The Herland Report newsletter: Hanne Nabintu Herland: Sjokkmøte med intolerante nymarxister Herland Report

Ny bok ute i USA “New Left Tyranny” om 68ernes partnerskap med grovkapitalismen – Hanne Nabintu

 

Herland Report: Ny bok ute i USA og i 60 land internasjonalt fra bestselgende forfatter, Hanne Nabintu Herland om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet.

New Left Tyranny (kjøp den på Amazon for Europa her) lanseres midt i coronakrisen, og omtaler et USA midt i en politisk borgerkrig med rasisme, etniske stridigheter, korrupsjon og uorden på et historisk høyt nivå.

Boken er ute i USA og i over 60 land, hos Barnes and Noble og en lang rekke andre utsalg.

Da 1968er bevegelsen kom til makten utover på 1970-tallet, lanserte de helt nye verdier og idealer som brøt dramatisk med de tradisjonelle, historiske verdiene som Europa var grunnlagt på.

 

Globalist Robbery Capitalism is not the Historical Capitalism that built us:New book from bestselling author Hanne Nabintu NEW LEFT TYRANNY:
Kjøp boken her! 

New Left Tyranny hevder at denne ny-marxistisk radikale verdiendringen har bidratt til å destabilisere Vesten på en så alvorlig måte at vi nå kan stå foran vår kulturs fall.

Mens Frankfurter skolen og ny-marxister som studentrevolusjonens far, Herbert Marcuse hevdet at de ønsket å erstatte borgerskapets maktmisbruk, endte de selv med å bli enda verre tyranner.

Og man har gått langt forbi Karl Marx, som hevdet at familien som grunnstruktur var svært viktig for samfunnet.

Marx fremstår som ytterst moderat i forhold til de verdiene som dagens venstreside representerer.

Nå har vi en venstreside som gjør alt i deres makt for å smadre siste rest av historiske, europeiske verdier.

 

Ny bok ute i USA "New Left Tyranny" om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet: New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Herland
Ny bok ute i USA “New Left Tyranny” om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet:  “I New Left Tyranny, viser Hanne Nabintu Herland shows at ny-marxistene som ledet hippiebevegelsen og 68-er revolusjonen på 1960 tallet og utover, har angrepet de samholdsskapende, historiske idealene i Europa og skapt et dysfunksjonelt samfunn. Man har forlatt kampen for arbeidernes rettigheter, angrepet tradisjonelle verdier og gått sammen med milliardærglobalistene i angrepet på nasjonalstaten. ” New Left Tyranny anbefales i bokens forord av en av USAs mest kjente politiske økonomer, Dr. Paul Craig Roberts. Er du i USA, kjøp den her. Er du i Europa, kjøp den her eller velg din lokale Amazon nasjonale portal.  Boken er også  til salgs hos Barnes and Noble og mange andre bokhandlere i over 60 land.

 

Ny bok ute i USA “New Left Tyranny” om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet: I dag ser vi en radikalt svekket venstreside som ikke lenger kjemper for arbeiderklassen, er slukt av milliardærenes globalistklubb, er negativ til nasjonal suverenitet, protesterer ikke mot krigføring i fremmede land, støtter milliardærelitens overtakelse av mediene.

Til og med vår konservative regjering under Erna Solberg kjemper nå for den nåværende venstresidens globalistidealer og avslutning av nasjonal suverenitet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Den formen for grådighetskapitalisme som globalistmilliardærene fører, bryter tvert med de opprinnelige kaptalistverdiene, slik boken også viser.

Da de kulturradikale kom til makten utover på 1970-tallet, begynte de straks å sementere sin egen makt på bekostning av respekten for samfunnspluralitet og mangfold.

De som selv først var å regne som Robin Hood som skulle forsvare de fattige, tok nå rollen som Sheriffen av Nottingham og samlet all makt i egne hender.

Ny-marxisten Marcuse foreskrev diskriminering som metode for å knuse de som sto imot den kulturradikale bølgen. Det vil si den konservative, europeiske majoriteten, Kirkens myndighet og  andre som ikke ønsket avslutningen av den tradisjonelle familien.

Dette beskrev studentrevolusjonens ideologiske ledere rett ut som oppskrift på hvordan de kulturradikale skulle klare å endre Europa.

Man skulle bruke “repressiv toleranse” sa han, det vil si diskriminere de samfunnssyn som de kulturradikale ikke var enige i.

Ny bok ute i USA “New Left Tyranny” om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet: Siden har Kirken blitt utsatt for en mobbing uten sidestykke. Konservative som ønsker respekt for tradisjonelle og historiske verdier latterliggjøres og demoniseres.

Dette bidrar til undertrykkelse av mangfoldet i samfunnet, destabiliserer nasjonal enhet og skaper rasisme mellom grupper.

Mediene har i stor grad vært brukt til å hetse sånær enhver som ikke bifaller det kulturradikale prosjekt. Det samme gjelder universitetene der man nærmest må være marxist eller sosialist for i det hele tatt å få jobb.

Hva er veien ut? Les boken New Left Tyranny (kjøp den her hvis du er i USA, her hvis du er i Europa eller fra ditt lands spesifiserte AMAZON salgsside).

 

Ny bok ute i USA "New Left Tyranny" om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet: New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Nabintu Herland
Ny bok ute i USA “New Left Tyranny” om hvordan 1968erne ble det nye tyranniserende borgerskapet: “I New Left Tyranny, viser Hanne Nabintu Herland shows at ny-marxistene som ledet hippiebevegelsen og 68-er revolusjonen på 1960 tallet og utover, har angrepet de samholdsskapende, historiske idealene i Europa og skapt et dysfunksjonelt samfunn.

 

LES MER:

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

What Julian Assange did: Julian Assange Ruptly Catelyn Johnston

What Julian Assange did was make known the immoral, illegal and unconstitutional actions of the government

  Occasionally I note that conservatives are ineffective defenders of liberty. The primary reason is …

Afghanistan Drug Poppy Getty

The American Hegemony is over due to sweeping technological changes in warfare, business and finance

  American political, economic, and military global hegemony—sustained by America’s past economic productivity, the dollar’s …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×