Herland Report Newsletter
Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm: Hanne HErland report

Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm

 

Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm: Det er nå over femti år siden 1968 og studentrevolusjonen som smadret i fillebiter de tradisjonelle verdiene i Europa.

Den ny-marxistiske, såkalte New Left bevegelsen i USA gikk lenger enn marxistene før dem, som ønsket en klasserevolusjon.

New Left 68erne ønsket mer en det, de ville også ha en kjønnsrevolusjon, en revolusjon i familien, i forholdet mellom mann og kvinne, revolusjon mot kirken, revolusjon mot de tradisjonelle europeiske verdiene.  Vi lever i dag i kjølvannet av disses smadring av europeisk kultur.

En skal alltid være forsiktig med å slå tilbake mot bokanmeldere, men Hanne Nabintu Herland er slik sammensatt at hun gladelig opphever prinsippet og skyter tilbake, spesielt mot Dagbladets anmelder.

Herland er like filterløs i sin anmeldelse av anmelderne som hun er i sine bøker, så langt. Det vil si, den siste boken med den nokså ubeskjedne tittel «Ny vind over Norge» – har Herland imidlertid skrevet sammen med flere andre. 

 

LES OGSÅ:

 

Respekt, Hanne Nabintu Herland
Dette er den dramatiske biografien RESPEKT om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år.  Kjøp den her!

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller, Mohammad Usman Rana, Walid al Kubaisi og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

 

Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm: Hanne Herland Report
Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm:  The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm:  En av kulturradikalismens ledende ideologer, Herbert Marcuse, som regnes som filosofen bak studentopprøret på 1960-tallet, beskriver i A critique of pure tolerance om hvor viktig det er å begrense ytringsfriheten for majoriteten å fremme de kulturradikales ideologiske mål.

Vi snakker her om New Left bevegelsen – ikke den opprinnelige venstresidens konstruktive vekt på empati med de svake, respekten for nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet.

De borgerlige majoritetsverdiene, de kristne, konservative av ulike slag, disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes under ny-marxismens inntog i Europa.

Det var disses tanker som skulle diskrimineres, forties, utelates, altså en effektiv illiberal og totalitær holdning som hadde til hensikt å strupe pluralitet og mangfoldighet i samfunnet. Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

Omtrent på samme måte som vi snakker om “den frie presse i Norge”, mens realiteten er at landet vårt er underlagt et kulturradikalt Jernteppe så sterkt at nordmenn nektes informasjon om hva som skjer i verden. Dette kaller ny-marxistene som styrer norske medier for “den frie presse”.

Den ny-marxistiske mediekontrollen er total. Vi lever bak en Sovjetmur. Nordmenn nektes informasjon om hva som skjer i verden. Norge har helt klart Europas mest lukkede medier.

 

Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm:
Bestselgerne Alarm og Respekt skaper mediestorm:  The Culture War. How the West lost its greatness is a forceful attack on the Liberal ideology that have permeated our culture and weakened its very core.
The West is now characterized by strict, elitist media censorship, hedonism, a culture of drug abuse, abortion, ethnic clashes and racial divide, a destructive feminism and the dramatic break-down of the family. The ultra-rich elite pushes our nations into a new, totalitarian globalist structure, with no respect for Western historical values. The book outlines the remedy for the current malaise.

 

Norgesavisen: Hanne Nabintu Herland skriver dette innledningsvis i sin mot-anmeldelse i Dagbladet, 19. juni:

«Dagbladet anmelder «Ny vind over Norge» 17. juni og bruker en helside på ei bok de mener er uviktig. Her påpekes at Erna Solberg, Siv Jensen, Torbjørn Røe Isaksen og 15 ledende stemmer i norske offentlighet, inkludert venstreradikale Walid al-Kubaisi og partipolitisk nøytrale Hege Storhaug intet har av verdi å tilføre det norske samfunnet. Der Aftenposten betegnet «Ny vind over Norge» som «Idébris fra Høyre».

Dagbladets anmelder mener at det blir for mange fraser og honnørord uten at innholdet og betydningen av de samme ordene er klare nok.

Herlands bok er imidlertid skrevet ut som en påminnelse om konservatismen som slett ikke er en helt ensartet samlebetegnelse, men snarere et  sett med sosiale og politiske filosofier og ideretninger som ønsker å bevare visse institusjoner og ikke minst verdier i et samfunn. Dette i motsetning til den langt mer doktrinære sosialismen.

Konservative, i dette tilfellet en overvekt av verdikonservative, ønsker at forandringer må komme gradvis, og i takt med dem det først og fremst angår.

Slik bygger ikke konservatismen på noen entydig ideologi som sådan. Man er opptatt av et stabilt samfunnssystem, styrt nedenfra.

Herlands bok peker på verdikonservative perspektiv, normer, individuell frihet og sosial orden. Dette som et bolverk mot utviklingstendenser de siste årene, der stadig mer blir sentralisert og konsentrert rundt Oslo og Statens makt, under Arbeiderpartiets hegemoni og mediemakt.

Spennet er stort i konservatismen. Herlands bok er rik på uttrykk, men den mangelen på dybde som Dagbladets anmelder etterlyser, vil lett gå på bekostning av de hovedlinjer og prinsipper bokens bidragsytere tar for seg.

Noen av Herlands medforfattere kunne med fordel ha tatt lærdom av Herlands filterløse uttrykk og folkelige stil. Om det er aldri så uvant at en godt sminket blondine flesker til på denne måten.

Vi kunne nemlig ønsket oss enda sterkere markeringer i forhold til konkrete visjoner og ambisjoner, men det er et valgår der det vel strategisk gjelder å ikke skape for store bølger i denne fasen, så lenge det daglig risler inn nye velgere fra tidligere, trauste Arbeiderparti-velgere og fra en oppfliset og frustrert venstresiden forøvrig.

For den som måtte synes det blir vel mye ansikt og lebestift med Hanne Nabintu Herland er det ingen trøst å hente i denne omgangen heller.

Men la det tale til hennes fordel at hun denne gang trakk med seg et sant kobbel av opinionsdannere  og plasserte dem ved siden av seg selv. Vi fikk med ett flere ulike ansikter og vinklinger å forholde oss til, og nettopp denne forskjelligheten som ligger i deres bidrag er trolig bokens røde tråd og styrke helt samtidig.

Herland Report TV banner for YouTube

Check Also

The Christian preacher Martin Luther King Jr. and the Totalitarian State, Herland Report

The Christian preacher Martin Luther King Jr. on values, respect and just laws

  In times of massive political upheaval such as what we are now witnessing, America’s …

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

The New World Order “Liberalism” versus the Classical John Locke Liberalism

  Herland Report: John Locke Liberalism: At this point in history, the West is leaving …