Det rasefokuserte Norge: Herland Report

Det rasefokuserte Norge som ser ned på innflyttere

 

Herland Report: Det rasefokuserte Norge: Det er hårreisende at man ikke for lengst har etablert knallharde krav til innflyttere hva gjelder språkopplæring her i landet.

At man fortsatt må spørre hvilke tiltak som bør settes i verk, bekrefter en betydelig mangel på politisk handlekraft og synliggjør en distinkt form for rasisme i det offentlige Norge.

Nylig har Aftenposten viet betydelig spalteplass til temaet der Siv Jensen, formann i FrP, som vanlig blir anklaget for å være en rasist. Stigmatiseringen av FrP, et parti som tross alt representerer 25-30% av folket og som i årevis har påpekt nettopp behovet for tøffe språkopplæringskrav, er for lengst slitsomt irriterende.

Vel er det så at partiet fra tid til annen uttrykker seg riktig klønete om etniske minoriteter, men er det virkelig rasistisk å påpeke de åpenbare fakta: Enkelte minoriteter er overrepresentert både på kriminalstatistikken, i trygdekøen og som arbeidsledige? På toppen av det hele har mange ikke engang tatt seg tid til å lære norsk.

Hvilken rasisme ligger ikke i at man på død og liv ikke kan vektlegge at enkelte innvandrere definitivt bør sjerpe seg?

 

Det rasefokuserte Norge: Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
Det rasefokuserte Norge: BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

Det rasefokuserte Norge: Uttrykker ikke FrP det stikk motsatte av rasisme, nemlig likebehandling uansett hudfarge? Er ikke likeverd at menneskers kritikkverdige handlinger bør utsettes for nøyaktig samme refs uansett personens etnisk opprinnelse?

Hetsen mot FrP illustrerer dermed den frustrerende munnkurven i Norge overfor enhver som kunne komme i skade for å påpeke svakheter ved ikke-etnisk norske. Hvis det fortsatt finnes tabu i det norske samfunnet, må det være dette: Å offentlig kritisere mennesker med mørk hud.

Som født og oppvokst i Afrika sør for Sahara, har jeg fra jeg flyttet til Norge som 19 åring ment at den verste rasismen er antagelsen at det ”automatisk” er synd på mennesker fra andre deler av verden.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det kan virke som nordmenn ser seg selv så salig høyt på den evolusjonistiske rangstigen. Men hvem har fått oss til å tro at man ikke kan forvente det samme av en med mørk hud som av en med lys?

Og hvilket menneskesyn ligger bak en slik forskjellsbehandling?

Disse holdningene har preget landet helt siden sosionomer sto på flyplassene fra 1970 tallet og presenterte rettigheter til asylsøkere istedenfor å gi dem konstruktivt arbeid.

Nordmenn har selv systematisk ført innflyttere inn i sosialkøen og i årtier tilgjengeliggjort kommunale boliger i rekordfart.

Den nedverdigende rangeringen har marginalisert arbeidsdyktige, språkmektige mennesker som i god tro har kommet hit på leting etter arbeid og et bedre liv. Disse er blitt ført inn i en umyndiggjøring som synliggjør den egentlige samfunnssvøpende rasisme: at det er synd på enhver som ikke kommer fra Norge.

På denne måten har man bidratt til fremveksten av et rasesegregert samfunn og en ny form for apartheid der innvandrere danner underklassen. Forskjellsbehandlingen som ligger i denne kulturrelativismen er i dag innarbeidet i statsapparatet, gjennomsyrer departementer og preger offentlig forvaltning.

Det norske apartheidsystemet består av innflyttere som er stønadsavhengige med lavstatus jobber, mens etniske nordmenn fritt går til topps i høyprofilerte yrker der det kreves høy utdannelse. Ved å ikke kreve norskopplæring, opprettholdes underdanighetssyndromet.

Ikke lenge etter at jeg kom til Norge, overhøvlet jeg en afrikaner på en arbeidsplass fordi han stadig kom for sent på jobb, hvorpå han sa med dyp røst: ”Du er en rasist!” Angrepet på denne måten, tier de fleste nordmenn.

Det burde de ikke. Det er på tide å kaste munnkurven og stå opp for et av opplysningstidens viktigste idealer: Troen på likeverd.  En lat afrikaner bør få like stor reprimande som en lat nordmann. Ulik behandling for mennesker fra forskjellige kulturer sender et entydig signal: Vi er ikke jevnbyrdige.

 

Det rasefokuserte Norge: Hanne Herland, Det Nye Babylon.
Det rasefokuserte Norge: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Det rasefokuserte Norge: Suksessregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen, kjent for filmatiseringen av Staalesens fortellinger om Varg Veum, karakteriserer den norske formen for rasisme temmelig treffende slik: ”Norge er utrolig tolerant. Man er så livredd for å bli stemplet som rasister at man lar innvandrere slippe unna med en oppførsel vi aldri hadde tolerert av nordmenn.”

Ikke-vestlige innflyttere må sannerlig ta sin del av ansvaret. Enkelte har ukritisk benyttet seg av stønadssystemet uten å forstå at de dermed plasseres nederst på samfunnets rangstige.

En skarp kritikk bør rettes mot representanter for innvandrerfora som er uklokt raske til å legge skylden på diskriminering. Man unnlater effektivt å rette pekefingeren mot egne miljøer.

Statens rause stønader har unektelig motivert en del til heller å gå på trygd enn å få seg jobb.

Istedenfor å følge USAs eksempel der innvandrere evalueres utfra utdannelse, kompetanse og personlige kvalifikasjoner har spørsmålet om etnisk opprinnelse i all hovedsak beholdt sin viktighet i Europa, og integrasjonspolitikken fulgt samme linje.

Ifølge en artikkel i Klassekampen 26. april er USAs nasjonale identitet ikke knyttet til etnisitet, men en felles ideologi om frihet, kapitalisme og at enhver er sin egen lykkes smed. USA kjennetegnes ved å være en kompetanseorientert multikulturell smeltedigel der faglig dyktighet resulterer i høye lønninger uansett hvilken rase man tilhører.

Stønadene er få. Likevel valfarter millioner av immigranter til supermakten årlig.

Høyt utdannede somaliere som ikke får jobb her i landet på grunn av hudfarge, får det i USA. Norge har derimot valgt å profilere seg som et rettighetsorientert stønadssamfunn heller enn et arbeidsfokusert ansvarssamfunn. Hvem ønsker å arbeide i et land der staten så velvillig deler ut gratis bolig og lønn på konto uten at man løfter så mye som en finger?

Et norsk apartheidsystem er altså etablert, der stønadsavhengige innvandrere danner det sosiale bunnsjiktet, mens etniske nordmenn soler seg som høyt utdannet elite. Er vi så tilfreds med den nye rasesegregeringen? Applaus til formann i FrP, Siv Jensen, som i det minste forsøker å gjøre noe konstruktivt for de som rammes av den norske integreringstragedien.

Bergens Tidende 15.6.08

 

Det rasefokuserte Norge: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West returning to Feudalism

  In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote a book …

Will Censorship Prevail? Herland Report

Western Secular Values are not Neutral but come from Christian Philosophy

  The term “Western values” is often used when describing historical ideals and cultural traditions …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×