NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen

NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen

 

De senere årene har tematikken rundt den andre verdenskrig blitt mer vanlig å snakke om. Nå viser NRK til tall som er temmelig oppsiktsvekkende, nemlig i hvilken grad Adolf Hitler bidro til industrivekst i Norge, som i neste rekke gjorde at Norge etter krigen fikk et betydelig økonomisk oppsving.

(Foto: Over 500 tyske firma var involvert i byggingen av festningsanlegg, fabrikker og infrastruktur i Norge under krigen. Romsdalsmuseet.)

Vi refererer NRK: Tyskerne ankom Norge med “Wiking Befehl” ordren fra Hitler om utbygging av norsk industri, infrastruktur og kystforsvar.

Dermed begynte en betydelig industriutbygging. Både den norske bank, samt tysk realkapital ble brukt, krigsfanger gjorde i stor grad jobben. Rundt 130 000 utenlandske krigsfanger arbeidet i Norge i perioden.

NRK: Tysk satsing la grunnlaget for Norges vekst etter krigen
Her fra Sunndal Verk i Møre og Romsdal, som også ble bygget opp av tyskerne. Totalt bygde tyskerne 20 nye flyplasser under krigen og mange er den dag i dag en del av Norges flyplassnett. Foto: Romsdalsmuseet.

 

Blant annet eksploderte aluminiumsproduksjonen i Årdal, ikke minst på grunn av vannkraftanleggene og tilgangen på billig strøm.

Sommeren 1943 var det rundt 5000 mann i arbeid i denne lille Sognefjord bygden. 

Historieprofessor Hans Otto Frøland ved NTNU i Trondheim, som har ledet et stort forskningsprosjekt på dette, sier til NRK at tyskerne la igjen betydelige ressurser i Norge.

Tyskarane sin enorme bruk av eigne midlar står i sterk kontrast til den rådande oppfatninga i Noreg. Det har i stor grad vore fokusert på kor mykje tyskarane øydela og kor mykje dei tappa dei norske budsjetta.

– Ein kan vanskeleg hevde at Noreg låg med broten økonomisk rygg når vi veit at vi nådde tilbake til førkrigsnivået i produksjon allereie i 1946, seier Frøland.

Då krigen var over i mai 1945 var godt over 20 nye flyplassar bygde. Straumproduksjonen var auke med 35 prosent. Store og topp moderne forsvarsanlegg stod ferdige. Viktige strekningar på veg- og jarnbanenett var utbygd.

Dr. Frøland mener at tyskerne la igjen mellom 5 og 10 milliarder kroner i verdier. Det vil utgjøre mellom 110 og 220 millarder kroner i dagens verdi. Marshall hjelpen ville til sammenligning i dagens kroneverdi utgjort 60 millarder.

 

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

We need empathy: What can motivate us to do good to others?

  This has become the age of depression and loneliness. Social bonds are withering, the …

Big Government Special Interests destroys Democracy: Milton Friedman

How Big Government Special Interests destroys Democracy: Milton Friedman

  In a time where the West is entering an age of socialist totalitarianism, the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×