative Disdain for Revolutions

The French Revolution brought anarchy and destruction to France – Edmund Burke – WND

  Herland Report: In today’s Democrat narrative, history is steadily twisted to fit the Liberal …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close