Glenn Diesen new book Russian Conservatism. Managing change under Permanent Revolution.

Ny viktig bok av Glenn Diesen om oppblomstringen av russisk konservatisme

 

Herland Report: Professor Glenn Diesens siste bok Russian Conservatism beskriver hvorledes konservatismen nå returnerer til Russland etter et århundre med eksperimentering med sosialisme og liberalisme.

Kjøp den her og lær mer om Russlands og vårt nabolands utvikling.

Ny viktig bok av Glenn Diesen om oppblomstringen av russisk konservatisme
Kjøp professor Glenn Diesens nye bok og forstå Russland bedre: Russian Conservatism. Managing change under Permanent Revolution.

Konservatisme er ideen om organisk vekst som tilsier at utvikling og modernisering må bygge på fortiden og særegne tradisjoner.

Konservatisme har en naturlig tiltrekningskraft for Russland ettersom den tusen år lange historien i stor grad er preget av revolusjonerende endring – den destruktive prosessen av drastisk endring som bryter med fortiden.

Å navigere mot gradvis og organisk modernisering har vært en nøkkelkamp helt siden mongolene invaderte tidlig på 1200-tallet og frakoblet Russland fra Europa og arteriene til internasjonal handel.

Glenn Diesen er professor ved Universitetet i Sør-Øst Norge og redaktør ved tidsskriftet Russia in Global Affairs. Hans forskningsfokus er på russisk konservatisme, politisk økonomi og Stor-Eurasia.

Diesens siste bøker er Great Power Politics in the Fourth Industrial Rivalry: The Geoeconomics of Technological Sovereignty (2021); Russia in a Changing World (2020); The Decay of Western Civilisation and Resurgence of Russia: Between Gemeinschaft and Gesellschaft (2018); Russia’s Geoeconomic Strategy for a Greater Eurasia (2017); and EU and NATO relations with Russia: After the collapse of the Soviet Union (2015).

Boken har fått anbefalninger fra ledende Russlandeksperter slik som Jack Matlock (den siste amerikanske ambassadøren i Sovjetunionen); Sergey Karganov (rådgiver til Putin); Richard Sakwa; Andrey Kortunov (Director General ved Russian International Affairs Concil); og Leonid Makarov. Forordet er skrevet av Vladimir Yakunin som var tidligere ventet å ta over etter Putin.

 

Ny viktig bok av Glenn Diesen om oppblomstringen av russisk konservatisme
Professor Glenn Diesens siste bok Russian Conservatism beskriver hvorledes konservatismen nå returnerer til Russland etter et århundre med eksperimentering med sosialisme og liberalisme.

 

Glenn Diesen Russian Conservatism Glenn Diesen er proessor ved Universitetet i Sør-Øst Norge  og tidligere professor ved Higher School of Economics i Moskva.
Glenn Diesen er proessor ved Universitetet i Sør-Øst Norge  og tidligere professor ved Higher School of Economics i Moskva. Han er også redaktør ved tidsskriftet Russia in Global Affairs.

Russisk historie har bestått av å unngå revolusjoner som enten er forårsaket av modernisering eller  store sprang fremover som forstyrrer sosioøkonomiske og politiske tradisjoner.

Russiske konservative har nå til oppgave å harmonisere de konservative ideene på 1800-tallet med de revolusjonerende endringene som endret Russland i det 20. århundre.

Fremveksten av Asia gir nå nye muligheter ettersom det gjør det mulig for Russland å overvinne sin fiksering på Vesten og utvikle en unik russisk vei mot modernisering som harmoniserer dets eurasiske geografi og historie.

Den kalde krigen fortsetter å dominere Vestens analyse og forståelse av Russland.

Fra 1917 til 1991 ble Russland tolket gjennom kommunismen, og etter 1991 har fokuset vært rettet mot Russlands manglende kapasitet og vilje til å omfavne liberalismen.

Dette fokuset er forankret i den feilaktige antagelsen om at det eneste alternativet til kommunismen er liberalismen.

Etter et århundre med å eksperimentere med kommunisme og liberalisme, har Russland returnert til sin lange konservative historie som dominerte før 1917. Kjøp boken her!

 

RELATERTE ARTIKLER:

Russisk historie, politiske system og utenrikspolitikk kan knapt forstås uten å sette pris på konservatismens sentrale rolle.

Konservatisme, som en politiske filosofi, antar at endring og modernisering må bygge på det særegne og tradisjonelle.

Fortiden gir legitimitet og stabilitet til dagens samfunn. Revolusjonær endring er motsatsen til konservatisme, ettersom fortiden blir rykket opp for å vike for helt nye strukturer.

Mangelen på gradvis og organisk endring har vært en historisk utfordring for Russland siden mongolene invaderte tidlig på 1200-tallet og frakoblet Russland fra Europa og internasjonal handel.

Russland har gjennom historien vært sårbare for revolusjoner forårsaket enten av stagnasjon eller de sosioøkonomiske og politiske forstyrrelsene forårsaket av store sprang fremover for å innhente Vesten.

På begynnelsen av 1700-tallet begynte Russland sin 300 år lange vestlig fokuserte politikk. Peter den Store ble hyllet for å ha etablererte tilgang til Østersjøen og modernisert Russland, men fordømt av de konservative for å ha startet en kulturrevolusjon med mål å kvitte seg med Russlands særegne eurasiske tradisjoner og kultur.

Konservative har siden ønsket å redusere Russlands overdrevne fokus på vesten og ivareta Russlands særegne tradisjoner.

Den franske revolusjonen med fokus på frihet, egalitarisme og broderskap ble oversatt i Russland til ortodoksi, autokrati og nasjonalitet.

Vestlige makter motsto også Russlands retur til Europa. Krimkrigen på 1850-tallet, med den hensikt å dytte Russland tilbake til Asia, tvang Russland til å modernisere raskt og se østover. En eurasisk politisk økonomi begynte å ta form mot slutten av 1800-tallet, men ble avbrutt av revolusjon.

Under kommunismen anerkjente russisk konservative at landet hadde endret seg og at forsøket på å skru klokken tilbake ville være en revolusjonerende handling. Sovjetunionen var sett på som en ekstremt venstreorientert eurasisk stat, som skulle bli erstattet med en høyreorientert eurasisk stat da det marxistiske eksperimentet uunngåelig mislyktes.

I 1991 ble Sovjetunionen istedenfor erstattet med et liberalt prosjekt som fortsatte det historiske oppdraget å returnere Russland til Europa.

Men liberalismen ble et feilslått eksperiment og Vesten bygget et Europa uten Russland. Samtidig har fremveksten av Asia skapt en helt ny virkelighet som tidligere ikke eksisterte. Russland trenger ikke lenger å se til Vesten for modernitet og har nå returnert til ideen om en eurasisk konservativ stat.

Dagens konservative har til oppgave å harmonisere de konservative ideene fra 1800-tallet  med de revolusjonerende endringene som formet Russland gjennom 1900-tallet, og tilpasset den nye virkeligheten av Asias fremvekst i dette århundret. Kjøp boken her!

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

American Totalitarianism: Soviet Atheist Repression: Herland Report

Marxism produces Slavery: The Atheist Soviet Experience

  As Americans turn to Marxism in the hope of a better and more just …

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×