Den norske rasismen: Hanne Nabintu Herland

Den norske rasismen: Man ser ned på utlendinger, sier Hanne Nabintu Herland

 

Den norske rasismen: Med jevne mellomrom kommer rasisme-debatten opp her i landet. Nylig har Aftenposten viet betydelig spalteplass til temaet. Undersøkelser bekrefter også at det norske samfunnet mer enn noen gang fremstår som rasesegregert, der innflyttere er overrepresentert i det sosiale bunnsjiktet.

Årsakene til den usynlige muren mellom ”dem” og ”oss” er sammensatt, men den negative spiralen rammer alle. Mange etnisk norske føler seg diskriminert i eget land og mener at de utsettes for en omvendt rasisme: at man som lys nordmann ikke står fritt til å kritisere mennesker med mørk hud av frykt for å bli kalt rasister, skriver religionshistoriker og forfatter, Hanne Nabintu Herland.

Mange reagerer med et tiltagende raseri på det de oppfatter som innflytteres utnytting av godene. Man føler at samme hvor mange millioner som gis, sutrer etniske minoriteter stadig over et eller annet.

Som født og oppvokst i Afrika sør for Sahara, har jeg fra jeg flyttet til Norge som 19 åring ment at den verste rasismen er antagelsen at det ”automatisk” er synd på mennesker fra andre deler av verden.

Hvem har fått oss til å tro at man ikke kan forvente det samme av en med mørk hud som av en med lys? Og hvilket menneskesyn ligger bak en slik forskjellsbehandling?

Disse holdningene har preget landet helt siden sosionomer sto på flyplassene fra 1970 tallet og presenterte rettigheter til asylsøkere istedenfor å fremsette harde borgerkrav og gi dem konstruktivt arbeid.

Nordmenn har selv systematisk ført innflyttere inn i sosialkøen og i årtier tilgjengeliggjort kommunale boliger i rekordfart.

 

RDAGBLADET portrett: ESPEKT av Hanne Nabintu Herland
DAGBLADET portrett: Dette er den dramatiske biografien RESPEKT om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år.  Kjøp den her!

 

Den norske rasismen: Den nedverdigende rangeringen har marginalisert arbeidsdyktige, ofte språkmektige mennesker som i god tro har kommet til landet på leting etter arbeid og et bedre liv. Mange snakker både fire og fem språk flytende ved ankomst og utgjør en høyt utdannet elite i landene de kom fra.

Mennesker hvis arbeidskraft vi stadig er i behov av blir dermed ført inn i en umyndiggjøring som synliggjør den egentlige samfunnssvøpende rasisme: at det er synd på enhver som ikke kommer fra Norge.

På denne måten har man bidratt til fremveksten av et rasesegregert samfunn og en ny form for apartheid der innvandrere danner en stønadsavhengig underklasse.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Ikke lenge etter at jeg kom til Norge, overhøvlet jeg en afrikaner på en arbeidsplass fordi han stadig kom for sent på jobb, hvorpå han stanset, så meg dypt inn i øynene og sa med dyp røst: ”Du er en rasist!” Angrepet på denne måten, tier de fleste nordmenn. Det burde de ikke.

Det er på tide å kaste munnkurven og stå opp for et av opplysningstidens og kristendommens viktigste idealer: Troen på likeverd.  En lat afrikaner bør få like stor reprimande som en lat nordmann. Ulik behandling for mennesker fra forskjellige kulturer sender et entydig signal: Vi er ikke jevnbyrdige.

Suksessregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen, kjent for filmatiseringen av Gunnar Staalesens fortellinger om Varg Veum, karakteriserer den norske formen for rasisme temmelig treffende slik: ”Norge er så utrolig tolerant. Man er så livredd for å bli stemplet som rasister at man lar innvandrere slippe unna med en oppførsel vi aldri hadde tolerert av nordmenn.” 

Ikke-vestlige innflyttere må ta sin del av ansvaret.

Enkelte har ukritisk benyttet seg av stønadssystemet uten å forstå at de dermed plasseres nederst på samfunnets rangstige.

En skarp kritikk bør rettes mot representanter for innvandrerfora som er uklokt raske til å legge skylden for den høye arbeidsledigheten på etnisk diskriminering. Man unnlater effektivt å rette pekefingeren mot egne miljøer.

Velferdsstatens rause stønader har unektelig motivert en del til heller å gå på trygd enn å få seg jobb. Mange har regelrett unnlatt å lære seg norsk. Ikke rart man sliter, når språkvanskene er så store.

USA har derimot lyktes i langt større grad enn Europa med integrasjonspolitikken.

I en artikkel i Time peker professor Bob Skerry på flere mulige årsaker: Europa har ofte større, homogene grupper muslimer. USA har færre, de bor spredt geografisk og faller naturlig inn i det amerikanske forstadslivet.

 

 

Respekten for religiøs tilhørighet er viktig i USA, i land som Norge skjer det motsatte. USA kjennetegnes av å være et kompetanseorientert samfunn, en multikulturell smeltedigel der faglig dyktighet resulterer i høye lønninger uansett hvilken rase man tilhører.

I USA er stønadene få. Likevel valfarter millioner av immigranter til supermakten årlig.

Høyt utdannede somaliere som ikke får jobb her i landet på grunn av hudfarge, får det i USA. Norge har i årtier valgt å profilere seg som et rettighetsorientert stønadssamfunn heller enn et arbeidsfokusert ansvarssamfunn. Det må imidlertid være en balanse mellom det å nyte og å yte, mellom individets plikter og fellesskapets goder i velferdsstaten. Denne balansen mangler man i dag. Dermed er den norske integreringstragedien et faktum.

Den norske rasismen: Dagen 14.6.08

 

Den norske rasismen: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×