Sensur i Norge eller respekt for forskjellige meninger?

Dagbladets Inger Merete Hobbelstad skjemmer Dagbladets profil med ønsket om at norsk offentlighet skal sensurere religionshistorikere og forfattere som bryter med politisk-korrekt konsensus slik at disses argumenter ikke får spalteplass. Rabalderet i etterkant uttrykker det raseri som mange nordmenn følte ved at personsjikanerende angrep brukes som hersketeknikk  forsøket på det å true til taushet argumenter som mange føler er underkommunisert i vår tid. (Foto: Dagbladet) Vi trenger flere meninger, større diversitet og mindre konsensuskultur i Norge.

Vi trenger andre løsninger på en rekke samfunnsutfordringer enn de som den nåværende politiske eliten er i stand til å gi oss. Hobbelstad utdypet på Twitter at det særlig var uttrykksformen hun mislikte. At kommentatoren mener mennesker med en fransk-utenlandsk uttrykksform ikke er ønsket i Norge, ligger skremmende nær holdningene fra 1930-tallets Tyskland.

Å angripe personen når man ønsker fokus bort fra budskapet er stadig en yndet metode til sensurbruk i mindre frie stater. La meg derfor minne om poenget: Norge er i altfor stor grad gjennomsyret av en strukturell sosialistisk form for rasisme som baserer seg på antagelsen om at den hvite mann sitter øverst på enhver rangstige. Derfor er det automatisk synd på enhver med mørk hud som ikke kommer fra Norge. Disse må hjelpes, gis stønader og kommunale leiligheter da de vanskelig ellers kan klare seg selv.

De nedsettende holdningene til andre kulturer sammenfaller med verdensforståelsen som antar at jo mer moderne, sekulært og teknologisk utviklet Vesten blir, dess raskere vil vi bli en global landsby der alle etniske grupper lever sammen i harmoni. Heri ligger den naive tiltroen til FN, som lenge har fungert som et instrument for vestlige interesser gjennom Vestens dominans i FNs sikkerhetsråd. Man håper at det suverene Vesten skal lykkes med å påtvinge og videreføre sin egen kulturs verdier i verden og at dette er veien til verdensfred.

Multikulturalisme er den franske filosofen Jacques Derridas oppfinnelse, – noe som behørlig beskrives i boken Respekt. Dette er en raseorientert håndteringsmodell for innvandring som betegner ikke-vestlige som den kronisk svake part. Modellen har fått den effekt at man velmenende, men rasistisk nedverdigende har loset ikke-vestlige innflyttere inn i en stakkarsliggjørende tilstand av underklasse i ghetto-miljøer der etnisk norske blir stående med lua i hånda og ikke tør å si tydelig nok ifra om hvilke verdier som bør gjelde i Europa. Anthony Giddens, Marianne Skytte, Robert Merton og andres verdifulle bidrag til dette omtales i Respekt. Ifølge tall fra SSB 2007 mottar ikke-vestlige innflyttere rundt 33 % av det nasjonale sosialhjelpsbudsjettet, men de utgjør kun 5.5 % av befolkningen. Og for voldtekt: 100 % av overfallsvoldtekter fra 2007-2009 var i følge tall fra Politiet begått av ikke-vestlige, 72 % har utenlandsk opprinnelse for voldtekt generelt ifølge Oslo Politiet 2007, mens 84 % av voldtektsofrene var norske.

Mitt poeng er at «kriminelle ikke-vestlige» ødelegger for «lovlydige ikke-vestlige» som vi trenger flere av i Norge.

Når innvandring er arbeidsinnvandring innebærer den noe positivt for samfunnet. Men fordi mange vanlige nordmenn er raseorientert låst på hudfarge og tenker endimensjonalt at «utlendinger» er problemet når de egentlig sikter til «kriminelle ikke-vestlige», stigmatiseres lovlydige innflyttere på en måte som øker de etniske spenningene. Å ta oppgjøret med de «kriminelle ikke-vestlige» vil gjøre at «lovlydige innflyttere» lettere kan vise vanlige nordmenn hvor mye positivt som kommer fra andre land.  Slik det er i dag ødelegger de kriminelle for inntrykket av ikke-vestlige generelt.

Vi som er imot multikulturalismens stakkarsliggjøring av innflyttere, ønsker oss et multietnisk samfunn der mennesker evalueres utfra kompetanse og arbeidsvilje heller enn etnisk tilhørighet. Syv milliarder mennesker har mørkere hud enn oss og er ikke oppvokst i Norge. Vi kan da umulig mene at det er synd på alle disse.

 

Dagbladet 25.2.2012

Check Also

Ayn Rand on personal responsibility, Vegard Martinsen, Herland Report

Ayn Rand on personal responsibility, Cave of Apelles, Nerdrum School

  The Cave of Apelles programs are produced by Bork Spildo, this program discusses Ayn …

Who is behind the US Drug Epidemic? Chris Farell, Judicial Watch, Herland Report.

TV interview with Judicial Watch, Chris Farrell: Who is behind the US Drug Epidemic?

  The Herland Report TV: Who is behind the US Drug Epidemic? Historian Hanne Herland …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close