Walid al-Kubaisi ba Herland Report lage en serie programmer før han døde: Hør ham fortelle sitt syn på kristendom

 

Herland Report TV (HTV): Vi minnes den viktige norske fritenkeren og forfatteren, Walid al Kubaisi i en serie programmer der han utlegger sin ideologi og tenkning rundt islam, kristendom, ateisme, innvandringsdebatt og livet. Her analyserer han det norske samfunnet og snakker levende om religionens bidrag og verdier.

Da al-Kubaisi gikk bort, var det få som visste at han hadde tatt kontakt med Herland Report teamet og ønsket at vi tok opp programmer med ham der han oppsummerte sine tanker etter et langt liv i Norge og Midtøsten.  I dag er det ett år siden Walid forlot oss og vi fokuserer derfor på hans bidrag til norsk debatt.

Walid al-Kubaisi ønsket å samtale om islam, innvandringsdebatten, Jesus, ateisme og Midtøsten på en måte som ville oppsummere hans tenkning på feltet.

Jesus Kristus er en fantastisk person som nordmenn burde studere og følge. Han er helt annerledes enn mange religiøse vil vri det til,” sier forfatter og fritenker, Walid al-Kubaisi. Se programmet her og følg Herland Report TV.

Vi anser Walid al-Kubaisi som Norges viktigste tenker når det kommer til Midtøsten spørsmål, ikke minst fordi han både behersker i dybden lokalkunnskapen om de indre prosesser i Midtøsten, samt innehar en dyp kulturell forståelse for Europa. Dette gjør ham istand til å se sammenhenger og analysere virkeligheten på tvers av kulturene. Dette er program to i serien.

 

 

Fra opptakene med Walid al-Kubaisi i et privat hjem i Holmenkollen, Oslo der al-Kubaisi leser fra Koranen og Bibelen. Det flammende bålet symboliserer et brennende Europa som har kastet på bålet sine historiske og tradisjonelle verdier, nå i full splid mellom hvilke verdier man skal ta vare på og hvilken retning kulturen bør styres. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Walid al-Kubaisi snakker om sitt revolusjonerende syn på Jesus og Bibelen i intervjuet og sier at: “Da jeg flyttet til Norge, bodde jeg på Sørlandet der det er mange sekter og menigheter som hver forteller om Jesus på sin egen måte, ofte i svært religiøst språk.

 

 

Da jeg leste Bibelen, oppdaget jeg derimot Jesus i lys av min sjel og min fornuft, og forsto at Jesus ikke er den personen som disse religiøse forteller om.”

“Jesus er ikke en person som forkynner en liten religion, men det han står for er en stor revolusjon – opprør, retteferdighet, skrik, kjærlighet. Jeg ble virkelig imponert.”

 

 

“Og når jeg ser hva som skjedde med Jesus, føler jeg at jeg forstår Jesus mye bedre enn mange kristne, for min Jesus er mye større enn den Jesus de forkynner.”

“Min Jesus kan leve blant oss her og fortelle oss om hvordan vi kan bli bedre mennesker hvis vi blir inspirert av ham.”

Jesus kan fortelle oss at hele verdens problemer vil bli løst, bare med litt kjærlighet. Hvis vi fornekter oss selv og ser på de andre, prøver å forstå de andre, ser på dem som likeverdige mennesker i likhet med oss, da er vi virkelig siviliserte mennesker.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×