Walid al-Kubaisi hyller Håvard Rem: Vi sørger over vår brors død Herland Report

Walid al-Kubaisi hyller Håvard Rem: Vi sørger over vår brors død

 

Herland Report: Den nylig avdøde tenkeren, filmskaper, filosof og forfatter, Walid al-Kubaisi, profileres i seks programmer på Herland Report TV på YouTube, “Walid Spesial”.

Walid al-Kubaisi hyller Håvard Rem: Vi sørger over vår brors død Herland ReportProgrammene ble tatt opp i løpet av de siste månedene al Kubaisi levde og han beskriver og oppsummerer sine viktigste tanker.

Det var Walids ønske at disse programmene skulle tale hans budskap videre etter hans død. Al-Kubaisi døde tirsdag, 31. juli, 2018 i Oslo.

I dette programmet leser Walid al-Kubaisi et dikt om kjærligheten av sin yndlingspoet, Håvard Rem:

 

 

“Takstameteret går,

ikke tro at det står,

ikke vei dine valg på drømmenes vekt,

ikke vent med å elske til alt er perfekt.

Ditt liv er i gang, takstameteret går…”

 

Vi anser Walid al-Kubaisi som Norges viktigste tenker når det kommer til Midtøsten spørsmål, ikke minst fordi han både beherskerti dybden lokalkunnskapen om de indre prosesser i Midtøsten, samt innehadde en dyp kulturell forståelse for Europa.

Dette gjorde ham istand til å se sammenhenger og analysere virkeligheten på tvers av kulturene, uten frykt for å trekke kontroversielle slutninger i en særdeles konformitetspreget og skyttergravsorientert norsk kultur.

 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, kjent fra media som en fryktløs kritiker av den kulturradikale, 1968er tankegangen.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Walid al-Kubaisi hyller Håvard Rem: Vi sørger over vår brors død Herland Report
Walid al-Kubaisi hyller Håvard Rem: Vi sørger over vår brors død Herland Report.

 

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. TV kanal leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism Turkish Post

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism

  The most famous political philosopher in Russia, anti-communist, anti-Marxist Aleksandr Dugin, who recently gave …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×