Olav den Hellige: Hvordan kristne vikinger reformerte Norge - Anders Kvåle Rue, Øystein Rivrud, Herland Report

Olav den Hellige: Hvordan kristne vikinger reformerte Norge – Anders Kvåle Rue, Øystein Rivrud

 

Herland Report: En hel generasjon moderne vikinger lar seg fascinere av vikingtiden og dens konger som samlet Norge til ett rike.

Olav den Hellige Haraldsson i Betlehemskirken, Israel, 1947 foto. Herland Report
Olav den Hellige, fra Betlehemskirken i Israel, 1947.

Herland Report TV på YouTube leder, Hanne Nabintu Herland samtaler med Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud, ledere i vikinggruppa Olavs Menn, om vikingtidens idealer og Olav den Hellige som den brutale krigeren som ble en helgen.

“Vikingetiden står i en særstilling i Norges historie. Det var da grunnmuren ble lagt for vårt folk og vår nasjon i og med at vi ble samlet i ett kongerike under Harald Hårfagre og vi ble kristnet slik at vi fikk en felles etikk og tro,” sier Anders Kvåle Rue.

“Alt dette skjedde og ble definert i vikingetiden. Samtidig så innledet vikingetiden en voldsomt ekspansiv periode for Norge og Norden som endte med at vi faktisk satt med et Nordsjø -imperium i tidlig middelalder. Den kreativiteten som utspant seg i vikingetiden var helt spesiell.”

Den kjente Saga illustratøren av Torgrim Titlestad (red) Flatøybok, Anders Kvåle Rue er en mann med klare idealer som fremhever Olav den Helliges eksempel. Sammen med Øystein Rivrud, leder de vikinggruppa Olavs Menn.

 

Eksklusivt intervju med Saga illustratør viking, Anders Kvåle Rue fra Olavs Menn, Hanne Nabintu Herland Report
“Vikingetiden står i en særstilling i Norges historie. Det var da grunnmuren ble lagt for vårt folk og vår nasjon i og med at vi ble samlet i ett kongerike under Harald Hårfagre og vi ble kristnet slik at vi fikk en felles etikk og tro,” sier Anders Kvåle Rue.

 

I forbindelse med vår VIKING TV serie på engelsk på YouTube, med Georg Olafr Reydarsson, Halvor Tjønn, Lars Magnar Enoksen med flere, fokuserer vi på Vikingtid og norsk storhetstid på 1250 tallet. Vi har også en rekke artikler om temaet på Herland Report.

Olavs Menn leder, Anders Kvåle Rue forklarer: “Vår gruppe starter ikke som en vikinggruppe, men en venneflokk som var blitt fascinert av Olav Haraldssons rolle i Norges historie. Også i vårt lands identitet, og sjel. Olav Haraldsson, eller Olav Den Hellige, kan sees fra forskjellige vinkler.”

“Den ene er at han var en historisk konge, nummer seks i kongerekka vår. Han var en etterkommer av Harald Hårfagre og slik sett hadde han retten på sin side til å kjempe om makten i Norge.”

Olav den Hellige: Hvordan kristne vikinger reformerte Norge -illustratør Anders Kvåle Rue, Øystein Rivrud. hør Saga Flatøybok Torgrim Titlestad
Kjøp Saga Flatøybok her, en utgivelse der professor Torgrim Titlestad, en av Norges ledende eksperter på vikingtid, er redaktør. Det finnes intet annet tilsvarende verk som forteller så inngående om den felles kulturelle og historiske arven vi skandinaver deler. – Fra H.M. Kong Harald Vs forord.

“Han utførte en gjerning som konge som var svært viktig, men så skjer det noe lynsraskt etter hans død på Stiklestad. Ett år og fem dager etter hans død så blir han erklært som en helgen.”

“Å bli erklært helgen midt i ansiktet på den tidens makthavere som hadde tatt livet av Olav, hvordan er det mulig å skje? Men det skjedde.”

“Så skjer det et mirakel i Nidaros. Det begynner å rapporteres om åndelige ting som skjer.”

“Om helbredelser og en pilgrimstilstrømning slik at en etterhvert får Nidarosdomen og et erkebispesete i Norge og etterhvert får hele Norgesvelde på grunn av dette.”

“Så blir Olav garantisten for ideen om et suverent norsk kongedømme i folks bevissthet. Han blir pantet på at Norge er et kristent folk.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kvåle Rue fortsetter: “Olavs rolle som helgen er vanskelig for oss protestanter å skjønne. Men nordmennene som folk følte at Kviterist var vel og bra, men nå har vi fått vår egen representant ved gudstroende. Olav kjenner oss, han er en av oss og han kan tale vår sak for den allmektige Guden som i førkristen tid det ble snakk om at ingen turte nevne.”

“Gud kom nær det norske folk på grunn av Olav. Denne ideen, dette mystiske gjorde at det oppstod historier og myter i hele Norges land om at der hadde Olav vært, der gikk han, der hadde han bygd kirke, der hadde Olav reist igjennom og da hdde det rast ut et fjell. Altså, det skjer noe kollosalt mystisk i middelalderen.”

“Det er som om Olavs ånd svever over Norge og preger hver dal og hver grenn. Når kongene i Norge blir kronet, så blir de ikke kronet for sin egen del, men som Olavs underkonger. Olav hadde jo et syn hvor en mektig skikkelse sier til han at han skal bli Norges konge til evig tid.”

 

RELATERTE ARTIKLER OM VIKINGTID:

 

Øystein Rivrud, nestleder i Olavs Menn forklarer: “Olav Haraldssons verdier slik vi ser dem i hans liv bar basert på likeverd og rettferdighet. Det skinner fort igjennom. Det ser du ved kristingsretten og han sier jo også på Stiklestad at han heller vil dø enn at urettferdigheten skulle vinne.”

“Blant annet, fikk han høre da han kom tilbake Norge i 1016 så fikk han høre at på Island setter de forstsatt ut barn (en metode for å ta livet av uønskede barn). Når Olav fikk høre dette så ble han rasende sint. Det skulle det ble slutt på og det ble det.”

 

Herland Report banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Nettstedet Herland Report ledes av religionshistoriker, forfatter og kommentator, Hanne Nabintu Herland, med nyheter innen politisk analyse og tverrpolitiske intervjuer som skjærer igjennom medieretorikken.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika, Midtøsten og i andre land i Europa.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Atheism destroys Hope in the Human Soul warned Alexandr Solzhenitsyn

  When Communism reigned with its iron fist in Russia, it was bent on destroying …

Jacques Derrida and the Racist Left Victimization of Blacks: Socialist Racism, Herland Report

Neo-Marxist Jacques Derrida and his Racist Deconstruction Theory

  The Left has implemented the Neo-Marxist Jacques Derrida Racist Deconstruction Theory that does not …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×