Current Affairs

Porno kvinnesyn og islam – Dagbladet

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Herland Report: Porno kvinnesyn og islam: En paradoksal konsekvens av at pornografi kan sies å ha blitt en viktig vestlig verdi som også norsk høyesterett kjemper for, er at den hvite kvinnens nakne kropp er blitt et symbol på et kvinnesyn mange muslimer ellers i verden oppfatter som kvinnediskriminerende. Hvorfor anses den vestlige feminismen og seksuelle frigjøring som kvinneundertrykkende blant …

Read More »

Sensur i Norge og stadig mindre respekt for forskjellige meninger

Sensur i Norge: Hanne Nabintu Herland Dagbladet

  Herland Report: Sensur i Norge: Dagbladets Inger Merete Hobbelstad ønsker at norsk offentlighet skal sensurere forfattere som bryter med politisk-korrekt konsensus slik at disses argumenter ikke får spalteplass. I vår tid, med den type intolerant venstreside som leder mediene, skal hun sikkert lykkes med det. Rabalderet i etterkant av debatten rundt min bok Respekt (2012)  viser det som mange nordmenn …

Read More »

Det vulgære Norge: Vi har mistet den tradisjonelle dannelsen og høfligheten

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Herland Report: Det vulgære Norge: Den nye seksualrapporten fra RFSU var oppsiktsvekkende selv for Dagbladet 12. mai. Avisen kunne rapportere at 8 av 10 nordmenn blåser i kondom, vi ligger på kjønnsykdomstoppen i Skandinavia, omtrent halvparten av oss ønsker såkalt uforpliktende vennesex og gruppesex. Hver fjerde nordmann fantaserer om eller praktiserer partnerbytte, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland. Ifølge Time Magazine …

Read More »

Rasjonell debatt er å diskutere sakens innhold #Pål Steigan

Rasjonell debatt er å diskutere sakens innhold: Pål Steigan

  Herland Report: Rasjonell debatt er å diskutere sakens innhold: Flere er overrasket over mine referanser til Pål Steigans utenrikspolitiske artikler. Jeg går ut ifra at det kommer av at han er kommunist. Det er et kjent fenomen i Norge. Den politiske kategoriseringen henger så fast at argumentene spiller liten rolle. Hvorfor er det avsenderen som er det viktigste? Jeg …

Read More »

Nabintu Herlands svar til biskop Jørgensen: La oss stå sammen om endring i Europa

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Konsekvensene av 1970-tallets verdiendring har vært katastrofal. Kristnes passivitet har gitt oss utviklingen av en anti-kristen, ekstrem-sekulær samfunnsutvikling preget av materialisme og ensidig vekt på hedonistisk nytelse. I Vårt Land stilte biskop Tor B. Jørgensen en rekke spørsmål til meg, I kjølvannet av min åpningstale på Oslo Symposium. Her er mitt svar: Jeg vil gjerne benytte anledningen til å …

Read More »

VG kronikk: Feminismekritikk

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Sommerens opphetede debatt om likestilling og kulturkamp handler om frustrasjonen over kulturradikalt tankegods som de siste årtiene har dominert offentligheten. Meningsmarkedet har tidvis vært sementert så trangt at det knapt har vært lov å ytre seg utenfor det politisk korrekte. Nå bryter demningen. Kritikken mot 68’er feminismens hardhet kommer på bordet, nå sist med utgivelsen av Glitterfitter. Redaktørene Sigrid …

Read More »

Feltarbeid blant muslimer: Man var ikke imot demokrati, men den liberale vestlige hedonismen

Den stadige debatten om hvordan islamsk ideologi bryter med vestlige verdier aktualiserer et grunnleggende spørsmål: Hvilke vestlige verdier kjemper vi egentlig for I Europa?  De kristne, de hedonistiske eller de ateistisk-humanistiske?  1968-revolusjonens liberale moralsyn?  FNs menneskerettigheter? Eller kapitalismens fri-flyt? Og hvilke av disse er i så fall mange radikale muslimer imot? Et feltarbeid jeg gjennomførte endel år tilbake ga den gangen uventede svar og …

Read More »

Finanskrise, kapitalisme og verdien av tillit

Ved inngangen til det nye året er verden fortsatt kraftig preget av århundrets største finanskrise. Denne typen kriser henger nøye sammen med jakten på profitt, forbruk og overforbruk, lån og grådighet, ikke bare hos enkelte finansaktører, men i befolkningen generelt. Det var et overopphetet boligmarked i USA som forårsaket det hele, der individer som kjente sin økonomiske svakhet likevel falt …

Read More »

Hannah Arendt og totalitære sosialistiske samfunn

Hanne Herland logo

  Herland Report: Mange spør ofte hvorfor Norge har blitt et så sterkt jantelovsamfunn. Hvorfor er det så viktig for nordmenn å fremstå like, tenke likt og ikke skille seg ut? Norge betegnes jo ofte som en sosialistisk stat, der gruppetenkningen står sterkt og mange er redd for å skille seg ut. At man vektlegger “likeverd” er flott, men hvis …

Read More »

Herlands beryktede Bistandsnemda foredrag: Norge, et u-land på indre verdier

Conservative Feminism: Hanne Nabintu Herland

   Dette foredraget skapte furore da det først ble lagt ut på internett.  Det var et ideologisk angrep på den progressive historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et uvanlig religions- og tradisjonsfiendtlig land. Jeg minnet om at Jesus, på mange måter var den første radikale sosialist som kjempet for solidaritet og respekten for de svake i samfunnet. Og jeg spurte …

Read More »