Det vulgære Norge: Herland Report banner

White Helmets er et kynisk Al Qaida PR tiltak

 

Herland Report: Hanne Nabintu Herland intervju med Klassekampen om White Helmets, Syria: “Når jeg leser om organisasjonen Hvite Hjelmer i Dagbladet beskrives de som heltemodig lokalbefolkning som risikerer livet for å redde sivile ut av bombede ruiner.

The Guardian mener de bør få Nobelprisen. Det samme har George Clooney.

De hylles over hele verden. Hvorfor er du kritisk,” spør Klassekampen 8.10.2016?

Hanne Nabintu Herland intervju med Klassekampen om White Helmets, Syria Herland Report photo
Herland Report TV reaches millions yearly. Here with Dr. Paul Craig Roberts, one of America’s leading political economists and former Wall Street Journal editor. Watch the exclusive shows by clicking on the picture.

 

Herland: Er det ikke rart, vi har så sterke ideologisk motiverte meninger om steder vi aldri har vært og ikke har inngående kjennskap til.

Journalister og redaktører sitter på sine pulter titusen mil unna, med en kaffekopp og skriver det de antar er sant, og sakser ett eller annet fra en internasjonal avis – engelsk som regel.

Få snakker jo fransk, arabisk, spansk, portugisisk eller andre språk.

Mange i media er særs oppmerksom på at kun den som skriver det som avisen “liker”, blir forfremmet.

Folk har jo en karriere, de vil gjerne lykkes i arbeidslivet. Pressfaktorene er mange. Det myke tyranniet fungerer vel så tyrannisk som et rent diktatur, sier Harvard professor Harvey Mansfield.

Det er bare å true med at folk mister lønningen og anseelse, så velger de fleste lydighet mot “makta”.

The Guardian så vel som Dagbladet er helt på jordet – de følger dagens politisk-korrekte paradigme og USAs verdensbilde som er blottet for kritisk tenkning.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det er helt ufattelig at journalister får lov til å skrive så subjektivt som disse Dagblad artiklene som uten reservasjon hyller Al Qaida affilierte White Helmets.

Og George Clooney har vel en skuespillervenn som har overbevist ham om ett eller annet.

Hvordan skal skuespilleren George Clooney få genuin kunnskap om Syria i den amerikanske jungelen av krigspropaganda?

Landet holder på å gå konkurs med rundt 20 trillioner dollar i gjeld, de må ha kriger i Midtøsten for å opprettholde dollarens verdi.

Vi befinner oss på 1930-tallet, igjen med stater som presser sin ideologiske vilje nedover andre stater, mens den som sier imot blir bombet i fillebiter.

Dette har “vestlig demokrati” utviklet seg til, det er helt forferdelig at Norge også følger denne tyranniske utenrikspolitiske linjen som bryter med internasjonal lov og prinsippet om nasjonal suverenitet.

 

Herland Report banner
h The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.  Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis. SUBSCRIBE to the NEWSLETTER HERE.

 

Med “de hylles over hele verden” mener du nok at de hylles i “vestlig presse” som i stor grad styres av USA. I USA eies nå rundt 90 % av mediene av 6 bedrifter. Tilbake i 1983 besto eierskapet av over 50 bedrifter.

Dagens USA er slett ikke lenger en fri og demokratisk stat. Dette har Princeton Universitetet og en rekke andre for lengst dokumentert.

Makten ligger i altfor få hender til at man kan betegne USA som et folkestyre. USAs sentralbank er til og med privat eid.

Noen ganske få styrtrike mennesker med betydelige militære interesser eier USA og sørger for at landet bruker over 50 % av sine skattepenger på internasjonal krigføring.

Friheten er alvorlig innskrenket, monopoltilstandene et skremmende faktum.

Likevel dilter Norge lydig etter slike som Hillary Clinton.

Vi er nyttige idioter for dem. De liker godt at vi raust deler ut norske skattepenger til internasjonale organisasjoner som Clinton Foundation, der Dagbladet har avslørt at kun rundt 10 % går til ekte, veldedige formål.

Vi donerer jo milliarder overalt og er fullstendig klar over at det gir oss posisjoner ved de rette politiske bordene.

Kilder innad i Utenriksdepartementet sier det rett ut, – uoffisielt selvsagt, at Norge ikke lenger er naive og ikke forstår hva man deltar på.

Vi vet at vi kjøper oss internasjonale posisjoner og vi liker å sitte ved de rikes bord.

Norge er Skandinavias Qatar og et ego på størrelse med Europa. Vi er en av verdens største våpenprodusenter.

 

Herland Report banner Hanne Nabintu Herland intervju med Klassekampen om White Helmets, Syria
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

Judicial Watch belyste nylig “tilfeldigheten” ved at Clinton Foundation giverne “plutselig” får sine saker igjennom politisk.

Norge står her pinlig sentralt, som sammen med fremmede stater som Saudi Arabia står øverst på listen over “fremmede stater som gir penger til Clinton”.

I takt med norsk giverglede, har vi fått bemerkelsesverdig mange nordmenn i USA kontrollerte internasjonale stillinger de siste årene – nå også Erna Solberg.

I Afrika hadde denne typen sammenblanding der pengeoverføringer står sentralt blitt kalt ren økonomisk og politisk korrupsjon.

Media har aldri før vært så konsolidert og samkjørt i USA. Anti-demokratiske tendenser overtar makten, selvsagt er det ikke overraskende at de får med seg kjendiser som George Clooney.

Hadde vi levd på 1930-tallet i Tyskland hadde vi gått rett på limpinnen da også og blitt “gode og lydige nazister”.

Journalisten spør: Dagbladet omtaler dem som: en gruppe helt vanlige menn som som søker etter overlevende etter bombeangrep i Syria. Er det feil? Du skriver også: The White Helmets’ primary function—aside from supplying all of its photos of children—is to sway the world into agreeing to a “no-fly zone” over Syria. Mener du å si at redningsaksjonene vi kan se bilder og klipp av ikke er reelle?

Herland: Det er White Helmets hjemmeside som skriver om seg selv at de er vanlige menn.

De sa helt fra begynnelsen at hovedmålet deres var å frembringe en flyforbudssone over Syria.

Alle vet hva det betyr, det lærte vi i Libya krigen: NATO kommer inn og støtter den ene part i en borgerkrig og bomber sønder og sammen den andre parten.

Deretter blir det årelange borgerkriger. White Helmets vil altså beskytte barn, men likevel motivere Vesten til å drepe alle barna som tilhører den andre fraksjonen i landets borgerkrig.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Organisasjonen er vestlig fundet og opererer kun i områder som kontrolleres av fremmedkrigere og jihadister med tilknytning til Free Syrian Army, Jabaat al-Nusra eller al-Sham som de nå har skiftet navn til.

Det er veldokumentert av våpenleveranser som gis til enkelte av disse gruppene, raskt skifter eier og endre hos al-Nusra.

Det er også veldokumentert at disse fremmedkrigerne gjerne skifter «arbeidsplass» til en av de andre jihad-grupperingene dersom denne betaler dem bedre.

USA bekrefter dessuten at de unngår å bombe al-Nusra, – som er Al Qaidas avdeling i Syria.

Vestlige krefter bruker altså Al Qaida affilierte grupper i kampen for å styrte Syrias regjering, på nøyaktig samme måte som ble gjort i Libya.

Det er til og med de samme folkene og Hillary Clintons tette bånd til jihadist-gruppene i Libya ble verdenskjent gjennom Wikileaks materiale.

Hun var sterkt involvert i overflyttingen av Al Qaidas amerikanske våpen fra Libya til Syria. De forberedte jo ødeleggelsen av Syria allerede på dette tidspunktet.

Jeg skriver bok om dette nå, la meg holde tilbake de verste detaljene til boken kommer. Ikke glem at det var USA som i sin tid startet Taliban mujahedin i kampen mot Sovjet.

Mange fra Taliban ble senere Al Qaida. Hele saken er brukt for å demonisere muslimer og Midtøsten land, noe som igjen legitimerer «vår» rett til å bombe disse landene og konfiskere deres oljeformuer og ta kontrollen over deres oljereserver.

Vi er nok ikke helt mors beste barn, nei. Jeg synes nok virkelig ikke det.

 

Hanne Herland Report Hanne Nabintu Herland intervju med Klassekampen om White Helmets, Syria
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author,  born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Bruken av NGO som politiske organisasjoner hvis arbeid er å påvirke vestlig opinion har vært en sterk trend de siste tiårene.

Jeg skriver om dette i en ny bok, krigene i Midtøsten og mye bakenforliggende materiale. Watch, Wikileaks, Vice og andre bidrar med betydelig materiale som få setter seg inn i. White Helmets som NGO oppsto plutselig og like plutselig har fått all pressedekning i Vesten.

Det samme skjedde da ISIS plutselig oppsto som en gruppe som kunne angripe Syria fra nord, ettersom president Obamas forsøk på å få det til fra sør – samt kjemiske våpen anklagen – hadde mislyktes.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det ble en gruppe som plutselig fikk tilsendt milliarder av dollar, fikk et nytt lederskap, voldsom vestlig mediedekning og like plutselig ble fremstilt som verdens verste grupperinger enda den type avstraffelsesmetoder de praktiserer ikke er annet enn regulær saudi arabisk praksis.

Saudi Arabia, ett av verdens minst demokratiske land, er jo vår og USAs nærmeste allierte i regionen.

Det er mye deres sunni-forklaringsmodeller vi følger i de geopolitiske drakampene mot shia-islam i regionen, ettersom Saudi står så nært på USAs maktelite.

Jeg har fulgt White Helmets i over ett år. De føyer seg inn i rekken av vestlige NGO mediefremstøt som har til hensikt å villede opinionen slik at vi støtter mer krig i Midtøsten, og hva er bedre enn bilder av lidende barn.

Det er et koordinert løp. Vi så det under opptakten til Libya krigen, da ble også vestlig presse matet med ukorrekt informasjon og FN ga klarsignal til en flyforbudssone som i praksis betød at NATO kunne teppebombe Libya.

I etterkant har Obama bedt om unnskyldning, men hva hjelper det når ingen vestlige politikere blir stilt til ansvar for sine handlinger.

Til Haag domstolen sender vi bare serbere og afrikanere. Ingen vestlige ledere trenger å stå til ansvar for sine handlinger.

I Jens Stoltenbergs tilfelle førte det derimot til en betydelig forfremmelse. Libya krigen lønte seg stort for ham.

Det hele er veldig skuffende. Jeg trodde ikke at jeg skulle leve i en tid der vestlige krefter til de grader er blitt så dekadente at vi ikke lenger bryr oss om “arabiske l

iv og de mørkhudede.” Det gjør oss intet at uskyldige dør, fordi de ikke kommer fra vår kulturkrets.

Menneskeverd, i vår definisjon, gjelder kun hvite mennesker fra Vesten, – og knapt nok det. Internasjonal solidaritet er borte, også hos venstresiden, det er ingen medynk med andre.

Villedelse er en viktig del av krigføring, slik har det vært fra tidenes morgen. Politiske ledere er nødt for å få med seg opinionen, hva bedre enn å utnytte krigsbarns lidelser.

Dagbladet glemte kritisk blikk når det kom til White Helmets. Ofte er de derimot flinke, her gikk det skikkelig galt.

Det går ofte galt når vi ikke lenger bedriver kritisk journalistikk, dybdejournalistikk, når journalister må skrive det de vet at “desken” liker.

Da forringes ofte den frie tanke, den genuine sannhetssøkende ikke-ideologisk baserte kunnskap. Intellektuelles kritiske spørsmål til makthavere er avgjørende, sa Michel Foucault. Han tok feil i mye, men hadde rett der.

Hvis en kultur mister de som kritiserer “makta”, vinner de totalitære krefter i samfunnet, likhetstyranniet blir et faktum, – for makta har en tendens til å korrumpere, enten det er borgerlige, religiøse, ateister eller progressive som sitter ved roret.

Journalisten: Hvordan mener du White Helmets brukes for å promotere krig i Syria?

Herland: Gjennom kynisk bruk av bilder av lidende krigsbarn, svinger man vestlig opinion i ønsket retning.

Det er en smart metode. Det samme ble gjort i begynnelsen av Syria krigen der en rekke fotografier ble avslørt som falske.

I dette tilfellet er en NGO som White Helmets forløperen for en opptrapping av vestlig deltagelse i Syria krigen, kan man anta, antagelig med et fremstøt mot FN for å få til en «flyforbudssone» slik man også gjorde i Libyakrigen – der villedelse og feilinformasjon også var avgjørende for å få til et FN vedtak.

Flyforbudssone betyr som kjent i praksis at NATO gis tillatelse til å gå inn og bombe et land sønder og sammen, og hjelpe den ene av partene i konflikten til makten.

De som i 2011 ble hjulpet til makten i Libya var knyttet til Al Qaida affilierte grupper, nærmere bestemt LIFG. Hvis leder, forøvrig, Abdelhakim Belhadj, ble hyllet av USA senator John McCain som en «frigjøringshelt» etter Libya krigen og hedret offisielt av USA. Det finnes fine artikler med bilder av dette.

Den samme mannen, Belhadj, ble ISIS leder i Libya i 2015. NATO hjalp altså Al Qaida grupper til makten i Libya og USA forsøker å gjøre det samme i Syria.

Nei, heller ikke jeg hadde trodd at jeg skulle oppleve noe så ondsinnet i min levetid.

Assad er i ferd med å vinne krigen i Syria, hvem har noe å tjene på at krige fortsetter?

Det er utrolig at så få setter seg inn i de bakenforliggende årsakene til USAs aktive engasjement i krigene i Midtøsten.

Hele det vestlige systemet har, fra Westfalia freden på 1600-tallet, vært tuftet på rettferdighetsprinsippet om at nasjonal suverenitet skal respekteres.

Slik fikk man slutt på de blodige borgerkrigene i Europa på det tidspunktet. Hvert land, ble det bestemt, skulle få lov til å bestemme innad egne grenser.

Frankrike fikk lov til å være Frankrike, for å si det slik, med oster og vin og det hele. Problemet oppstår når verdens rikeste – i dag eier rundt 50 personer over halvparten av verdens ressurser – vil eie alt, også det som befinner seg i fremmede stater.

Grådigheten har tatt fullstendig overhånd. Her har vi oljeproblematikken. Om dette sier jeg mye i min kommende bok.

Kort sagt: Dagens styrtrike amerikanere, noen få familier som også eier USAs sentralbank og nå de konsoliderte amerikanske medier og så videre, har i generasjoner vært svært opptatt av å bemektige seg oljeinntektene fra Midtøsten.

Vi andre tjener dem som lydige lakeier når vi går til krig i land etter land.

 

Journalisten: Du henviser til Pål Steigan som skriver at hvis White Helmets lykkes med sin kampanje for flyforbudssone så vil det kunne resultere i tredje verdenskrig. Deler du den analysen?

Herland: Definitivt. Propaganda er et svært viktig middel for å skape legitimitet for en storkrig.

USA trenger jo en slik krig, på konkursens rand som de er. De kan ikke sette opp renten et halvt poeng engang, uten å gå konkurs.

Rockefeller ga et intervju om dette nylig, han sa verden befinner seg nå midt i historiens største økonomiske eksperiment: Å fjerne gjeld ved å ta opp ny gjeld. USA har under Obama gått fra å ha rundt 2 billioner i gjeld til 22.

Det er svimlende tall. Skulle noe gå galt, vil USA oppleve et betydelig ragnarok.

Husk også at andre verdenskrig ga USA dets betydeligste oppsving. De ble verdensledende.

Kyniske stemmer hevder at USA søker etter en anledning til å repetere suksessen.

USA ble jo nesten ikke rammet av krigen, men ble verdensledende i etterkant ettersom det var Europa som ble bombet sønder og sammen.

Se på saksjonene mot Russland nå, hvem tjener på det? Sanksjonene rammer ikke USA, men i hjertet av Europa.

I kynisk lys tjener USA betydelig på et svakt Europa og håpet er et knust Russland. Husk at det var den lave oljeprisen som senket Sovjet i 1989. Å bruke oljepris som økonomisk krigføring, har vært gjort lenge.

 

Se sosiolog og krigsreporter, Eva Thomassen på Herland Report TV i unike opptak der Thomassen snakker om sine reiser til Syria.

 

Steigan er en profet, han har forstått noe som få ser. Ettertiden vil gi ham rett.

Steigan har, på grunn av sin utsideposisjon, muligheten til å tenke fritt. Det er temmelig unikt i Norge. Få har det privilegiet.

Mange har stillinger i offentlige bedrifter som universitetet, eller private for den del, der de er avhengige av ¨fremstå “politisk-korrekte” for å fortsatt få brød på bordet – les lønninger.

Den som lønner deg, har makten over deg. Det er en utbredt praksis i Norge å tilby “truende” stemmer som avviker fra konsensus en direktørstilling i ett eller annet, slik får man kontroll over personen og får stilnet hans stemme.

Jeg har betraktet hvordan dette har skjedd med flere viktige motstemmer i Norge.

Plutselig gis de en godt betalt direktørstilling og dermed stilner all kritisk tenkning. Steigan er i så måte fri som fuglen. Han kan stå for det han opplever som internasjonal rettferdighet, uten måtte frykte å miste jobben.

 

Journalisten: Noen vil helt sikkert stemple påstandene du kommer med “konspirasjonstanker” hva tenker du om det?

Herland: Slike betegnelser føyer seg inn i rekken av skjellsord som brukes, forsøk på karakterdrap, villet mistolking av hva en meningsmotstander sier, usaklig utskjelling og forsøk på å fjerne meningsmotstandere fra offentlig debatt, typiske holdninger som har totalitære trekk.

Man forsøker desperat å fremstille en meningsmotstander som ikke-rasjonell for å de-legitimere personen.

Denne typen betegnelser tildeles de som trosser konsensustyranniet og bringer på banen andre og kanskje ubehagelige argumenter.

Folk vil at alle skal tenke likt, sånn var det også i Tyskland før krigen. Totalitære krefter trives i et slikt miljø.

Lørdagsavisen “Veggen” 10.10.2016 Klassekampen

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

The Goal of Science is to understand God: GHL

The Goal of Science is to understand God

  The atheist narrative has in the past century engulfed the West with its denial …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×