Det rasefokuserte Norge: Herland Report

Sekulære verdier har religiøst opphav

 

Herland Report: Sekulære verdier har religiøst opphav: I dag snakkes det mye om at religion er en privatsak. Tanken er at den enkeltes tro bør prege ham utenfor det offentlige rom. Ideen var opprinnelig god.

Drømmen om en sekulær stat ble etablert i en tid da religionskrigene utmattet befolkningen i Europa med ulike kristne grupperingers maktkamp. Folk døde som fluer og ble etter hvert lei av det. Går det an å bli kvitt disse religiøse lederne som bestandig hisser til krig og søker splid, spurte mange. Ideen om den sekulære stat ble født, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

Man ønsket en styre der alle kunne leve sammen uten konflikt. Der skulle både jøder, kristne og muslimer bli respektert under lover som ga dem rett til å praktisere egen religion. Enhvers tro skulle forvises til privatsfæren og samfunnets etiske kjøreregler være nøytrale.

Men hvilke verdier, enten de har et religiøst eller ateistisk utspring, er nøytrale? Og fra hvilken kilde kommer sekularismens etisk-ideologiske grunnlag?

 

Sekulære verdier har religiøst opphav: Hanne Herland, Det Nye Babylon.
Sekulære verdier har religiøst opphav: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Sekulære verdier har religiøst opphav: Såkalte sekulære verdier har i europeisk sammenheng nettopp et religiøst opphav. Både det humanistiske menneskesynet, samfunnsforordninger knyttet til de ti buds etikk og likhetstanken har sitt utspring fra kristen ideologi.

Hvor hadde Vesten vært uten den kristne etikkens respekt for eiendomsrett, arbeid, sparing og reinvestering som la grunnlaget for stabilitet og fremveksten av kapitalismen? Det var et stolt Europa har fostret en markedskapitalisme som har brakt velstand til hele den vestlige sivilisasjon.

Kristendommen introduserte menneskesynet som pr. definisjon utgjorde det dramatiske bruddet med det elitebaserte demokratiet i antikken der bare frie voksne menn hadde stemmerett.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Sekulære verdier har religiøst opphav: Basert på likeverdssprinsippet ble tanken lansert om at hvert menneske uansett klasse, kjønn og rase har en helt spesifikk verdi. Hugh Cunningham, professor ved universitetet i Kent, sier at den romerske brutaliteten med barn solgt som slaver ikke ble stanset før den tidlig-kristne bevegelsen vant terreng i det romerske imperiet.

Kristen etikk ble med dette menneskerettighetenes ultimate vugge og et av verdenshistoriens betydeligste bidrag til utjevning av klasseforskjeller. Et sterkere uttrykk for religiøst funderte verdier skal vanskelig finnes. Skillet mellom sekulære og religiøse verdier er dermed kunstig. Slik faller myten om sekularismens nøytrale objektivitet.

Enkelte påstår tidstypisk ureflektert at religion ikke inngår i demokratisk styringsideologi. Nettopp her svikter liberalteologenes logikk fullstendig.

Det moralske fundamentet er nettopp hentet fra en religiøs verdibase som la grunnlaget for moderne grunnverdier. Religionsfrihet forplanter seg i ethvert fellesskap som etiske normer i kulturen og handler slett ikke bare om individets private troespraksis. I praksis innebærer en slik tankegang at den tusenårige norske tradisjonelle kultur gradvis nedbygges.

For religionens anliggende har alltid vært å fungere som veiviser i moralske spørsmål og oppmuntre mennesket til solidaritet mot sin neste. Uten moralske normer forvitrer denne solidariteten som samfunnslim.

Nå for tiden kan det nærmest virke som om det humane menneskesynet først ble lansert av moderne ateister, eller av den høyst marginale bevegelsen Human Etisk Forbund som kun har noen få titalls tusen medlemmer på verdensbasis.

Bevegelsen er dessuten så å si ikke-eksisterende i utlandet. Deres etikk er kun en blåkopi av kristen filosofi, minus gudstro. Den ble til omtrent 2000 år for sent til å være opphavet til noe som helst.Med famlende relativister ved det intellektuelle roret her i landet viskes dermed bevisstheten om den europeiske kulturskattens etiske opprinnelse gradvis ut, til befolkningens store frustrasjon. Med slike venner, hvem trenger fiender?

Dagen 9.8.2008

 

Sekulære verdier har religiøst opphav:Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken c Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Toxic Pornography: Hanne Nabintu Herland

The toxic effects of Pornography: Overstimulation leads to perversions and inability to love one person

  The effects of pornography on the brain have been labeled as “toxic,” analogous to …

Judeo-Christian values: The Christian contributions to Western culture: Religion motivates people to love one another: The Traditional Western World View: Jerusalem Orthodox Easter, 2022

Religion motivates people to love one another in a way that secularism cannot

  For decades, the leading European philosopher and atheist, Jürgen Habermas has emphasized the need …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×