Det vulgære Norge: Herland Report banner

Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig

 

Herland Report: Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig: Kåre Lunden påpeker 22. april at forutsetningen for fremveksten av demokrati fra 1500-1800 tallet er avskaffing av de kristne grunnverdiene.

Påstanden er så grovt feilaktig at det er underlig at noe slikt kan komme fra en historiker.

Det moderne sekulariserte demokratiets folkestyre lovfestet nettopp idealer som har sitt utspring i kristendommens vugge og som la grunnlaget for den europeiske sivilisasjon:

Det humane menneskesynet som ga verdi også til kvinner, barn og slaver, toleranseprinsippet som fikk gjennomslagskraft først da Konstantin på 300 tallet opprettet religionsfrihet i det romerske riket og likeverdstanken som brøt med antikkens elitistiske borgersyn.

Utvilsomt byr middelalderens pavevelde på myriader av eksempler på religiøse maktmenneskers brudd mot den kristne menneskeverdstanken, slik den moderne verden byr på de groveste eksempler på sekularisters skrekkinngytende menneskerettighetsbrudd.

Slik religionen var det dominerende middelet til å legitimere elitemakt under middelalderen, kan demokratiets kapitalsterke herskerelite sies å gjøre nøyaktig det samme i dag.

 

Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig:  Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig: BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig: Lundens retorikk omkring maktmisbruk som noe unikt som automatisk karakteriserer religiøse ledere, er for lengst gått ut på dato.

Siden det sekulære demokratiet trådte inn på banen, har verden erfart det tyvende århundres massemordkatastrofer.

En hel generasjon etterkrigsfilosofer som Adorno, Horkheimer og Arendt viet sine liv til å forsøke å fatte hvorledes slike grusomheter kunne skje midt i den moderne verden.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig: Demokratiets kunstige overoptimistiske idealisering av ”folket som selv lager lovene,” er enda et avlegs argument.

Verden har slett ikke havnet i nirvana etter folkevilje legitimitetens inntog. Den franske filosofen Bernard Henri-Lévy påpeker at institusjonaliseringen av samfunnet som med byråkratisk glød ble parret med teknologien har ført til høyresidens endelikt, Holocaust så vel som venstresidens totalitære endestasjon, Gulag.

For ikke å minne om bølgen av etnisk rensing i Afrika, i demokratiske land som Congo Republikken der over 6 millioner har mistet livet det siste tiåret.

Alt dette har kommet som et resultat av at Vesten, som rå økonomisk overmakt, har tvangsinnført demokratier i ustabile bistandsavhengige regioner.

Prosessen har vært et motbydelig maktovergrep mot den fattige verden og har bidratt til å påføre sivilbefolkningen enorme lidelser.

For å si det slik: Det middelalderske pavelige terrorvelde Kåre Lunden beskriver har gjenoppstått i en langt verre form i det moderne samfunn.

Faren er dessuten overhengende for at demokratiet skal utvikle seg til et totalitært menings- så vel som majoritetstyranni, for å sitere Alexis De Tocqueville.

Kan vi da en gang for alle slutte å sutre over den mørke middelalder? Gud alene vet at vår egen tid er langt mørkere. Bernt Oftestad bekrefter for øvrig i sitt interessante innlegg 21. april det uomtvistelige faktum: at den europeiske humanitetskultur har sine røtter i kristendommen.

At gudsideen ikke lenger formidles politisk, er i grunnen ikke poenget.

For selv om middelalderens religiøse struktur ble avskaffet, stammer Europas grunnverdier fortsatt fra det kristne menneskesynet.

Oftestad har også rett i at det liberale demokratiet kan bryte ned denne verdibasen. La det derimot være klart at de verdier som i så fall går fyken er likeverd, toleranse og det humane menneskesynet.

Jeg vil anta det sekulære samfunn ikke vil gi fra seg disse opprinnelig kristne idealene med det første.

Klassekampen arkiv, april, 2008

 

Myten om at det gudløse samfunnet er rettferdig: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

We need empathy: What can motivate us to do good to others?

  This has become the age of depression and loneliness. Social bonds are withering, the …

The Easter message of Jesus Christ: Herland Report, Istanbul, Hagia Sofia

The Easter Message of Jesus Christ: The symbol of a New Beginning

  It is Easter. We celebrate the Easter message of Jesus Christ as he was …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×