Det vulgære Norge: Herland Report banner

TV2: Hanne Nabintu Herland, en opprører slår til mot 68-ere

 

Herland Report: Hanne Nabintu Herland, en opprører: «68- generasjonen og løssluppenheten deres har skylda for at Norge og resten av Europa er preget av jakten på nytelse og egoisme og at vi her i landet er i ferd med å begå kulturelt selvmord.» Dette skriver Hanne Nabintu Herland i sin nye bok «Alarm – tanker om en kultur i krise».

I tirsdagens Tabloid på Nyhetskanalen kommer religionshistorikeren og medieprofilerte samfunnsdebattant for å utdype sitt angrep på den løssluppenheten som hun mener herjer Norge og resten av Europa.

– Det er på tide å gjøre opprør mot de kulturradikale 68’erne som med sin motstand mot tradisjonelle autoriteter har nedbygget respekten for lærer, prest, politi og familie. Det er et paradoks at Norge som et av verdens rikeste land likevel sliter med store sosiale og medmenneskelige utfordringer. Det er på tide å høyne respekten for den tradisjonelle norske kulturen, sier Nabintu Herland.

 

Hanne Nabintu Herland, en opprører: Hanne Herland, Det Nye Babylon.
Hanne Nabintu Herland, en opprører: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Utfordrende innspill

 

Hanne Nabintu Herland, en opprører: Herland er født og oppvokst i Øst-Afrika og flyttet til Norge som 19-åring. Forlaget skriver om henne: «Det som kjennetegner hennes samfunnskritiske synsvinkel er evnen til å se norske forhold fra et internasjonalt utside-perspektiv, der hun ofte stiller seg kritisk til allment akseptert majoritetsoppfatninger. Hennes innspill kommer gjerne overraskende, fra uvante vinkler og utfordrer til tanke på nytt om etablerte sannheter og fastgrodde holdninger. Hun setter ofte ord på det mange tenker, men få våger å si offentlig». TV2.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Se Tabloid på Nyhetskanalen trisdag kl. 18.55 og kl.20.30

 

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism Turkish Post

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism

  The most famous political philosopher in Russia, anti-communist, anti-Marxist Aleksandr Dugin, who recently gave …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×