Current Affairs

Hanne Nabintu Herland: Religious faith on the march

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Islam represents 1.3 billion believers and Christianity 2.3 billion. This constitutes substantial statistical proof for the fact that also modern man has a basic need to believe in God. This must be a thought-provoking setback for the few atheists that actually exist in the world. An overwhelming international trend destroys the myth that there is a conflict between rationalism …

Read More »

Hanne Nabintu Herland: On the fear of Western democracies turning totalitarian

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  The rise of totalitarianism in democratic states has worried Europe’s intellectuals for some time. The original fervent faith in the ability of modernity to overcome evil was significantly setback and reduced in the aftermath of the Second World War. Left thinkers such as Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer and Michel Foucault all attempted to use critical theory …

Read More »

Hanne Nabintu Herland: Time to uphold Traditional Western Values

For quite some time Muslims and non-Western immigration into Europe has been a hot topic of discussion. Let us hope Ayaan Hirsi Ali is wrong in predicting heavy violence and civil war in Europe unless we are able to cope with the growing number of immigrant groups and its cultural implications. But why have Europeans generally been so preoccupied with …

Read More »

Vi er ikke uskyldige i Midtøsten, sier Hanne Nabintu Herland

Det rasefokuserte Norge: Herland Report

               Vi er ikke uskyldige: Denne Dagbladet kronikken er fra 2015, en periode da jeg skrev kronikker i svært mange av Norges aviser om det som foregår i Midtøsten.  I etterkant er materialet samlet på Herland Report og det jeg har å si publiseres nå der. Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) som tar tverrpolitisk opp tema knyttet …

Read More »

Den arabiske våren ble til en vinter godt hjulpet av Vesten

Den arabiske våren ble til en vinter

  Herland Report: Den arabiske våren ble til en vinter: Statsviter Samuel Huntington skrev The clash of civilizations? der han hevder at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer. Sivilisasjoner har svært forskjellige virkelighetsforståelse. Derfor vil globaliseringen utvikle seg til en konflikt på verdensbasis. (Foto: Syriske flyktninger. New York Times) Få hendelser i nyere tid har gitt Huntington mer rett enn …

Read More »

Herland: The intolerant Egypt under The Muslim Brotherhood

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  More and more realize that the results of the Arab Spring were not quite as positive as many had hoped they would be early in 2011. (Article first published 20.12.2012 in BT) The substantial protest at Tahrir Square in Cairo showed how thousands demonstrated against the Muslim Brotherhood. President Mohammed Morsi had assumed an almost autocratic authority to perform …

Read More »

Sekulære verdier har religiøst opphav

Det rasefokuserte Norge: Herland Report

  Herland Report: Sekulære verdier har religiøst opphav: I dag snakkes det mye om at religion er en privatsak. Tanken er at den enkeltes tro bør prege ham utenfor det offentlige rom. Ideen var opprinnelig god. Drømmen om en sekulær stat ble etablert i en tid da religionskrigene utmattet befolkningen i Europa med ulike kristne grupperingers maktkamp. Folk døde som fluer …

Read More »

Det rasefokuserte Norge som ser ned på innflyttere

Det rasefokuserte Norge: Herland Report

  Herland Report: Det rasefokuserte Norge: Det er hårreisende at man ikke for lengst har etablert knallharde krav til innflyttere hva gjelder språkopplæring her i landet. At man fortsatt må spørre hvilke tiltak som bør settes i verk, bekrefter en betydelig mangel på politisk handlekraft og synliggjør en distinkt form for rasisme i det offentlige Norge. Nylig har Aftenposten viet betydelig …

Read More »

Porno kvinnesyn og islam – Dagbladet

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Herland Report: Porno kvinnesyn og islam: En paradoksal konsekvens av at pornografi kan sies å ha blitt en viktig vestlig verdi som også norsk høyesterett kjemper for, er at den hvite kvinnens nakne kropp er blitt et symbol på et kvinnesyn mange muslimer ellers i verden oppfatter som kvinnediskriminerende. Hvorfor anses den vestlige feminismen og seksuelle frigjøring som kvinneundertrykkende blant …

Read More »

Sensur i Norge og stadig mindre respekt for forskjellige meninger

Sensur i Norge: Hanne Nabintu Herland Dagbladet

  Herland Report: Sensur i Norge: Dagbladets Inger Merete Hobbelstad ønsker at norsk offentlighet skal sensurere forfattere som bryter med politisk-korrekt konsensus slik at disses argumenter ikke får spalteplass. I vår tid, med den type intolerant venstreside som leder mediene, skal hun sikkert lykkes med det. Rabalderet i etterkant av debatten rundt min bok Respekt (2012)  viser det som mange nordmenn …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×