Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Det vulgære Norge: Herland Report banner

Porno kvinnesyn og islam – Dagbladet

 

Herland Report: Porno kvinnesyn og islam: En paradoksal konsekvens av at pornografi kan sies å ha blitt en viktig vestlig verdi som også norsk høyesterett kjemper for, er at den hvite kvinnens nakne kropp er blitt et symbol på et kvinnesyn mange muslimer ellers i verden oppfatter som kvinnediskriminerende.

Hvorfor anses den vestlige feminismen og seksuelle frigjøring som kvinneundertrykkende blant mange i den tredje verden?

Høyesterettsavgjørelsen i saken mot redaktøren for Frie Aktuell Rapport viser at de øverste domsinnstanser følger den liberaliseringstrenden som blant annet har gjort USA til et av verdens største pornoprodusenter, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

Det er et betydelig uttrykk for dobbeltmoral at USA som fremstår som en verdikonservativ nasjon, styres av et kapitalistisk system som innhenter milliarder av dollar årlig fra denne industrien.

 

Porno kvinnesyn og islam: Hanne Herland, Det Nye Babylon.
Porno kvinnesyn og islam: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Porno kvinnesyn og islam:Hvis sladden skal diskuteres, hva med internettporno som er et tastetrykk unna for store deler av verdens befolkning?

Time Magazine (8.05)  har vist til en bred undersøkelse som viste at over 70% av alle internett klikk rettes mot pornografi.

Hvilken effekt har den vestlige nakenhet på mange muslimer?

En paradoksal konsekvens av at pornografi kan sies å ha blitt en viktig vestlig verdi som også norsk høyesterett kjemper for, er at den hvite kvinnens nakne kropp er blitt et symbol på et kvinnesyn mange muslimer ellers i verden oppfatter som kvinnediskriminerende.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Porno kvinnesyn og islam: Hvorfor anses den vestlige feminismen og seksuelle frigjøring som kvinneundertrykkende blant mange i den tredje verden?

Et masterprosjekt ved UiO, The task of reviving islam, skrevet av undertegnede, avdekket forbløffende holdninger blant de muslimske informantene som stort sett var religiøse ledere, ledende forretningsmenn og kjente advokater i Øst Afrika. (Flere kvinner enn menn deltok)

I dag utgjør muslimer rundt 25% i Kenya og Tanzania, 95% i Somalia og Zanzibar.

Den betydelige distansen mellom den vestlige virkelighetsforståelsen og de afrikanske muslimene, forsterket følelsen av hvor ulike verdensbilder man har, og hvor lite man egentlig vet om årsakene til mange muslimers aggresjon mot egne herskende eliter og vestlige land.

Muslimene som deltok i undersøkelsen oppfattet blant annet det vestlige kvinnesynet som svært diskriminerende.

Dette skjer i land som Kenya, der islam kjennetegnes av svært liberale skilsmisseregler blant muslimer hvor kvinnens rettigheter står sterkt. J.N.D. Anderson, kjent islamforsker i Afrika, bekrefter at liberal praksis av ekteskapslovgivningen som et særtrekk ved afrikansk islam.

En muslimsk leder sa det slik: «En kvinne i det vestlige samfunn er som et dyr, det er ingen respekt for hennes kropp. Internett har gitt oss en skremmende tilgang til dette.

Pornografi har vært ukjent for oss frem til for noen få år siden, nå er det overalt. Enhver burde skjønne hvorfor vi kjemper imot en lignende samfunnsutvikling.

Dere har redusert kvinnen til et objekt for mannens sanselighet! Våre kvinner er derfor langt mer respektert.»

Det var et gjennomgående trekk både hos kvinnene som deltok i undersøkelsen at de syntes synd på vestlige kvinner som de mente var dobbeltarbeidende kjønnsobjekter i en seksualisert kultur.

En av informantene uttrykte det slik: «Tenk på TV-serien Glamour Hvilken moral lærer en slik serie deg? Hva er dette for slags forbilder? At en mann kan voldta sin egen datter? Er det slike verdier Vesten ønsker å videreformidle til den tredje verden?»

Pornografi oppfattes altså som en vestlig verdi muslimene ikke ønsker å se sine kvinner og døtre engasjert i.

At ytringsfrihet-lovgivningen bifaller porno som vestlig verdi, fører følgelig til en forsterking av den islamistiske motstand mot Vesten.

Det skal sies at det kan være problematisk at en del islamistsympatisører foretar en asymmetrisk sammenligning mellom vestlig praksis og islamske idealer.

Et ideal bør sammenlignes med et annet ideal, praksis med praksis.

Likevel gir holdningene en viktig pekepinn på et verdensbilde som oppfatter vestlige verdier som et korstog mot islam.

I tråd med filosofen Jürgen Habermas’ diskurskriterier, utgjør det å sette seg inn i andres ståsted en viktig brikke på veien mot fred mellom parter. Ofte blir islams krav til tildekking av kvinnen kalt diskriminerende.

I så fall bør vi vite at muslimer i den tredje verden oppfatter den verdensvide publiseringen av den hvite kvinnens nakne kropp som et uttrykk for vestlige verdiers nedverdigende kvinnesyn.

Dagbladet 23.12.2005

 

Porno kvinnesyn og islam: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Hanne Nabintu Herland, foto Steffen Aaland

Covid shutdown made billionaires filthy rich: Read how scientists help the elites achieve their goals

  The Covid economic crisis is estimated to persist for more than a decade, while …

Useless Covid-19 Face Masks: The Covid-19 Vaccine Scandal: Modern Atheist Religion: Dr. Fauci, Getty

Scientism – not science – is the Modern Atheist Religion

  As technocracy and transhumanism have risen to the fore, they have brought with them …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite