Overgrep mot Trude Drevland: Hanne Nabintu Herland intervjuer Herland Report banner

Dagbladet: Porno, kvinnesyn og islam

 

En paradoksal konsekvens av at pornografi kan sies å ha blitt en viktig vestlig verdi som også norsk høyesterett kjemper for, er at den hvite kvinnens nakne kropp er blitt et symbol på et kvinnesyn mange muslimer ellers i verden oppfatter som kvinnediskriminerende.

Hvorfor anses den vestlige feminismen og seksuelle frigjøring som kvinneundertrykkende blant mange i den tredje verden?

Høyesterettsavgjørelsen i saken mot redaktøren for Frie Aktuell Rapport viser at de øverste domsinnstanser følger den liberaliseringstrenden som blant annet har gjort USA til et av verdens største pornoprodusenter.

Det er et betydelig uttrykk for dobbeltmoral at USA som fremstår som en verdikonservativ nasjon, styres av et kapitalistisk system som innhenter milliarder av dollar årlig fra denne industrien.

Hvis sladden skal diskuteres, hva med internettporno som er et tastetrykk unna for store deler av verdens befolkning?

Time Magazine (8.05)  har vist til en bred undersøkelse som viste at over 70% av alle internett klikk rettes mot pornografi.

Hvilken effekt har den vestlige nakenhet på mange muslimer?

En paradoksal konsekvens av at pornografi kan sies å ha blitt en viktig vestlig verdi som også norsk høyesterett kjemper for, er at den hvite kvinnens nakne kropp er blitt et symbol på et kvinnesyn mange muslimer ellers i verden oppfatter som kvinnediskriminerende.

Hvorfor anses den vestlige feminismen og seksuelle frigjøring som kvinneundertrykkende blant mange i den tredje verden?

Et masterprosjekt ved UiO, The task of reviving islam , skrevet av undertegnede, avdekket forbløffende holdninger blant de muslimske informantene som stort sett var religiøse ledere, ledende forretningsmenn og kjente advokater i Øst Afrika. (Flere kvinner enn menn deltok)

I dag utgjør muslimer rundt 25% i Kenya og Tanzania, 95% i Somalia og Zanzibar.

Den betydelige distansen mellom den vestlige virkelighetsforståelsen og de afrikanske muslimene, forsterket følelsen av hvor ulike verdensbilder man har, og hvor lite man egentlig vet om årsakene til mange muslimers aggresjon mot egne herskende eliter og vestlige land.

Muslimene som deltok i undersøkelsen oppfattet blant annet det vestlige kvinnesynet som svært diskriminerende.

Dette skjer i land som Kenya, der islam kjennetegnes av svært liberale skilsmisseregler blant muslimer hvor kvinnens rettigheter står sterkt. J.N.D. Anderson, kjent islamforsker i Afrika, bekrefter at liberal praksis av ekteskapslovgivningen som et særtrekk ved afrikansk islam.

En muslimsk leder sa det slik: «En kvinne i det vestlige samfunn er som et dyr, det er ingen respekt for hennes kropp. Internett har gitt oss en skremmende tilgang til dette.

Pornografi har vært ukjent for oss frem til for noen få år siden, nå er det overalt. Enhver burde skjønne hvorfor vi kjemper imot en lignende samfunnsutvikling.

Dere har redusert kvinnen til et objekt for mannens sanselighet! Våre kvinner er derfor langt mer respektert.»

Det var et gjennomgående trekk både hos kvinnene som deltok i undersøkelsen at de syntes synd på vestlige kvinner som de mente var dobbeltarbeidende kjønnsobjekter i en seksualisert kultur.

En av informantene uttrykte det slik: «Tenk på TV-serien Glamour Hvilken moral lærer en slik serie deg? Hva er dette for slags forbilder? At en mann kan voldta sin egen datter? Er det slike verdier Vesten ønsker å videreformidle til den tredje verden?»

Pornografi oppfattes altså som en vestlig verdi muslimene ikke ønsker å se sine kvinner og døtre engasjert i.

At ytringsfrihet-lovgivningen bifaller porno som vestlig verdi, fører følgelig til en forsterking av den islamistiske motstand mot Vesten.

Det skal sies at det kan være problematisk at en del islamistsympatisører foretar en asymmetrisk sammenligning mellom vestlig praksis og islamske idealer.

Et ideal bør sammenlignes med et annet ideal, praksis med praksis.

Likevel gir holdningene en viktig pekepinn på et verdensbilde som oppfatter vestlige verdier som et korstog mot islam.

I tråd med filosofen Jürgen Habermas’ diskurskriterier, utgjør det å sette seg inn i andres ståsted en viktig brikke på veien mot fred mellom parter. Ofte blir islams krav til tildekking av kvinnen kalt diskriminerende.

I så fall bør vi vite at muslimer i den tredje verden oppfatter den verdensvide publiseringen av den hvite kvinnens nakne kropp som et uttrykk for vestlige verdiers nedverdigende kvinnesyn.

 

Dagbladet 23.12.2005

Check Also

Ayn Rand on personal responsibility, Vegard Martinsen, Herland Report

Ayn Rand on personal responsibility, Cave of Apelles, Nerdrum School

  The Cave of Apelles programs are produced by Bork Spildo, this program discusses Ayn …

Who is behind the US Drug Epidemic? Chris Farell, Judicial Watch, Herland Report.

TV interview with Judicial Watch, Chris Farrell: Who is behind the US Drug Epidemic?

  The Herland Report TV: Who is behind the US Drug Epidemic? Historian Hanne Herland …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close