The Marxist mistake: A meaningful life: Hanne Nabintu Herland Report

Biskopenes uutholdelige feighet i møtet med hedonisme og ateisme

 

Herland Report: Biskopenes uutholdelige feighet: I en tid som er preget av en grenseløs individualisme, der mennesker mener seg berettiget til en egoistisk selvrealisering og en nytelsesorientert livsstil, blir Kirkens rettledende evne desto viktigere i samfunnsdebatten. Nettopp fordi politikkens mål er moralsk av natur, blir tydelig rettledende tale fra kirkelederes side særdeles viktig. (Foto: Dagbladet)

Kirken hovedoppgave er å bry seg om menneskene som lever i dens samtid. Den plikter å stille opp til forsvar mot samfunnsødeleggende trender og ideologier. I dag holder Kirkens ledere derimot uutholdelig kjeft, skriver religionshistoriker og forfatter, Hanne Nabintu Herland.

Hva er årsaken til denne bemerkelsesverdig politisk korrekte stillhet i et samfunn som er gjennomsyret av hedonisme og sosial uro? Hvor er biskopenes tydelige tale? Hvorfor skjuler de seg så uutholdelig politisk korrekt i skyggen av privilegier gitt dem av landets mer eller mindre ateistiske politiske eliter?

Som myndighet i samfunnet har det lenge vært kjent at Kirken utgjør en utfordring for verdiliberale krefter. Å søke kontroll over Kirken, med den hensikt å styre den bort fra tradisjonell kristendom, har vist seg å være et vellykket politisk virkemiddel i etterkrigstiden. Kirkens ledere har ikke vært våkne i denne prosessen.

Stipendiat og teolog Eskil Skjeldal sier i en kronikk i Morgenbladet februar 2008 at man over lengre tid har latt seg presse til å følge den statspålagte inkluderingsideologien som innebærer at det kristne budskapet reduseres til en humanistisk folkekult heller enn å representere tydelig kristendom. Man har tiet.

 

Biskopenes uutholdelige feighet: Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
Biskopenes uutholdelige feighet: BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

Biskopenes uutholdelige feighet: Så hvorfor bør Kirken tale? Forhenværende statsminister Kåre Willoch holdt en tale i Kirkeakademiet i Bergen i 1987 som var så glitrende at den definitivt tåler å bli sitert. Willoch sier at Kirken plikter å engasjere seg i politiske spørsmål, når den kan uttale seg med grunnlag i Den Hellige Skrift.

Teologiprofessor Carl Fr. Wisløff påpekte i den forbindelse at kirkelige instanser ikke har myndighet til å si annet enn det som Guds ord sier. Det gjelder biskoper og det gjelder et kirkemøte. Uttaler noen seg på Kirkens vegne, så må han også kunne bevise at han taler som Guds ord taler.

Kan ikke uttalelser belegges ut fra Skriften, er det bare menneskelige meninger som målbæres. Det er ille om slike meninger påberoper seg Kirkens myndighet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Den pågående trenden blant enkelte kirkeledere til å bruke Kirken som plattform for å vinne politisk innflytelse utover det område der Kirkens lære gir veiledning, kan få alvorlige skadevirkninger for Kirken selv.

Slik opptreden av enkelte kirkeledere kan skape samvittighetskonflikt hos dem som føler at de politiske standpunkter som deres åndelige ledere har er uriktige, uten å være klar over at ledere som uttrykker egne personlige meninger ikke opptrer med kirkelig autoritet i det tilfellet det gjelder. Slik opptreden vil i lengden svekke Kirkens autoritet i de saker hvor Skriften gir klar veiledning.

Avisen Dagen kommenterte Willoch-debatten på lederplass i november samme år: ”Vi har over lang tid sett en tendens til at visse kirkelige organer og biskoper uttaler seg mer og mer om det som Skriften ikke sier noe om. Parallelt synes trenden å være at en uttaler seg mindre og mindre om det som Skriften sier noe om.

Derfor vil vi gjerne støtte Kåre Willoch i hans prinsipielle hovedanliggende.” Uberettiget bruk av kirkelig autoritet for å profilere personlige politiske ståsted har vært en tendens som dagens biskoper dessverre har videreutviklet. En kort gjennomgang av dagens politiserte biskopers aksjonssaker, viser at man profilerer seg forutsigbart politisk korrekt i saker slik som asylpolitikk, oljeboring i Lofoten, klima- og miljøspørsmål.

At biskoper påstår at en innstramming i asylpolitikken går imot den kristne lære, eller at Gud er motstander av oljeutvinning i nordområdene, er eksempler på høyst uberettiget bruk av kirkelig autoritet for å profilere personlig politiske ståsted.

Biskopenes uutholdelige feighet: Denne type sammenblanding av roller er blitt Kirkens varemerke. Det er et påfallende fravær av tydelighet i dogmatiske spørsmål der Den Hellige Skrift er klar.

Det kan se ut som man av frykt for å bli upopulære og miste privilegier, heller adlyder sine mer eller mindre ateistiske arbeidsgivere i staten. Verdiforvirrede utspill profileres i politiske saker som overhodet ikke berører troens grunnvoll. Stipendiat og teolog Eskil Skjeldal betegner i en artikkel i Klassekampen i desember 2009 den opprinnelige oldkirken som livsfarlig. Det var overhodet ingenting ved oldkirken som var åpent og inkluderende.

Kristentroen er ikke en koselig livstolkning som man kan bruke i tide og utide, men radikal etterfølgelse av Jesus. Å være en kristen er å leve etter Guds krav, påpeker Skjeldal.

En såkalt åpen og inkluderende gudstjeneste kan ikke ende opp som noe annet enn å bli en utydelig kirke som i hele sin inkluderingsiver blir livsfjern og uaktuell.  Mangelen på åndelig autoritet blir dermed pinlig synlig i dagens norske kirkelandskap.

Kirkelederes uutholdelige ansvarsfraskrivelse som moralsk autoritet i samfunnet er et alvorlig svik mot budet om solidaritet og nestekjærlighet.

Dagen 6.3.2010

 

Biskopenes uutholdelige feighet: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West returning to Feudalism

  In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote a book …

Western Secular Values: Hanne Nabintu Herland, foto Steffen Aaland

Existential inner peace in the midst of turmoil

  The 20th century introduced Marxist, atheist emptiness to the masses in the West. It …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×