Sensur i Norge: Hanne Nabintu Herland Dagbladet

Sensur i Norge og stadig mindre respekt for forskjellige meninger

 

Herland Report: Sensur i Norge: Dagbladets Inger Merete Hobbelstad ønsker at norsk offentlighet skal sensurere forfattere som bryter med politisk-korrekt konsensus slik at disses argumenter ikke får spalteplass. I vår tid, med den type intolerant venstreside som leder mediene, skal hun sikkert lykkes med det.

Rabalderet i etterkant av debatten rundt min bok Respekt (2012)  viser det som mange nordmenn føler når personsjikanerende angrep brukes som hersketeknikk i forsøket på det å true andre til taushet. (Foto: Dagbladet)

Vi trenger flere meninger, større diversitet og mindre konsensuskultur i Norge, men det ser ut til at utviklingen går i motsatt retning: Mer mot det totalitære, som det virker til at Hobbelstad støtter.

Vi trenger andre løsninger på en rekke samfunnsutfordringer enn de som den nåværende politiske eliten er i stand til å gi oss.

Hobbelstad utdypet på Twitter at det særlig var uttrykksformen hun mislikte. At kommentatoren mener mennesker med en fransk-utenlandsk uttrykksform ikke er ønsket i Norge, ligger skremmende nær holdningene fra 1930-tallets Tyskland.

 

Sensur i Norge: Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
Sensur i Norge: BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

Sensur i Norge: Å angripe personen når man ønsker fokus bort fra budskapet er stadig en yndet metode til sensurbruk i mindre frie stater.

La meg derfor minne om poenget: Norge er i altfor stor grad gjennomsyret av en strukturell sosialistisk form for rasisme som baserer seg på antagelsen om at den hvite mann sitter øverst på enhver rangstige.

Derfor er det automatisk synd på enhver med mørk hud som ikke kommer fra Norge. Disse må hjelpes, gis stønader og kommunale leiligheter da de vanskelig ellers kan klare seg selv.

De nedsettende holdningene til andre kulturer sammenfaller med verdensforståelsen som antar at jo mer moderne, sekulært og teknologisk utviklet Vesten blir, dess raskere vil vi bli en global landsby der alle etniske grupper lever sammen i harmoni.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Sensur i Norge: Heri ligger den naive tiltroen til FN, som lenge har fungert som et instrument for vestlige interesser gjennom Vestens dominans i FNs sikkerhetsråd. Man håper at det suverene Vesten skal lykkes med å påtvinge og videreføre sin egen kulturs verdier i verden og at dette er veien til verdensfred.

Multikulturalisme er den franske filosofen Jacques Derridas oppfinnelse, – noe som behørlig beskrives i boken Respekt. Dette er en raseorientert håndteringsmodell for innvandring som betegner ikke-vestlige som den kronisk svake part.

Modellen har fått den effekt at man velmenende, men rasistisk nedverdigende har loset ikke-vestlige innflyttere inn i en stakkarsliggjørende tilstand av underklasse i ghetto-miljøer der etnisk norske blir stående med lua i hånda og ikke tør å si tydelig nok ifra om hvilke verdier som bør gjelde i Europa. Anthony Giddens, Marianne Skytte, Robert Merton og andres verdifulle bidrag til dette omtales i Respekt.

Ifølge tall fra SSB 2007 mottar ikke-vestlige innflyttere rundt 33 % av det nasjonale sosialhjelpsbudsjettet, men de utgjør kun 5.5 % av befolkningen. Og for voldtekt: 100 % av overfallsvoldtekter fra 2007-2009 var i følge tall fra Politiet begått av ikke-vestlige, 72 % har utenlandsk opprinnelse for voldtekt generelt ifølge Oslo Politiet 2007, mens 84 % av voldtektsofrene var norske.

Mitt poeng er at «kriminelle ikke-vestlige» ødelegger for «lovlydige ikke-vestlige» som vi trenger flere av i Norge.

Når innvandring er arbeidsinnvandring innebærer den noe positivt for samfunnet. Men fordi mange vanlige nordmenn er raseorientert låst på hudfarge og tenker endimensjonalt at «utlendinger» er problemet når de egentlig sikter til «kriminelle ikke-vestlige», stigmatiseres lovlydige innflyttere på en måte som øker de etniske spenningene.

Å ta oppgjøret med de «kriminelle ikke-vestlige» vil gjøre at «lovlydige innflyttere» lettere kan vise vanlige nordmenn hvor mye positivt som kommer fra andre land.  Slik det er i dag ødelegger de kriminelle for inntrykket av ikke-vestlige generelt.

Vi som er imot multikulturalismens stakkarsliggjøring av innflyttere, ønsker oss et multietnisk samfunn der mennesker evalueres utfra kompetanse og arbeidsvilje heller enn etnisk tilhørighet.

Syv milliarder mennesker har mørkere hud enn oss og er ikke oppvokst i Norge. Vi kan da umulig mene at det er synd på alle disse.

Dagbladet 25.2.2012

 

Sensur i Norge: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Atheism destroys Hope in the Human Soul warned Alexandr Solzhenitsyn

  When Communism reigned with its iron fist in Russia, it was bent on destroying …

Jacques Derrida and the Racist Left Victimization of Blacks: Socialist Racism, Herland Report

Neo-Marxist Jacques Derrida and his Racist Deconstruction Theory

  The Left has implemented the Neo-Marxist Jacques Derrida Racist Deconstruction Theory that does not …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×