Det vulgære Norge: Herland Report banner

Kynisk PR kampanje støttet av “White Helmets”

 

Herland Report: Kynisk PR kampanje for krig: Det pågår en betydelig og usedvanlig kynisk PR kampanje i vestlige medier med åpenbart mål av å skape total krig i Syria.

Med organisasjonen “White Helmets” i spissen – som står tett på Al Qaida grupper i Syria og finansieres fra Vesten – foregår det nå en gigantisk PR kampanje så preget av USAs krigspropaganda at det er svært foruroligende.

Kynisk PR kampanje for krig: New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Nabintu Herland
Kynisk PR kampanje for krig: “In New Left Tyranny, Hanne Nabintu Herland shows that the neo-Marxist New Left created a dysfunctional society by abandoning the working class and attacking traditional values. As a consequence, social cohesion dissolved into selfishness and a lack of personal responsibility. Western societies have been fragmentized into the hate politics of Identity Politics and are dissolving into towers of Babel as they succumb to massive alien immigration. This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist. In the US, buy it here! In the UK, Europe use this link or browse for the book on the regional Amazon portal in your country.

 

Kynisk PR kampanje for krig: Vi har altså ikke lært noe av hendelsene i Libya krigen og den massive propaganda som pågikk i vestlige medier i 2011, som siden viste seg ikke å stemme med virkeligheten.

I Libya tok Al Qaida grupper makten med NATOs hjelp og ISIS’ ledere som var NATOs støttespillere under Libya krigen nå sitter som øverste ISIS militære.

Nå skjer nøyaktig den samme opptrappingen i Syria, med samme amerikanske ønske om “en flyforbudssone” som bidro til den totale ødeleggelse av Libya.

Også norske aviser, der unge journalister uten reell kunnskap om situasjonen eller eldre journalister som virker komplett ideologisk hjernevasket, lar seg lure eller kjøpe eller påvirke til å videreformidle denne typen ytterst grov amerikansk krigspropaganda, helt åpenbart en gigantisk PR kampanje med kynisk bruk av barn og iscenesatte bilder for å appellere til følelser og skape en storkrig mellom USA og Russland.

Parallelt, og selvsagt ikke tilfeldig, pågår det kamper på bakken i Aleppo der de amerikansk og norsk-støttede terror gruppene, Al Nusra Front (en jihadist organisasjon som er Al Qaidas Syria divisjon) ( Jabhat Fateh al-Sham) som en av dem, disse er nå på vikende front og er iferd med å tape kampen om Øst Aleppo.

 

Kynisk PR kampanje for krig: Det nye Babylon, Hanne Nabintu Herland
Kynisk PR kampanje for krig: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Kynisk PR kampanje for krig: Amerikanske fly bombet for noen dager siden to broer, noe som hjalp Al Nusra Front som dermed kunne forskanse seg ytterligere uten at bakkestyrker nådde inn til dem.

Amerikanerne fungere altså som rene støttespillere til Al Qaida grupper i Syria.

Det er helt ufattelig at til og med norsk venstresides aviser ukritisk bifaller de amerikanske strategiene.

Man burde vært massivt kritisk til norsk krigsdeltagelse i Syria, særlig etter erfaringene med hva vår Libya deltagelse førte til.

Vi som lever i denne regionen og står så tett på Syria krigen er meget sjokkert over hvor langt man går i å skrive ting som ikke er sant.

En rekke referanser foreligger i hans artikkel, selv skriver jeg bok om dette i øyeblikket, en bok som vil avsløre en rekke elementer ved nettopp “White Helmets” som vil sjokkere mange.

Skulle “White Helmets” tildeles Nobels Fredspris, mener jeg at det er på tide at Sverige tar tilbake prisen og at andre enn inkompetente nordmenn deler den ut i fremtiden.

De siste årenes politisering av Nobels Fredspris er allerede skandaløs og har svekket prisens betydning verden over.

Prisen anses allerede i altfor stor grad internasjonalt som en “pris som gis til de som amerikanerne ønsker”. Det er meget trist og ikke i tråd med Alfred Nobels ønske.

Det er med stor lettelse å se at det faktisk finnes enkelte få nordmenn som Steigan som stiller seg kritisk til denne massive formen for propaganda i pressen.

For meg er det komplett uforståelig at norske medier så lettvint godtar og videreformidler denne alvorlige krigshissingen, som jo alle vet at lett kan utvikle seg til en tredje verdenskrig.

Ønsker vi virkelig en verdenskrig til? Media fungerer nå som de ultimate krigshisserne, i opptakten til noe som isåfall vil være et forferdelig ødeleggende scenario.

At USA nå åpenlyst går ut og sier at de med vilje ikke angriper Al Nusra Front, – en organisasjon som er en del av Al Qaida, er en tilsvarende ubegripelig strategi, med mindre USAs hensikt er å fremskynde en verdenskonflikt.

Jeg vil oppfordre alle til å sette seg nøye inn i disse sakene, og forstå i hvilken alvorlige grad vår samtid preges av en propaganda-bruk i media som ikke er vestlig presse verdig.

Vi burde vite bedre enn dette, vi burde hatt medier som reflekterte kritisk journalistikk, dybdejournalistikk og ikke bare fungerte som et mikrofonstativ for amerikansk krigspropaganda.

 

Kynisk PR kampanje for krig: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Herbert Marcuse and the New Left' strategy to silence the Majority: Hanne Herland

Marxist icon Herbert Marcuse and the Authoritarian Strategy to silence opposition

  Repression of free speech, tolerance and respect for plurality has become the trademark of …

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West returning to Feudalism

  In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote a book …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×