Herland Report banner Newsletter
Hanne Nabintu Herland leser Koranen. Walid al-Kubaisi i studio.

Islamismens mål er å erobre Europa – Walid al-Kubaisi

Herland Report TV: Walid al-Kubaisi sier at den Wahhabi-inspirerte politiseringen av islam som har ridd Midtøsten som en farsott de siste tiårene, ideologien som vi betegner som “Islamisme”, har som mål å også erobre Europa.
Under karikaturstriden viste nordmenn sin underkastelse under islamistisk hegemoni, sier den nylig avdøde filmskaper og forfatter, Walid al-Kubaisi til Herland Report nett-TV.
Hva er så forskjellen på islamismen som radikalisert ideologi og religionen islam? Hør ham fortelle om bakgrunnen for filmen “Frihet, likhet og Det Muslimske Brorskap” i 2010, der han beskriver hvorledes islamisters plan er å overta hegemoniet i Europa, etter først å ha gjort det i Midtøsten.
Den ekstremistiske wahhabi-islamismen er en betydelig motstander mot arabisk nasjonalisme og modernisme, sier al-Kubaisi.
Hanne Nabintu Herland leser Koranen. Walid al-Kubaisi i studio.
Hør ham snakke om disse alvorlige prosessene som Europa nå står midt oppe i, og hevder at redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk i karikaturstriden, ikke forsto at han underla seg islamsk autoritet ved å be om unnskyldning til religiøse ledere.
Al-Kubaisi påpeker at slike unnskyldninger blir oppfattet som underkastelse under et islamistisk hegemoni. Vebjørn Selbekk “ba om beskyttelse” fra de religiøse lederne, og de svarte ham at “han skulle få lov til å leve”.
Denne typen handlinger forklarer Walid al-Kubaisi at underbygger mange islamisters tanker om at Europa står svakt og ikke har tydelige ledere.
Mildhet tolkes som svakhet, og vestlige forstår ikke den autoritære tankegangen som ligger til grunn for samfunnsoppfatningene i Midtøsten.
Walid al-Kubaisi i Herland Report opptak. Foto: Herland Report.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. 

 

Check Also

Jacques Derrida and the Racist Left Victimization of Blacks: Socialist Racism, Herland Report

Neo-Marxist Jacques Derrida and his Leftwing Racist Deconstruction Theory

  Herland Report: The Left has sadly and misguidedly implemented the Neo-Marxist Jacques Derrida Racist …

Se YouTube intervjuet om min nye bok "New Left Tyranny" med Iben Thranholm, Hanne Herland

Hanne Herland interviewed about her book “NEW LEFT TYRANNY. The Authoritarian destruction of our way of life”

  Herland Report: Hanne Herland interviewed about her book: Watch the recent interview with the …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close