Den ekstrem-sekulære kirke: Biskop Tor B. Jørgensen og Hanne Nabintu om kristendommens betydning for Europa Kristendom har massiv betydning Det Nye Babylon av Hanne Nabintu, Herland Report

Vårt Land debatten – Demokratiet vårt forvitret, våre ledere sover

 

VÅRT LAND DEBATTEN: Les mitt siste innspill i debatten med biskop Tor B. Jørgensen som har vært pågående i Vårt Land, bade i papiravisen og på nett i omlag to måneder nå:  Kjære biskop Jørgensen, 
det dypt bekymringsverdige er å ha ledere som sover. Våre ledere sover når de skulle ha våket i en tid da vårt samfunn bærer preg av en økende anti-kristen offentlighet der vi har gjort det til vår stolthet å trampe ned de troende. (Foto: NRK)

Til og med muslimer stilner nå i møtet 
med den knallharde, ekstremliberale 
tonen. Du overraskes i ditt siste brev (Vårt Land 13. juni) over min sammenligning 
med en annen tid da Europa mistet 
friheten. Fritt Ord viste nylig at nordmenn mer enn noen gang preges av selvsensur, man tør ikke si sin mening av frykt for represalier.

Bekymringen over demokratiets for­vitring omtales bredt av ledende forskere i dag. USA er et relevant eksempel ettersom 
det amerikanske hegemoniet styrer 
opinionen, utenrikspolitikken og mye 
annet her hjemme. Noam Chomsky, USAs mest kjente og siterte intellektuelle, har lengde hevdet at maktsammenblandingen mellom politiske eliter, multinasjonale selskaper, våpenindustri og overvåkning av borgere skaper en maktelite som er så sterk at USA ikke lenger kan kalles et demokrati.

 

Brevvekslingen mellom biskop Tor B. Jørgensen og Herland har pågått I Vårt Land en periode, med utgangspunkt i Herlands åpningstale ved Oslo Symposium 2015. Les hele debatten her:

  •  Les Hanne Nabintu Herlands foredrag på Oslo Symposium: Europa i drastisk endring
  • Les biskop Jørgensens første innlegg: Ad Oslo Sympositum – Spørsmål til Hanne Nabintu Herland
  • Les Herlands svar: Europas behov for ny åndelighet
  • Biskop Jørgensens andre innlegg: Takk, Herland – og noen nye spørsmål
  • Les Herlands svar: Behovet for radikal reformasjon.
  • Les biskop Jørgensens tredje bidrag: Ingen motsetning mellom frelse og rettferdighet
  • Les Herlands tredje svar: “Kulturell kristen eller Jesus etterfølger?»
  • Les biskop Jørgensens fjerde bidrag: Til Herland – om generøsitet og tydelighet.

 

Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
NY BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

Propaganda. Media er mikrofonstativer for eliten, ofte preget av ren propaganda. Princeton University publiserte nylig en bred undersøkelse som bekreftet dette. Niall Ferguson, kanskje vår tids største historiker, har en total bekymring for 
Vestens nedgang.

USA har utviklet seg til et oligarki der pengesterke eliter, både på høyre og 
venstresiden, styrer staten ofte på tross av folkets interesser. 74 prosent av 
befolkningen er imot krig, USA har like fullt bidratt til å sette hele Midtøsten i brann. Folket har en mening, den blir bare ikke hørt. Chomsky hevder at vi aldri har vært nærmere en tredje verdenskrig.

Europas ideologi etter nasjonalsosialismens fall har i etterkrigstiden videreført de sosialistiske trender med Frankfurter­skolens neo-marxisme. Dette er internasjonalistenes drøm — opphevelsen av nasjonalstaten og opprettelsen av 
globale systemer der en liten elite styrer utviklingen.

Dagens krisefylte Epreges av betydelig motstand mot de eneveldige tonene fra den overbyråkratiserte makta i Brüssel. Man føler at politikerne meler sin egen kake og ikke løser folkets problemer. 
Igjen ser vi greske og franske motstandsbevegelser og oppbygging av ny østfront mot Russland.

Forlengelse. Kritikken mot Kirken er at den her ikke er en kritisk røst mot ­undertrykkelse av troen, men derimot 
en institusjonell forlengelse av politiske eliters farlige korrekthet. Abortmotstandere som Børre Knudsen og Ludvig Nessa sto helt alene under forfølgelse, hvor stille var det ikke da fra de geistlige mens man betraktet deres lidelser?

Nettopp i vår tids uro trengs Kirken som selvstendig og tydelig etisk kraftsenter. Men du, biskop Jørgensen, avfeier Kåre Willoch — hvis poeng var at biskoper 
kun må uttale seg med basis i hva Guds Ord faktisk sier. Det blir diskutabelt 
hvorvidt Bibelen lenger er Kirkens rettesnor når selv dens biskoper viser så liten 
respekt for Skriftene. Du vil politisk korrekt 
diskutere homofili, et tema jeg bestandig har oppfattet som et sidespor. Selvsagt er homofile like velkomne i Guds rike som enhver annen. Hvordan kan biskoper 
tillate at Kirkens budskap marginaliseres ned til et «for eller imot homofile»?

Nåde. Kirken burde rettet søkelyset på de viktige, åndelige sannheter der vi alle er syndere og trenger Guds nåde og rettledning til et bedre liv, istedenfor den narsissistiske og kyniske vekten på en minoritet.

Brevvekslingen har gitt meg større 
innsikt i dine standpunkt, men dessverre 
forsterket inntrykket av at Kirkens 
dramatiske splittelse og nedgang ledes av personer som er mer opptatt av politikk enn å formidle åndelig kraft.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20.6.2015

LES BISKOP JØRGENSENS 3. BREV: Om sekk, aske og Dietrich Bonhoeffer

LES HANNE NABINTU HERLANDS 3. BREV: Biskopene burde kle seg i sekk og aske

LES BISKOP JØRGENSENS 2. BREV: Hvordan kan du si noe sånt?

LES HANNE NABINTU HERLANDS 2. BREV: Den «snille» kirke

LES TOR B. JØRGENSENS 1. BREV: Om feige biskoper

LES HANNE NABINTU HERLANDS 1. BREV: En kultur i dramatisk endring

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×